Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *"— Presentationens avskrift:

1 Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 * Med dr, Docent (KI), Civ ing (KTH) Radiologispecialist vid Vattenfall sedan 1987

2 Energiforskuppdraget Att bevaka området ”EMF och hälsoaspekter” utifrån elkraftindustrins perspektiv. ”Låga” frekvenser: Elektriska och magnetiska fält ”Höga” frekvenser: Elektromagnetiska fält Vågrörelse eller kvanta (fotoner)

3 Aktiviteter Följa forskningen. ICNIRP, WHO, myndigheter m fl. Regelverk, ståndpunkter mm från EU-nivå. Följa beslutsfattare, massmedier, intressegrupper. Skriva specifika rapporter, nyhetsbrev mm.

4 Kort historisk sammanfattning Fysik, kemi och biologi. Översikt

5 Exempel på helhetsbilden för hälsorisker Vissa kemikalier: Epidemiologi: Cancer Experiment: DNA-skador Joniserande strålning: Epidemiologi: Cancer Experiment: DNA-skador Elektriska/magnetiska fält: Motstridiga/oklara epidemiologiska resultat Motstridiga/oklara experimentella resultat

6 Kommentarer till historiken sedan år 1979 Boulder, Colorado 1979: Barnleukemier & kraftledningar Bildskärmsdebatten Elöverkänslighetsfrågan Boulder, Colorado 1989: Barnleukemier & trafikintensitet Molekylärbiologisk forskning (särskilt från slutet av 1980-talet) Teoretiska överväganden Epidemiologisk forskning (exponerade befolkningsgrupper) Frågor om nervmuskelfunktioner Nuläget om barnleukemier och magnetiska fält

7 Residential distance at birth from overhead high-voltage powerlines: childhood cancer risk in Britain 1962-2008 (Bunch et al., Brit. J. Cancer, Vol. 110, 2014:1402-1408). Fall-kontrollstudie. Kraftledningar: 132 kV, 275 kV och 400 kV. 0-199 m, 200-388 m, 400 -999 m and >1000 m. 53 515 barn från National Registry of Childhood Tumörfall 1962-2008 samt matchande kontroller. Inkluderar 16 457 barnleukemier.

8 Barnleukemier för 0-199 m 1,0 betyder ingen extra risk. Kommentarer: 1/ Mycket mindre konfidensintervall (=bättre statistik) under de senaste decennierna. 2/ Ingen statistiskt signifikant risk efter 1990. Källa: British Journal of Cancer, 2014:1402-1408.

9 Den stora informationsmängden Sökning i PubMed (30 maj 2016): Health + electromagnetic = 23 537 träffar Risks + electromagnetic = 13 232 träffar Sökning i MEDLARS 1992: Health och EMF = 11 730 träffar (Tidskr. Risk Analysis, Vol. 14, 1994, sid. 97)

10 Exponering respektive dos För joniserande strålning: 1 Gy = 1 J/kg Elektriska fält (E): V/m Magnetiska fält (B): 1 T = 1 N∙A -1 ∙m -1 = Vs∙m -2 Hur beskriver man en EMF-exponering? Många parametrar! Vilken enhet är mest relevant?: Magnetisk flädestäthet (tesla, T), strömtäthet (A/m 2 ), V/m, W/kg, W/m 2, J/kg… ?

11 Exemplet energitäthet: Elektriskt resp. magnetiskt fält Elektriskt fält, 1000 V/m:10 -6 J/m 3 Magnetiskt fält, 100 µT:4·10 -3 J/m 3 Termisk energi, levande vävnader:2,2 ·10 8 J/m 3 Vilka är fysikens och kemins begränsningar? Bryta kemisk bindning? Energitäthet

12 Signalkedja: ”antenn” -> fysik, kemi & biologi Ref. Valberg et al. (1997)

13 Fysik/kemi/biologi Idé från N. Taleb: The Black Swan, 2007, 196-197.

14 Lätt att ställa upp hypoteser inom biologin Biologin är komplex och beskrivs av fenomen snarare än lagar som inom kemin och fysiken. Olika slags ”slumphändelser” pga arv och miljö försvårar/omöj- liggör förutsägelse (t ex beteende). Komplexiteten medför att man kan komma med olika “begripliga” förklaringar i efterhand. Icke-termiska effekter? Om de visas -> Nobelpris!

15 Elöverkänslighetsdemonstration ca år 2004

16 Tack! bjorn_cedervall@yahoo.com 070 539 5344


Ladda ner ppt "Omvärldsbevakning genom Energiforsk: Hälsorisker på grund av exponering för elektriska och magnetiska fält Björn Cedervall* Energiforsk, 1 juni 2016 *"

Liknande presentationer


Google-annonser