Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MiFID II – nivå 2 regler ESMA Task Forces MiFID II 2013-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MiFID II – nivå 2 regler ESMA Task Forces MiFID II 2013-09-30."— Presentationens avskrift:

1 MiFID II – nivå 2 regler ESMA Task Forces MiFID II 2013-09-30

2 2 Preliminär arbetsplan ESMAs arbete 2013/2014 Antagande: Trilogen klar i slutet av 2013, implementeringsperiod två år. ESMA kommer att få uppgiften att ta fram tekniska råd till kommissionen samt att ta fram utkast till tekniska standarder Tekniska råd –ESMA lämnar förslag 6 månader efter politisk överenskommelse. –EU-kommissionen behöver ytterligare cirka 6 månader att ta fram regler Tekniska standarder – ESMA tar fram utkast inom 12 månader

3 3 Forts. SMSC, Secondary Markets Standing Committee har bildat fyra arbetsgrupper (Task force) för att ta fram förslag till tekniska råd och tekniska standarder ESMA har samråd med Consultative Working Group, FI har samråd med referensgrupp Steg 1: Discussion Paper, publiceras början av 2014 Steg 2: ESMA Consultation Paper Steg 3: ESMA färdigställer tekniska standarder/råd för överlämnande till kommissionen Steg 4: Kommissionen konsulterar

4 4 Task Force Transparency and Trading obligation Denny Sternad, FI deltar i arbetsgruppen ESMA ska ta fram tekniska standarder för vissa detaljbestämmelser relaterade till krav på transparens före och efter handel med finansiella instrument enligt MiFIR på handelsplatser och OTC. Det gäller –Aktier och aktierelaterade instrument –Icke-aktierelaterade instrument ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder kring vilka derivat som ska handlas på en handelsplats (Trading obligation)

5 5 Task Force Microstructural issues ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder –organisatoriska krav för värdepappersföretag vid algoritmisk handel –vissa market maker krav ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder för handelsplatser –Driftsäkra system, circuit brakers, order/trade ratio, tick-size, co-location, avgiftsstrukturer, market- maker åtaganden m m.

6 6 Task Force Data publication and Access issues ESMA ska lämna tekniska standarder/råd kring den kursinformation som ska publiceras –Trade identifiers (harmoniserade notkoder) –Skyldighet att erbjuda order och avslutsinformation separat –Vad som är ”reasonable commercial basis” när kursinformation görs tillgänglig till allmänheten ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder för APA:s –Organisatoriska krav –Dataformat m m

7 7 Forts. ESMA ska lämna tekniska standarder/råd kring den kursinformation som ska publiceras av Consolidated Tape Providers ESMA ska lämna förlag till tekniska standarder för icke-diskrimerande tillträdesregler för clearing –En CCPs rätt att cleara finansiella instrument –En handelsplats rätt att cleara finansiella instrument

8 8 Task Force Organisational Requirements for Trading Venues ESMA ska lämna förslag till tekniska råd avseende noterings- och informationskrav för SME Growth Markets

9 9


Ladda ner ppt "MiFID II – nivå 2 regler ESMA Task Forces MiFID II 2013-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser