Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Iran under 1500-talet och fram till början av 1900-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Iran under 1500-talet och fram till början av 1900-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008."— Presentationens avskrift:

1 Iran under 1500-talet och fram till början av 1900-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008

2 Safaviderna 1501-1722 صفویان Ursprungligen en federation av 8 turkmenska stammar som lydde under en och samma sunnitiska sufiorden – kallades även kızılbaş (rödhuvuden) Sufiordens grundare och stamfader hette Sheykh Safi ad-Din (شیخ صفی الدین) Ordenledaren Ismail Shah utropade sig till shah 1501 i Tabriz Huvudstaden från Tabriz, till Qazvin och till sist till Isfahan (undan ständiga attacker från osmanerna)

3 Iran under 1500-talet

4

5 Shah Ismail dödar den uzbekiske ledaren Mohammad Shaybani vid slaget i Marv 1510 http://www.iranchamber.com/history/safavids/safavids.php

6 Shia-islam inrättades som statsreligion, man importerade lagtolkare från Bahrain och dagens Libanon Shia-islam och tolvimaminriktningen konsoliderades först under Safaviderna Omfattande tvångskonverteringar, vid slutet av denna dynasti var de flesta perserna shiiter Den etniska och religiösa karta som mejslades fram under safaviderna består i stort idag

7 Shi’a-islam Fram till nu har skillnaderna mellan shia och sunni varit ganska suddiga Den shiitiska närvaron har dock spelat en viktig historisk roll på fler håll - Shiitiska element inom den abbasidiska motståndsrörelsen - Buyiderna - Fatimiderna (ismailiter) - Ziyariderna (vid kaspiska havet och i Jemen) - Assassiner (ismailiter vid kaspiska havet och i Syrien)

8 Buyiderna (آل بویه) Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d7/Buyids.png

9 Den fatimidiska dynastin (909- 1171) Källa: http://www.metmuseum.org/toah/hd/fati/hd_fati.htm

10 Ziyaridiska dynastin http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ziyardi_Dynasty_928_-_1043_(AD).PNG

11 ’Ulama (علما) växte sig starka under safavid-dynastin: ställföreträdare för den tolfte imamen Hädanefter har varje dynasti varit beroende av ’ulamas stöd Den safavidiska dynastin var religiöst legitimerad pga sin grundare som även var ledare för en sufi-orden Ett uppsving av dynastin under 1500- och 1600-talet Freden med Konstantinopel 1590

12 Efter en storhetsperiod på 1600-talet försjönk landet i isolering Ständiga krig mot osmanerna, Diyarbakir-regionen hamnar under osmansk kontroll Uzbekerna i nordöst, blockerar gamla handelsvägar Nya handelsvägar började användas (sjöfartsteknologins framfart) Safaviderna insåg på 1600-talet att nya grepp för modernisering krävdes

13 De indisk-persiska relationerna Stora grupper zoroastrier emigrerade från det safavidiska Iran till Indien I Indien såg de sista stora uppsvingen av persisk litteratur och konstformer av olika slag. Persiska hov- och administrationsspråk, officiellt språk i Indien till 1839. Många indier i det safavidiska riket, hade parallellt med andra icke-muslimer hand om penningutlåning (myntbrist!)

14 Synen på Europa En etnocentrisk världsbild dominerar, Europa väcker, utöver kunskaperna inom krigs- och vapenteknologi, inget större intresse Gränsen för ”de andra” går vid religionsgränsen Omvänt är dock intresset för det exotiska Orienten större Reseskildringar från Orienten: bara i Frankrike utgavs 52 reseskildringar från Persien/Iran under 1700-talets andra hälft.

