Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pysslingens gemensamma prioriterade utvecklingsområden 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pysslingens gemensamma prioriterade utvecklingsområden 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla."— Presentationens avskrift:

1 Pysslingens gemensamma prioriterade utvecklingsområden 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla undervisningen Kompetens och omvärld Integration- utveckla förutsättningar att ta emot nyanlända, ett samhällsansvar!

2 Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

3 För att veta vart vi ska, måste vi veta var vi är

4 Flitch Green Academy

5

6

7 Pysslingen reste till BETT-mässan för att inspireras och implementera en ny gemensam IT strategi Mässan handlar om hur man kan använda teknik och högteknologi för att utveckla undervisning och skola. Inom Pysslingen strävar vi efter en ständig utveckling i undervisning och lärande. De digitala förutsättningar som idag finns ges möjlighet till ett förändrat sätt att lära sig och förstå sin omvärld Detta innebär nya möjligheter i arbetet med att undanröja hinder för lärande och utveckling – är elevhälsan delaktig i detta arbete?

8 Låt oss ta en titt på våra skolors resultat föregående läsår Dansmatte på Primaskolan i Farsta

9 Läsåret 2014 / 2015

10 Att lämna grundskolan med godkända betyg är enligt all forskning en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot ohälsa senare i livet Läsåret 2014/2015 lämnade 15,2 % av våra elever grundskolan utan godkända betyg i samtliga ämnen.

11 Lägst betyget E i alla ämnen slutbetyg årskurs 9

12 Socioekonomiska förklaringar? 201320142015 Alfaskolan373340 Athene4214 Björkenässkolan9-6-13 Fenestra Brottkärr 7 Fenestra Centrum-8-56 Fenestra S:t Jörgen-25 Friggaskolan754 Galären dator och teknik-20-96 Galären Hälsa och Idrott -13 Galären grundskola-7-28-11 Johannes Petri6131 Karin Boyeskolan-63-2 Karl Johans Skola-2-612 Kristianstads Montessoriskola06-12 Maria Montessori-1113 Milstensskolan- 16 Castello-5528 Norrskenet Kalix-6 Norrskenet Boden-784 Norrskenet Luleå-17-2-20 Nyköpings Friskola- -19 PeterSven Helsingborg 2-117 PeterSven Helsingborg 1-22-2 PeterSven Höganäs18-6 PeterSven Klippan 16 PeterSven Åstorp-53-11 Prima Farsta -15-10 Rotundaskolan-15-19 Rudanskolan1258 Söderbaumska-12-10-14 Västra Allé Skola4 Växthuset -19-15 För att ge en mer nyanserad bild av skolors betygsresultat, än enbart genom att tillhandahålla de faktiska betygsresultat som skolor uppnår, har Skolverket utvecklat ett analysverktyg SALSA. I en statistisk modell jämförs skolors betygsresultat avseende ”andel elever som uppnått målen” och ”genomsnittligt meritvärde”. SALSA tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländska bakgrund och fördelningen pojkar/flickor i sk olor.

13 James Nottingham FILM

14 Högst meritvärde inom Pysslingen Alfaskolan på 291 (26 elever) Montessoriskolan Castello på 288 (20 elever) Milstensskolan på 276 (25 elever)

15 Meritvärde baserat på 17 betyg

16 Andel elever med lägst E i samtliga ämnen i årskurs 6

17 Hur ser det ut hos er? Hur har andelen elever som får lägst betyget E utvecklats över tid? Har ni en positiv trend eller en negativ trend? För de skolor som inte har årskurser i vilka betyg ges – hur ser måluppfyllelsen ut och hur ser resultat utvecklingen i de nationella proven ut? Hur såg höstens betygsprognos ut? I vilka ämnen är eleverna på er skola mest framgångsrika? I vilka ämnen lyckas era elever mindre väl? Finns det skillnader mellan samma ämne där undervisningen sker med olika lärare? Finns det skillnader mellan pojkar och flickor? Samtala i 5 minuter med ditt eget team!

18 Pysslingen - Andel A-E Antal eleverPysslingenRikssnitt Pysslingen jämfört m rikssnitt FlickorPojkarFlickor vs pojkar Bild127797,896,21,697,997,80,1 Biologi127497,293,04,298,094,93,1 Engelska127997,892,75,197,997,80,1 Fysik126996,092,23,897,294,62,5 Geografi127497,192,24,997,2 0,0 Hem och konsumentkunskap127897,395,51,898,795,92,7 Historia127896,593,13,497,093,23,8 Idrott och hälsa127395,592,62,996,494,42,0 Kemi126796,292,43,897,794,63,1 Matematik128094,289,64,695,192,13,0 Moderna språk, språkval103395,396,2-0,995,687,97,7 Modersmål2796,394,81,5100,0-- Musik127596,895,41,497,995,52,4 Religionskunskap127697,393,93,497,596,80,8 Samhällskunskap127697,593,73,898,096,91,1 Slöjd127998,196,61,598,297,80,4 Svenska125397,896,01,898,395,82,6 Svenska som andraspråk100,064,1--0,0- Teknik127596,994,82,196,997,3-0,4

19 Elevhälsans uppdrag Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling. ”För att veta vart man ska måste man veta var man är ”

20 Använder elevhälsan skolans resultat i sitt arbete på ett systematiskt sätt ? Betygsprognos ( samtliga årskurser två gånger per år) Betyg Screening resultat i svenska och matte Nationella prov NKI Interngranskningar Övriga resultat

21 Lägger ni pusslet ? skola med åk 1 antal åk 1 som screenats och rapporterats inantal 1-3antal 4-6antal 7-9 andel 1-3andel 7-9 Galären5131 20% Norrskenet Kalix6231 33%17% PeterSven Klippan6330 50%0% Norrskenet Luleå7250 29%0% Norrskenet Boden11272 18% Växthuset11551 45%9% Jordens skola12264 17%33% Västra Alle16376 19%38% Castello17476 24%35% Kista Montessori19388 16%42% PeterSven Landskrona191450 74%0% Hinden skola207121 35%5% Karin Boye213108 14%38% Björkenässkolan213126 14%29% Hamnskolan222128 9%36% Nyköpings Friskola220211 0%5% Maria Montessori252149 8%36% Atheneskolan267136 27%23% Kristianstad Montessori283196 11%21% Lögareberget305187 17%23% Rosenlundsskolan3410186 29%18% Fenestra St Jörgen3561910 17%29% Fenestra Billdal3632013 8%36% Friggaskolan367218 19%22% Breviks skola3910209 26%23% Parkskolan3911208 28%21% Rotundaskolan4017 6 43%15% Myrängen4142017 10%41% Farstaängskolan436334 14%9% Söderbaumska4782415 17%32% Söderby skola4917257 35%14% Älvkvarnsskolan5172816 14%31% Alfaskolan5482620 15%37% Hagaberg5972824 12%41% Juringe59123611 20%19% Milstensskolan6042234 7%57% Vendelsö Hage66183711 27%17% Johannes Petri skola7163728 8%39% Lännersta

22 Castello17476 24%35% Kista Montessori19388 16%42% PeterSven Landskrona191450 74%0% Hinden skola207121 35%5% Karin Boye213108 14%38% Björkenässkolan213126 14%29%

23 Betygsprognos ht -15 siktar mot vårens resultat Sju skolor har mycket låga resultat i årets betygsprognos. NS Kalix, Nyköping Friskola, Rotundaskolan, Fenestra Centrum, PS 1, Prima Farsta samt Älvkvarn, samtliga med en måluppfyllelse under 80% till våren. Hur blev utfallet till jul? Hur ska elevhälsan arbeta vidare? Vilka ämnen/ grupper är i risk? Än finns tid.

24 Svenska - mkt goda resultat i svenska i prognosen. Även årets faktiska betygsresultat (vt -15) i svenska är också goda med en andel om 97,4% av våra elever med betyg A-E och ett betygsnitt på 14,4 för årskurs 9. Är den bilden korrekt på er skola? Vilka framgångsfaktorer ligger i så fall bakom dessa resultat?

25 Matte och NO är de ämnen där vi prognosticerar lägst resultat och där vi i förra årets resultat har flest elever som inte uppnår kunskapskraven.

26 Några tankar ….. Idrott Några skolor skulle kunna påverka sin statistik kraftigt om de lyckades förbättra sina resultat i ämnet idrott i årskurs 9. Finns det sätt att lösa frågan om simkunnighet? På vilket sätt bör elevhälsan här arbeta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling vad gäller idrott/simning? Moderna språk Många skolor tappar många av sina elever i moderna språk mellan årskurs 6-9. På vissa skolor slutar hälften av eleverna med moderna språk under denna period. Vad beror detta på?

27 Lite till att reflektera kring På en av våra skolor förväntas 21% av eleverna inte nå kunskapskraven i biolog, fysik och kemi men bara 3% i teknik. På en annan av våra skolor riskerar 18% i NO och 22 % av eleverna i SO att inte nå kunskapskraven i vår. I samma elevgrupp förväntas dock 98% av eleverna nå målen i svenska. Hur skulle ni som EHT team lägga upp arbetet utifrån dessa resultat?

28 På en av våra skolor såg betygsprognosen ht -15 ut på följande sätt i årskurs 8; En hög andel elever; idrott 19%, matte 19% och moderna språk 19%, biologi 21%, fysik 14%, kemi 32% bedöms ej klara kunskapskraven. På samma skola prognosticeras 100% av eleverna nå målen i musik. Vad tänker ni om detta? Hur bör elevhälsan arbeta utifrån denna prognos? Bikupa 2 minuter

29 Förväntat läge vårterminen 2016 Samtliga skolor förväntas ha transparens i sina resultat på skolan och kollegialt diskutera samtliga resultat screeningresultat, NP resultat och särskilt prognos och utfall – Elevhälsan en mycket viktig del i samtalet! Viktigt att varje skola vidtar åtgärder i alla ämnen där måluppfyllelsen är låg och noga följer utvecklingen Viktigt att diskussionen tas kring undervisningens kvalitet

30 Till sist FILM


Ladda ner ppt "Pysslingens gemensamma prioriterade utvecklingsområden 15/16 Värdegrund Förstärkt och förbättrad elevhälsa/ värdegrund Utveckling och lärande Utveckla."

Liknande presentationer


Google-annonser