Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Irans äldre historia II Från till den islamiska erövringen till 1500-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Irans äldre historia II Från till den islamiska erövringen till 1500-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008."— Presentationens avskrift:

1 Irans äldre historia II Från till den islamiska erövringen till 1500-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008

2 Arabernas erövringar i slutet av 600-talet e.kr. Kalifatets expansion under profeten Mohammad 622-632, under de första efterträdarna 632-661, och under Umayydaderna. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Age-of-caliphs.png

3 Hur kunde den arabiska erövringen vara så framgångsrik? De bysantinsk-persiska krigen -klassisk krigsutmattning, tömda reserver (manfolk, statskassa, livsmedel) Båda rikena var strikt religiösa Religiösa minoriteter ofta förföljda De arabiska muslimerna var inte intresserade av att omvända folk, toleranta mot ”bokfolk” Utgjorde en stabil makt, fick slut på krig

4 Muhammeds efterträdare Abu Bakr (ابوبکر) 632-634 - Muhammeds svärfar Omar (عمر) 634-644 - Muhammeds tidigaste anhängare Osman (عثمان) 644-656 - Tillhörde Umayya-släkten Ali (علی) 656-661 - Muhammeds adopterad son och svärson - Alis två söner Hossein (حسین) och Hasan (حسن) är framstående figurer inom den shiitiska tolkningen av Iran Mu’awiya (معاویه) 661-680 - grundade den umayyadiska kalifatet

5 Dagens föreläsning omfattar: Det första Umayyadiska kalifatet (661-750) Det andra Abbasidiska kalifatet (750-1258) Mongolernas invasion och Il-Khanaten (1258-1400) www.futura-dtp.dk Det Timuridiska riket och allmänt kaos (1400-1500) - afghanska stammar frigjorde sig i omgångar Inledning till det Safavidiska riket (1501-1722)

6 Det första Umayyadiska kalifatet 661-750 Umayyaderna en mäktig släkt från Mecka - sent omvända - Osman, den tredje kalifen, en Umayyad - Mu’awiya var redan ståthållare i Syrien-Palestina - Mu’awiya förde redan befäl över en stark armé Centrum för den arabiska muslimerna förflyttades norrut till Damaskus De umayyadiska kaliferna kom att styra som stamhövdingar med stor delaktighet och närvaro

7 Kulturella konsekvenser av flytten till Damaskus - stora påverkan av bysantinsk och hellenistisk kultur - övertog bysantinsk förvaltning - övertog bysantinsk förvaltningspersonal (grekiskspråkiga) - bysantinsk konst och arkitektur Expansionspolitiken fortsatte -Centralasien i öster, Nordafrika och Spanien i väster Kalifatet sammanhölls av - Islam som religiöst och socialt system - arabiska som förvaltningsspråk - kulturellt en blandning av arabiska och hellenistiska element

8 Motsättningar i det Umayyadiska riket Det ursprungliga asketiska levernet bland de styrande araberna övergavs Gammal stamrivalitet Rivalitet mellan olika islamiska tolkningar Missnöje bland de ”nya” muslimerna Nykonverterade började särbehandlas (negativt) varför masskonverteringarna avstannade Uppror ute i provinserna, Khorasan

9 Det andra Abbasidiska kalifatet 750-1258 748 inleddes ett uppror i Khorasan mot det Umayyadiska vanstyret Två år senare erövrades Damaskus och nästan hela den Umayyadiska släkten utplånades Ny huvudstad vid Tigris båda flodbanker - Bagdad Basra en viktig hamnstad, handeln gynnades - Handelskontakter även med de barbariska vikingarna i norr Riket mycket mindre än under Umayyaderna - Nordafrika och Spanien erkände kalifen enbart formellt

10 Persifiering av det abbasidiska kalifatet Förvaltningen persifierades - kalifen nu en halvt gudomlig varelse i likhet med de sasanidiska sederna, under Umayyaderna var kalifen mer av en stamhövding - hovceremonier återupptogs - perser i förvaltning och vid hovet - man återupplivade ”vesiren”, ett gammalt persiskt ämbete

11 Maktförskjutning Växande byråkrati med allt större makt till vesirerna I slutet av 800-talet hade vesiren den reella makten, kalifen en symbol för riksenheten I mitten av 900-talet flyttas den reella makten till militären, överbefälhavaren över kalifens livgarde I realiteten kom den reella makten att alltmer ligga ute i provinserna, hos självstyrande kungadömen, som enbart formellt erkände kalifen i Bagdad Så här såg kalifatet ut fram till 1258 då Bagdad och kalifatet föll.