15 Ett av safavidernas stora problem: kravet på regentens personliga kvalifikationer I Slutet av 1600-talet började kronprinsar att låsas in i Harem Besluten fattades av vesirer, hovet, andra influerande personer (godtyckligt) Stammar och religiösa ledare i maktstrider Dynastin urholkades inifrån Afghanska stammar gjort revolt i början av 1700-talet och frigöra sig från såväl Safaviderna som från det indiska Moghul-riket 1722 intogs Isfahan

16 Perioden 1722-1796 Oroliga 75 år: politisk anarki underblåsd både av osmanska imperiet och Ryssland. Fyra dynastier bytte av varandra under denna period. Endast avundsjuka mellan osmaner och ryssar hindrade en uppdelning av Iran En kort period av någorlunda stabilitet mellan 1735 och 1747 - Nader Shah en uppkomling av turkmensk börd - Drev ut både ryssar och osmaner Stammar och stamfederationer i hela det område som är dagens Iran (bakhtiyarer, qashqaier, turkmener, afsharer, loristammar, arabiska och kurdiska stammar, qajarstammar) Från 1760 och fram till slutet av seklet var huvudstaden belägen i Shiraz

17 Qajardynastin 1796-1925 قاجاریان

18 Qajarerna vann maktstriden genom att ena en mängd olika stammar och grundade dynastin Flyttade huvudstaden till Teheran, nära de egna områdena i Mazandaran Dynastin hade svag förankring bland ’ulama, men var ändå ett bättre alternativ än kaoset som rått innan Agha Mohammad Khan 1795-1797

19 De första kontakterna med Europa togs, nu inte enbart rörande vapenteknik Försök till modernisering av samhället och industrin Stormakternas inblandning i iransk inrikespolitik Europas intresse för Iran och Orienten hade också förändrats, nu inte bara lyxvaror Fath Ali Shah 1797-1834

20 The great game Stormakternas rivalitet om kontroll över regionen hade en direkt påverkan på landets inrikespolitiska och territoriella status: Härska-söndratekniken I samband med två avgörande krig mot Ryssland 1813 och 1827 förlorade Iran hela Georgien, Kaukasus och Armenien. I samband med ett fördrag undertecknat i Paris 1857 lämnade Iran de områden som är dagens Afghanistan Gränsdragningen i Baluchistan mot det som är dagens Pakistan befästes 1870-1871 De anglo-afghanska krigen under 1800-talet

21 Varför var Europa så framgångsrikt? Man ansåg att Europas framgång berodde på moderniseringen En överdrivet idealiserad bild av Europa rådde, ”scientism” Man skilde inte på industrialisering och modernitet Moderniteten och upplysningen ideal representerade västerlandet och dess framgång, kom dock inte till Iran på fredliga vägar Moderniteten i Europa växte fram successivt under flera århundraden Modernitetens baksida

22 Modernisering av samhället på direkt uppdrag av shahen Den första tekniska högskolan grundades دارالفنون De första iranska studenterna till Europa Viktig översättningsrörelse Upplysningens ideal rådde fortfarande samtidigt som man var kritisk till europeisk närvaro Usel ekonomi Stormakternas rivalitet (The great game) Naser ed-Din Shah 1848–1896

23 Koncessioner till utlänningar Engelsmannen Baron de Reuter fick 1872 omfattande ekonomiska rättigheter i Iran som skulle gälla i 70 år. Dessa verksamheter fick han monopol på och fick driva i egen regi: - Entreprenad på vägar - Industrier - Bevattningsanläggningar - Telegraflinjer - Centralbank - Exploatering av naturtillgångar Ryssland fick i gengäld: - Rättigheterna till allt fiske i HELA kaspiska havet - Centralbank

24 Tobakskoncessionen I hemlighet gavs ytterligare en koncession, den berömda tobakskoncessionen, 1890 till en privatpeson Det gällde all produktion, hantering, försäljning och export av tobak Mycket starka reaktioner, en fatwa mot all kontakt med tobak utfärdades Koncessionen drogs in knappt två år senare Kraftiga böter som påföljd

25 Vilka parter utgjorde oppositionen? De religiösa, skriftlärda (علما) Hotade av icke-muslimer på iransk mark Basarköpmännen Utkonkurrerade i iranska näringslivet De intellektuella, teknokraterna Motsatte sig shahens absoluta makt, vägleddes av upplysningens ideal Stammledarna Förlorade självbestämmande i sina områden

