Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESMA Task Forces MiFID II

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESMA Task Forces MiFID II"— Presentationens avskrift:

1 ESMA Task Forces MiFID II
MiFID II – nivå 2 regler ESMA Task Forces MiFID II

2 Preliminär arbetsplan ESMAs arbete 2013/2014
Antagande: Trilogen klar i slutet av 2013, implementeringsperiod två år. ESMA kommer att få uppgiften att ta fram tekniska råd till kommissionen samt att ta fram utkast till tekniska standarder Tekniska råd ESMA lämnar förslag 6 månader efter politisk överenskommelse. EU-kommissionen behöver ytterligare cirka 6 månader att ta fram regler Tekniska standarder – ESMA tar fram utkast inom 12 månader

3 Forts. SMSC, Secondary Markets Standing Committee har bildat fyra arbetsgrupper (Task force) för att ta fram förslag till tekniska råd och tekniska standarder ESMA har samråd med Consultative Working Group, FI har samråd med referensgrupp Steg 1: Discussion Paper, publiceras början av 2014 Steg 2: ESMA Consultation Paper Steg 3: ESMA färdigställer tekniska standarder/råd för överlämnande till kommissionen Steg 4: Kommissionen konsulterar

4 Task Force Transparency and Trading obligation
Denny Sternad, FI deltar i arbetsgruppen ESMA ska ta fram tekniska standarder för vissa detaljbestämmelser relaterade till krav på transparens före och efter handel med finansiella instrument enligt MiFIR på handelsplatser och OTC. Det gäller Aktier och aktierelaterade instrument Icke-aktierelaterade instrument ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder kring vilka derivat som ska handlas på en handelsplats (Trading obligation) 1.

5 Task Force Microstructural issues
ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder organisatoriska krav för värdepappersföretag vid algoritmisk handel vissa market maker krav ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder för handelsplatser Driftsäkra system, circuit brakers, order/trade ratio, tick-size, co-location, avgiftsstrukturer, market-maker åtaganden m m. Art 17 MiFID Art 51 MiFID Artikel 51 gäller även MTF o OTF genom hänvisning i andra artiklar

6 Task Force Data publication and Access issues
ESMA ska lämna tekniska standarder/råd kring den kursinformation som ska publiceras Trade identifiers (harmoniserade notkoder) Skyldighet att erbjuda order och avslutsinformation separat Vad som är ”reasonable commercial basis” när kursinformation görs tillgänglig till allmänheten ESMA ska lämna förslag till tekniska standarder för APA:s Organisatoriska krav Dataformat m m Bestämmelser för market operators i MiFIR och för APA, CTP i tekniska standarder Tekniska råd kring reasonable commercial basis

7 Forts. ESMA ska lämna tekniska standarder/råd kring den kursinformation som ska publiceras av Consolidated Tape Providers ESMA ska lämna förlag till tekniska standarder för icke-diskrimerande tillträdesregler för clearing En CCPs rätt att cleara finansiella instrument En handelsplats rätt att cleara finansiella instrument Art MiFIR

8 Task Force Organisational Requirements for Trading Venues
ESMA ska lämna förslag till tekniska råd avseende noterings- och informationskrav för SME Growth Markets SME Art 35

9


Ladda ner ppt "ESMA Task Forces MiFID II"

Liknande presentationer


Google-annonser