12 Viktiga riken i det abbasidiska kalifatet I Väster: Buyiderna med Bagdad som huvudsäte, shiiter I nordost Samaniderna, huvudsäte i Samarkand och Bokhara I sydost Gaznaviderna, huvudsäte i Ghazna Samanider och Buyider lokala dynastier: den persiska perioden (mellan den arabiska och sedan den turkiska) Seldjukerna erövrade hela området, huvudsäte i Bagdad

13 Buyiderna (آل بویه) Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d7/Buyids.png

14 Samaniderna (819-999) سامانیان http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Samanid_dynasty_(819%E2%80%93999).GIF

15 Nypersiska som språk utvecklades vid hovet En förfinad persisk kultur utvecklades Nationaleposet Shahname av Ferdousi började skrivas, avslutades under Ghaznaviderna Härskaren Ismails mausoleum i Bokhara http://www.iranchamber.com/history/ samanids/samanids.php

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Shahnameh3-1.jpg

17 http://www.theshahna meh.com/http://www.theshahna meh.com/ http://classics.mit.edu/ Ferdowsi/kings.htmlhttp://classics.mit.edu/ Ferdowsi/kings.html http://www.smarter.com/

18 Källa: http://www.hyperwerks.com/series/rostam_chara1.html

19 Ghaznaviderna (975-1187) غزنویان Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/96/Ghaznavid_Empire_975_-_1187_%28AD%29.PNG

20 Seldjukernas välde (1037-1157) سلجوقیان Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seljuq_Empire

21 På 1030-talet började seldjukerna att erövra Iran 1055 intogs Bagdad Kalifen i Bagdad överförde den världsliga makten på den seldjukiske härskaren 1071 besegrades Bysans, hela Mindre Asien inlemmades i det väldiga seldjukiska riket Det förekom en blandning av turkiska och arabiska element i styressättet hos seldjukerna

22 Vesirämbetet mycket viktigt Makten ej hos EN person utan hos hela släkten I mitten av 1100-talet var riket splittrat i mängder av småriken, lokala atabeger, t.ex. seldjuksultanatet i Rum Eftersom man inte hade något skriftspråk tog man till sig det erövrade folkets skriften och språket Man knöt diplomatiskt nog också till sig ämbetsmannaklassen

23 Eurasia c:a 1200 strax före mongolernas invasion Källa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Premongol.png

24 Kharazm-riket خوارزمشاهیان Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Khwarezmian_Empire_1190_-_1220_(AD).PNG

25 Mongolernas invasion av Centralasien och mindre Asien Mongoler – en samlingsbeteckning för olika turkiska grupper Handel med Kharazm-riket Kharazam-kungen attackerade en mongolsk karavan 1218 Mongolerna vände nu blickarna västerut Vad gjorde dem så framgångsrika? - effektiv militär organisation - tåliga hästar och god ryttarteknik - skickligt bemästrande av pilbåge och andra vapen - mästare på överlevnad i karga klimat - regionen bestod på 1200-talet av försvagade riken: kristna korståg, interna konflikter, konflikt med Bagdad

26 Mongolernas erövring satte outplånliga spår i Iran, vissa områden hämtade sig aldrig Mongolerna delade efter Djingis död upp området inom släkten De flesta härskare var kristna eller utövade shamanskt inspirerade religioner I området Iran-Irak konverterade den tredje Il-Khanen till islam

27 Il-Khanatet سلسله ایلخانی

28 Tabriz ersatte Bagdad som huvudstad Mongolerna persifierades snabbt Myten om mongolerna i Europa Européer sökte kontakt med mongolerna mot muslimerna Hela området från Stilla Havet till Centraleuropa erövrades Pax mongolica – handelförbindelser etablerades

29 Slutet för Il-Khanatet Redan på 1330-talet började mongolväldet i Iran falla sönder: lokala dynastier eller ren anarki En av dessa lokala dynastier var klanen Barlas (söder om Samarkand) Timur Lenk medlem i den hövdingasläkten och erövrade stora delar av Iran och CA Antog sultantiteln först 1388 Lät hela tiden en skugg-khan av Djingis släkt sitta kvar vid makten

30 Timuridiska dynastin (c:a 1360-1480) گوركانى http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Timurid_Dynasty_821_-_873_(AD).PNG

31 Timur Lenk (1336-1405) Fältherre och militär organisatör, ingen statsbyggare Hans ättlingar, särskilt Shah Rokh (1405-1477) däremot har gått till historien för att ha understött all tänkbar kulturell kreativitet Dessa ättlingar utövade själva olika konstformer Kulturellt centrum i Herat Miniatyrmålning, arkitektur, astrologi mm.

32 Timur Lenk

33 Fredagsmoskéen i Herat Källa: http://www.orientalarchitecture.com/afghanistan/minaretjamindex.htm

34 Närbild på fredagsmoskéen i Herat Källa: http://www.orientalarchitecture.com/afghanistan/minaretjamindex.htm

35 Under 1400-talet bildades en federation av 8 turkmenska stammar som lydde under en och samma sunnitiska sufiorden – kallades även kızılbaş (rödhuvuden) Sufiordens grundare och stamfader hette Sheykh Safa ad-Din (شیخ صفی الدین) Ordenledaren Ismail Shah utropade sig till shah 1501 i Tabriz och grundade den Safavidiska dynastin Huvudstaden från Tabriz, till Qazvin och till sist till Isfahan (undan Osmanerna)

36 Iran under 1500-talet

37 Ali Qapou-palatset vid Shah-torget i Isfahan http://www.iranchamber.com/history/safavids/safavids.php

38 Det Safavidiska hovet En väggmålning i Ali Qapou-palatset http://www.iranchamber.com/history/safavids/safavids.php


Ladda ner ppt "Irans äldre historia II Från till den islamiska erövringen till 1500-talet ©Helena Bani-Shoraka 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser