Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhet & Samhälle Rosersberg Vt 2007 Det epidemiologiska schemat Föreläsning Leif Svanström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhet & Samhälle Rosersberg Vt 2007 Det epidemiologiska schemat Föreläsning Leif Svanström."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhet & Samhälle Rosersberg Vt 2007 Det epidemiologiska schemat Föreläsning Leif Svanström

2 Leif.Svanstrom@phs.ki.se

3 Orsaker till sjukdomar

4 Ekologiska / Epidemiologiska synsättet

5 Värdfaktorer Agens Omgivning

6 Tabell 3:1 Det epidemiologiska schemat. Fritt efter Gjestland 1963

7 Sjukdomars ”naturliga förlopp” och preventiva stadier

8 Figur 3:1 Förebyggande åtgärder i relation till sjukdomens naturliga förlopp. Efter Gjestland 1963. Ù Tidig diagnos och behandling Åtgärder för tidig diagnostik Individuella undersökningar Massundersökningar Målsättning: att behandla och att förebygga sjukdomsprocesser att förebygga spridning av smittosamma sjukdomar att förebygga komplikationer och restillstånd att förkorta sjukdomsperioden III Specifika hälsobefrämjande åtgärder Föreskrifter om personlig hygien Specifik immunisering Användning av s k skyddsfödoämnen Skydd mot karcinogener Skydd mot allergener Goda sanitära förhållanden Skyddstillsyn på arbetsplatserna Bekämpande av olyckor i hemmen och i trafiken II Allmänna hälsobefrämjande åtgärder Hälsoupplysning Skapa en god näringsstandard anpassad till olika utvecklingsfaser Skapa goda bostadsförhållanden, goda arbetsförhållanden och möjligheter för hälsosamma fritidssysselsättningar Äktenskaps- och familjerådgivning Sexualupplysning Genetiskt hälsoarbete Skapa underlag för en sund personlighetsutveckling och en god social anpassning Anordnande av periodisk hälsokontroll I Begränsning av handikapp Adekvat behandling för att stoppa sjukdomsprocessen och förebygga ytterligare komplikationer och restillstånd Åtgärder för att begränsa och förhindra tidig död IV Rehabilitering Arbetsterapi på sjukhusen Arbetsvård utanför sjukhusen samt omskolning och utbildning med sikte på fullt utnyttjande av arbetsförmågan Upplysningsarbete inom befolkningen med sikte på fullt utnyttjande av handikappade i arbetslivet Yrkesvägledning och arbetsplacering Skyddad sysselsättning V Ù Ù Ù Ù Tertiär preventionPrimär prevention Sekundär prevention

9 Sjukdomars utbredning - över tid och i olika delar av världen

10 Sjukdomsbörda WHOs/ Världsbankens funktionsjusterade levnadsår (Disability Adjusted Life Years- DALYs)

11

12

13 Skador Oavsiktliga skador Avsiktliga, självtillfogade skador Avsiktliga, våld Krig

14 Oavsiktliga skador Vägtrafikolyckor(1,6-3,4%) Förgiftningar(0,4-0,6%) Fall(0,8-1,3%) Eldsvådor(0,9-0,6%) Drunkningar(0,5-1,1%) Andra oavsiktliga (djur,el,naturkatastrofer etc) (2,5-3,8%)

15 Avsiktliga, självtillfogade skador Självmord(1,2-1,5%) (Män i Sverige 4,2%)

16 Avsiktliga skador - våld (0,6-2,1%)

17 Krig (0,2-0,9%)

18 Förebyggande arbete - globalt och i stort

19

20


Ladda ner ppt "Säkerhet & Samhälle Rosersberg Vt 2007 Det epidemiologiska schemat Föreläsning Leif Svanström."

Liknande presentationer


Google-annonser