Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reglering av värdepappersmarknaden - nu och i framtiden Specialrådgivare Marianna Uotinen, Finansministeriet Codex seminarium 1.11.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reglering av värdepappersmarknaden - nu och i framtiden Specialrådgivare Marianna Uotinen, Finansministeriet Codex seminarium 1.11.2011."— Presentationens avskrift:

1 Reglering av värdepappersmarknaden - nu och i framtiden Specialrådgivare Marianna Uotinen, Finansministeriet Codex seminarium 1.11.2011

2 pp.kk.vvvv Osasto FM/Finansmarknadsavdelning / Marianna Uotinen 1.11.2011 2 Aktuell reglering för finansmarknaden (banker och värdepappersföretag eller övergripande)  EU:s ram för den finansiella tillsynen (EFSF, European System of Financial Supervisors), i kraft sedan 1.1.2011;  Ändringsdirektiv och förordning (CRD IV), kapitaltäckning, corporate governance; kommissionens förslag till direktiv och förordning utkommit 7/2011. Belöningssystem och trading book -exponeringar (CRD III) genomförda 1.1.2011;  Direktiv om reglering av alternativa investeringsfonder (AIFM Alternative Investment Fund Managers Directive); nationellt genomförande senast 1.7.2013;  Insättningsgarantidirektiv (Deposit Guarantee Schemes Directive), COREPER ”general approach” 17.6.2011;  Ändringsförordning (nr. 1060/2009/EG) om kreditvärderingsinstitut (Regulation on Credit Rating Agencies, CRA); antogs 11.5.2011;  Nytt regelverk för bankkrishantering (Legislative Initiative on a Framework for Bank Crisis Management and Resolution); kommissionens förslag inväntas 11/2011;  Kommissionens meddelande om sanktioner inom den finansiella tjänstesektorn; (Reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector) 12/2010; eventuell reglering påverkar horisontalt flera direktiv och förordningar inom den finansiella sektorn; kommissionens förslag har redan utkommit per 10/2011 för CRD IV, MiFIR, Oppenhet, MAR+D.

3 pp.kk.vvvv Osasto FM/Finansmarknadsavdelning / Marianna Uotinen 1.11.2011 3 Aktuell reglering för värdepappersmarknaden I  Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation); handlar om OTC-derivat, centrala motparter (CCP), ECOFIN 4.10.2011;  Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (Regulation on short selling and credit default swaps), general ap- proach ECOFIN 17.5.2011;  Europaparlamentets och rådets förordning om marknadsmissbruk och straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk (MAR + ett nytt sanktionsdirektiv); reviderar och kompletterar MAD 2003/06/EG, kommissionens förslag utkommit 10/2011;  Kommissionens förslag till MiFIR förordning (en reviderad MiFID, Markets in Fi- nancial Instruments Regulation); kommissionens förslag utkommit 10/2011;  PRIPS, reglering angående paketerade investeringsprodukter (Packaged retail investment products); kommissionens konsultation avslutad 2011, kommissionens förslag inväntas under våren 2012.

4 pp.kk.vvvv Osasto FM/Finansmarknadsavdelning / Marianna Uotinen 1.11.2011 4 Aktuell reglering för värdepappersmarknaden II  Ny reglering om värdepapperscentraler (CSD, Central Securities Depositories); kommissionens konsultation år 2010, komissionens förslag inväntas inom 2011;  Värdepappersdirektiv (SLD, Securities Law Directive); kommissionens förslag inväntas under 2Q/2012;  Direktiv om försäkringsgaranti (IGS, Directive on Insurance Guarantee Schemes), kommissionens förslag inväntas 2012, beredningen pågått i flera år;  Ändringsdirektiv om investerarskydd, (ICS, Investor Compensation Scheme Directive Amendments) Ecofin 8.11.2011;  Öppenhets- och prospektdirektiven (ändringsdirektiv); prospektdirektivet genomförs i nationell lagstiftning per 1.7.2012, kommissionens förslag till ändring av öppenhetsdirektivet utkommit 10/2011.

5 pp.kk.vvvv Osasto FM/Finansmarknadsavdelning / Marianna Uotinen 1.11.2011 5 Finska värdepappersmarknadslagar - struktur fr.o.m. 2013 Emittering av värdepapper I−II, Informationsskyldighet III Allmänna bestämmelser Prospekt (PD) Löpande informations- skyldighet (MAD) Regelbunden informationsskyld. (TD) Övrig informationsskyld. (SHRD, TD, nationella) Flaggning (TD) Offentliggörande och tillhandahållande av obligatorisk information (TD) Marknadsmissbruk V (MAD) Allmänna bestämmelser Insideranmälan och - register, offentlighet Förbud Värdepappersmarknadslag Lag om värdean- delskonton (827/1991) Lag om värde- andels- system och clearing- verksamhet Lag om handel med finansiella instrument (MiFID) Handel med finansiella instrument, clearing & avveckling Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999), Lag om finansiella säkerheter (11/2004) Del VI Skadestånd Påföljder FI’s befogenheter Överklagande Offentligt uppköpserbjudande IV (TOD) Lag om investeringstjänster; Inkl. stadganden i kap 4 VML (med undantag av transaktionsrapportering, som blir kvar i VML, del V); inkl. L om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996). Lag om Finansinspektionen (878/2008) Lag om värde- pappers- konton


Ladda ner ppt "Reglering av värdepappersmarknaden - nu och i framtiden Specialrådgivare Marianna Uotinen, Finansministeriet Codex seminarium 1.11.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser