Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lions Clubs International (LCI) 1917 - 2015. 1968 - 2015 LCIF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lions Clubs International (LCI) 1917 - 2015. 1968 - 2015 LCIF."— Presentationens avskrift:

1 Lions Clubs International (LCI) 1917 - 2015

2 1968 - 2015 LCIF

3 LCIF - ORGANISATIONSPLAN FörtroenderådLCIF-ordföranden (IPIP) 1. Styr-2. Sight First 3. Lions Quest- 4. Finans- kommittékommitté kommitté kommitté Multiple District Coordinator, LCIF DC (utses av IP och LCIF-ordföranden) District Coordinator, LCIF MDC (föreslås av DG, godkännes av LCIF MDC och LCIF-ordföranden)

4 LOKAL SERVICE – GLOBAL PÅVERKAN INOM FYRA (4) HUVUDOMRÅDEN: 1.Bevara syn – Sight First 2.Hjälpa ungdomar 3.Tillhandhålla katastrofhjälp 4.Humanitära insatser

5 1. Bevara syn – Sight First GråstarrGråstarr— den vanligaste orsaken i hela världen till synnedsättning. BarnblindhetBarnblindhet — uppskattningsvis 1,4 miljoner barn i världen är blinda. DiabetesretinopatiDiabetesretinopati— nästan hälften av de 220 miljoner människor som har diabetes kommer att utveckla någon grad av synförlust under sin livstid. Utbildning och rehabiliteringUtbildning och rehabilitering— bara en av 10 av jordens befolkning som är blind har tillgång till utbildnings- och rehabiliteringstjänster. SynhälsoutbildningSynhälsoutbildning— utbildning av hög kvalitet behövs för att hjälpa de miljoner människor som inte inser att de har ett problem som behöver behandling, eller de vet inte hur de ska få behandling. SynnedsättningSynnedsättning— nästan 246 miljoner människor i världen har synnedsättning, och hjälp finns bara för 5 till 10 procent. ForskningForskning— forskning av hög kvalitet har potential att förbättra våra program och vara till nytta för preventionsinsatser mot blindhet i världen. FlodblindhetFlodblindhet— nästan 37 miljoner människor är infekterade med flodblindhet, med ytterligare 100 miljoner i Afrika och Latinamerika som riskerar att få sjukdomen. TrakomTrakom— en sjukdom som är den ledande orsaken till blindhet i världen som kan förhindras och har orsakat blindhet som inte kan botas för cirka åtta miljoner människor. Okorrigerat brytningsfelOkorrigerat brytningsfel— lätt korrigerbara problem ansvarar för 43 procent av global synförsämring, och hälften av alla fall varken upptäcks eller behandlas.

6 2. Hjälpa ungdomar Mer än 12 miljoner ungdomar har lärt sig positiva livsfärdigheter genom Lions Quest, vårt mest omfattande program för ungdomar. Programmet används från förskolan till studenten och lär ut positiva ungdomsutvecklings- och preventionsfärdigheter, och det förenar hemmet, skolan och samhället för att uppfostra duktiga och friska ungdomar. Mer än 500 000 lärare har utbildats för att genomföra programmen, som stödjer deras karaktärsutveckling, sociala och emotionella inlärning, sunda värderingar, prevention mot våld och drogmissbruk samt lär dem tjäna. Lions Quest

7 3. Katastrofer

8 4. Humanitära insatser  Mässlingsinitiativet  Stärka funktionshindrade  Opening eyes  Program för hörapparater

9 Partnerskap med GAVI Alliance Från LCIF, 30 miljoner USD före 2017 1:1 matchning med GAVI Matching Fund Lions arbete med att skapa mässlingshistoria fortsätter 60 milj. USD Partnerskap med GAVI:s matchningsfond

10 Mässlingsfall i Europa: 20077.077 fall 2014 15.995 fall 2015 i maj. 5 fall i Malmö

11 KATASTROF enligt LCIF´s policy Orsakad av naturen, såsom:  Jordbävning/Tsunami  Orkan/Tornado  Översvämningar m m Inte genom mänsklig påverkan, såsom:  Flyktingsituation p g a krig eller liknande  Däremot kan LCIF administrera hjälp från MD/Distrikt  Som t ex göres i Libanon och Jordanien

12 Milstolpar i Lions historia 1917 Lions bildas i Chicago1920 Lions blir internationellt 1925 Hellen Keller1948 Lions Europa och Sverige 1961 Per Ståhl blir IP1968 LIF/LCIF bildas 1973 MJF inrättas1984 Lions Quest startar 1986 PMJF inrättas1989 Sight First I 1986 Sten Åkestam blir IP1987 JA till kvinnor 1999 Partner med Carter Center2001 11 september 2004 Tsunamin (15 miljoner USD)2006 Sight First II 2007 Financial Times2008 Sight First II, 220 m. USD 2010 Haiti2012 Mässlingsinitiativet I 2013 Mässlingsinitiativet II2014 Distrikt 351 2014 EBOLAN, Syd Sudan

13 Melvin Jones Fellowship (MJF) startade 1973 Ett erkännande för humanitärt arbete är MJF en HEDERSBETYGELSE som ges till dem som donerar US$ 1.000 till LCIF eller till dem för vilka andra donerat medel. I hela världen finns i dag cirka 365.000 I Sverige finns i dag cirka 4.800 Progressiv Melvin Jones Fellowship (PMJF) startade 1986 En ytterligare HEDERSBETYGELSE för de som donerat mera. För varje 1.000 US$ tillkommer ädelstenar i olika valörer. I hela världen finns i dag cirka 70.000 I Sverige finns i dag cirka 210 MJF/PMJF-programmet LCIF´s största inkomstkälla - cirka 75 %

14 Donationer till LCIF, 2013-2014, ” EUROPALIGAN” Totalt donerat – Bästa MD, MD 101 Sverige Donerat, per medlem – Bästa MD, MD 101 Sverige Donerat, Distrikt – Bästa Distrikt, Distrikt 101-S Totalt donerat, klubb – Bästa LC, LC Reng/Höllviken Som ytterligare grädde på moset: Lions globalt, constitutional area I – VII: 1.Taiwan158,83 US$/per medlem 2.Japan 92,39 US$/per medlem 3. Sverige 84,28 US$/per medlem

15 Flykten från Syrien

16 Flyktingsituationen i Syrien och dess grannländer Syrien har i stort sett 23 miljoner innevånare 7.000.000 Syrier har flytt sina hem Senaste uppgifter från UNHCR: 1.160.000 finns i Libanon(Libanons egna innevånare, 4.500.000) 1.622.000 finns i Turkiet(Turkiets egna innevånare, 81.000.00 622.000 finns i Jordanien(Jordaniens egna innevånare, 6.500.000) 224.000 finns i Irak(Iraks egna innevånare, 33.500.000) 140.000 finns i Egypten(Egyptens egna innevånare, 82.000.000) 3.182.999 3.800.000 är på flykt inom Syrien och i andra delar av världen. En del i Sverige.

17

18 Mässlingsinitiativet ----2017-18 Lions hjälper Lions att hjälpa i de drabbade länderna Svältkatastrof Syd Sudan Syriska flyktingar i Libanon får hjälp från Sverige och Norge

19 PDG Nilgün Erdem-Niord (118 E) PCC Leif Niord (MD 101) Syriska flyktingbarn i Turkiet vädjar om hjälp

20 Turkiet i gränstrakterna mellan Syrien och Turkiet Inte LCIF, men i samma anda

21 Sveriges Lions Hjälpfond vänder sig till allmänheten. Obs! LC donerar till LCIF, via respektive Distrikt!

22

23

24 BYGG UPP FÖRE!  LCIF  Katastrofberedskapen  Tält

25 Tack för Ert stöd


Ladda ner ppt "Lions Clubs International (LCI) 1917 - 2015. 1968 - 2015 LCIF."

Liknande presentationer


Google-annonser