Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *"— Presentationens avskrift:

1 Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 * Med dr, Docent (KI), Civ ing (KTH) Radiologispecialist vid Vattenfall sedan 1987

2 Energiforskuppdraget Att bevaka området ”EMF och hälsoaspekter” utifrån elkraftindustrins perspektiv. ”Låga” frekvenser: Elektriska och magnetiska fält ”Höga” frekvenser: Elektromagnetiska fält Vågrörelse eller kvanta (fotoner)

3 Aktiviteter Följa forskningen. ICNIRP, WHO, myndigheter m fl. Regelverk, ståndpunkter mm från EU-nivå. Följa beslutsfattare, massmedier, intressegrupper. Skriva specifika rapporter, nyhetsbrev mm.

4 Kort historisk sammanfattning Fysik, kemi och biologi. Översikt

5 Exempel på helhetsbilden för hälsorisker Vissa kemikalier: Epidemiologi: Cancer Experiment: DNA-skador Joniserande strålning: Epidemiologi: Cancer Experiment: DNA-skador Elektriska/magnetiska fält: Motstridiga/oklara epidemiologiska resultat Motstridiga/oklara experimentella resultat

6 Kommentarer till historiken sedan år 1979 Boulder, Colorado 1979: Barnleukemier & kraftledningar Bildskärmsdebatten Elöverkänslighetsfrågan Boulder, Colorado 1989: Barnleukemier & trafikintensitet Molekylärbiologisk forskning (särskilt från slutet av 1980-talet) Teoretiska överväganden Epidemiologisk forskning (exponerade befolkningsgrupper) Frågor om nervmuskelfunktioner Nuläget om barnleukemier och magnetiska fält

7 Residential distance at birth from overhead high-voltage powerlines: childhood cancer risk in Britain (Bunch et al., Brit. J. Cancer, Vol. 110, 2014: ). Fall-kontrollstudie. Kraftledningar: 132 kV, 275 kV och 400 kV m, m, m and >1000 m barn från National Registry of Childhood Tumörfall samt matchande kontroller. Inkluderar barnleukemier.

8 Barnleukemier för m 1,0 betyder ingen extra risk. Kommentarer: 1/ Mycket mindre konfidensintervall (=bättre statistik) under de senaste decennierna. 2/ Ingen statistiskt signifikant risk efter Källa: British Journal of Cancer, 2014:

9 Den stora informationsmängden Sökning i PubMed (30 maj 2016): Health + electromagnetic = träffar Risks + electromagnetic = träffar Sökning i MEDLARS 1992: Health och EMF = träffar (Tidskr. Risk Analysis, Vol. 14, 1994, sid. 97)

10 Exponering respektive dos För joniserande strålning: 1 Gy = 1 J/kg Elektriska fält (E): V/m Magnetiska fält (B): 1 T = 1 N∙A -1 ∙m -1 = Vs∙m -2 Hur beskriver man en EMF-exponering? Många parametrar! Vilken enhet är mest relevant?: Magnetisk flädestäthet (tesla, T), strömtäthet (A/m 2 ), V/m, W/kg, W/m 2, J/kg… ?

11 Exemplet energitäthet: Elektriskt resp. magnetiskt fält Elektriskt fält, 1000 V/m:10 -6 J/m 3 Magnetiskt fält, 100 µT:4·10 -3 J/m 3 Termisk energi, levande vävnader:2,2 ·10 8 J/m 3 Vilka är fysikens och kemins begränsningar? Bryta kemisk bindning? Energitäthet

12 Signalkedja: ”antenn” -> fysik, kemi & biologi Ref. Valberg et al. (1997)

13 Fysik/kemi/biologi Idé från N. Taleb: The Black Swan, 2007,

14 Lätt att ställa upp hypoteser inom biologin Biologin är komplex och beskrivs av fenomen snarare än lagar som inom kemin och fysiken. Olika slags ”slumphändelser” pga arv och miljö försvårar/omöj- liggör förutsägelse (t ex beteende). Komplexiteten medför att man kan komma med olika “begripliga” förklaringar i efterhand. Icke-termiska effekter? Om de visas -> Nobelpris!

15 Elöverkänslighetsdemonstration ca år 2004

16 Tack!


Ladda ner ppt "Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *"

Liknande presentationer


Google-annonser