26 Den oheliga alliansen ’UlamaBasarköpmännenDe intellektuella

27 Motståndet mot shahen allt starkare under 1890-talet Oppositionen gick samman mot shahen som sålde ut landet En konstitutionell rörelse uppstod 1906-1911 1906 gav shahen efter för trycket, godkände i oktober månad att ett parlament etableras I december stod en konstitution (en grundlag) klar Shahen dog knappt ett år senare Mozaffar ad-Din Shah 1896-1907

28 Revolutionärer tillhörande Bakhtiyari-stammen utanför Isfahan i juni 1909 Mohammad Ebrahim Khan محمد ابراهیم خان http://www.iranchamber.com/history/constitutional_revolution/constitutional_revolution.php

29 Frihetskämpar i Tabriz under den konstitutionella revolutionen Sattar Khan och Baqer Khan باقرخان و ستار خان http://www.iranchamber.com/history/constitutional_revolution/constitutional_revolution.php

30 En nationalistisk församling i Rasht under den konstitutionella revolutionen http://www.iranchamber.com/history/constitutional_revolution/constitutional_revolution.php

31 Mohammad Ali Shah var en despot Gjorde allt i sin makt för att avskaffa parlamentet, får aktiv hjälp av Ryssland Parlamentet kan inte införliva upplysningsidealen, det saknas kunskap i demokratins principer Förväntningarna på ett parlament som en automatisk lösning på alla problem var överdrivna Den konstitutionella rörelsen i Iran inte en isolerad företeelse i regionen Mohammad Ali Shah 1907-1909

32 En trend i konstitutionella rörelser? Den konstitutionella rörelsen i Iran hade ett antal förebilder runt sekelskiftet: - den japanska segern över Ryssland 1905 - den första misslyckade revolutionen i Ryssland - ungturkarnas revolt i osmanska riket 1908 - panislamism - panturkism - iranska gästarbetare vid bröderna Nobels fabriker vid Kaspiska Havet

33 Karikatyr över hur shahen behandlade anhängare till den konstitutionella rörelsen och den ryska uppbackning han fick.

34 1907-års hemliga uppdelningen av Iran mellan stormakterna

35 Oroligheter runt om i landet fortsatte, regelbundna strider med regeringstrupper Svensk överste, Harald Hjalmarsson, byggde under 1911-1920 upp ett gendarmeri för att säkra vägarna och därmed handeln Engelsmannen d’Arcy fick koncession på oljefyndigheter i landets södra delar Ett hemligt avtal slöts mellan England och Ryssland där Iran delades in i intressesfärer

36 Mohammad Ali Shah avsattes, sändes i exil En 13-årig son kröntes och blev shah under förmyndarskap Oroligheter i hela landet p.g.a. parlamentets handlingsförlamning, t.ex. i Azerbaijan, Gilan och Khuzestan ’Ulama anslöt sig till konstitutionalismens motståndare 1911 ockuperades delar av landet av Storbrittanien och Ryssland Det första världskriget stod på tröskeln Konstitutionalismen rann ut i sanden Ahmad Mirza 1909-1925

37 Slutet för Qajar-dynastin 1796-1925 Iran förklarade sig neutralt i första världskriget Osmanska riket låg i krig mot både Ryssland och England, varför Qajarernas Iran blev viktig av strategiska skäl Främmande styrkor på iransk mark så gott som hela tiden Regeringen i Teheran ombildades ett flertal gånger dessa sista år 1919 fanns fortfarande inte någon fungerande centralregering i landet Den enda samlande kraften var den militära enhet som ryska officerare byggt upp, nämligen Kosackgardet.

38 Satirisk skämtteckning från England 1922 med följande bildtext: "If we hadn't a thorough understanding, I (British lion) might almost be tempted to ask what you (Russian bear) are doing there with our little playfellow (Persian cat)."


Ladda ner ppt "Iran under 1500-talet och fram till början av 1900-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser