Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1800-Talets imperialism och The Great Game Europas expansionsambitioner Ryssland vs. England (och Brittiska Indien) Vilka länder var målet för imperialismen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1800-Talets imperialism och The Great Game Europas expansionsambitioner Ryssland vs. England (och Brittiska Indien) Vilka länder var målet för imperialismen?"— Presentationens avskrift:

1 1800-Talets imperialism och The Great Game Europas expansionsambitioner Ryssland vs. England (och Brittiska Indien) Vilka länder var målet för imperialismen?

2 Sen 1700-tal till tidig 1830-tal Inre oroligheter och stridigheter mellan stamhövdingar Zand-dynastin i sydvästra Iran Oroligheter efter den siste Zand-härskaren, Karim Khan Zand Agha Mohammad (ur Qajar-stammen) vann stridigheterna

3 Qajardynastin 1796-1925 قاجاریان

4 Agha Mohammad Shah Despotisk och grym, mördades 1797 Efterträddes av brorssonen Fath Ali Shah Starten för Irans inblandning i stormaktspolitiken Ilska mot Ryssland efter att man förlorat Georgien i kriget 1801-1802

5 1801; avtal med britterna om militärt stöd. Detta löfte infriades inte 1807; avtal med Frankrike om militärt stöd och att återfå Georgien 1807; Napoleon och Rysslands avtal i Tislit 1809; Iran vänder sig åter till britterna och ingår en allians. Bandet till Frankrike löses upp Inställd på att återfå Georgien. 1804-13; krig med Ryssland. 1813; Gulistanfördraget. Förlorar Georgien, Daghestan, Mingrelien, Abkhasien, Derbend, Baku, Shirvan och Karabagh, samt all sjöfart på Kaspiska havet

6 Krig och höga militära kostnader => dålig inre ekonomi och oroligheter. Shahen delar ut mark i utbyte mot militärt stöd. Dessa landområden ärvs och staten förlorar landområden. Samt höjda skatter. Inga resurser till jordbruket, allt satsat på militären 1826; nytt krig med Ryssland. 1828; fred i Turkmanchi. Förlorar fler landområden. Gränsen flyttas ner till Arasfloden. Inhemsk oro och stamuppror 1829; rysk delegation till Iran. Försökte befria kristna kvinnor från haremen. Efter bråk dödades den ryska missionen

7 Abbas Mirza och reformförsök Kronprins Abbas Mirza försökte reformera militären enligt västerländsk modell, uppmuntrad av sin rådgivare Qa’em Maqam Dog 1833, och reformförsöken misslyckades Svag centralmakt Odugliga Qajar-ledare Stamhövdingarna motsatte sig en stark centralmakt. Hot mot deras makt Negativ inställning till västerländskt inflytande

8 Mohammad Mirza Stöddes av båda stormakterna Gav britterna nya privilegier => större brittisk inflytande Köpmännen protesterade mot den utländska närvaron Spred sig till ulama och resten av landet

9 Bahaismen Ny religiös rörelse i motreaktion till inre oroligheter och dåliga socioekonomiska förhållanden Sayyed Ali Mohammad (Bab) Religiös utbildning i Najaf och Karbala, influerad av Shaikh-rörelsen 1844; tillbaka till Shiraz och började predika om imamens återkomst. Utropade sig med till imam. Fick mycket snart ulama mot sig. – Mohammed anses vara den sista profeten. –Förbjudet att konvertera från islam

10 Sayyed Ali Mohammed arresterades, torterades och arkebuserades. Mild och human världsbild –Behandla barn väl –Garantier för personlig egendom, handelsfriheter och skattelättnader –Kvinnors fri- och rättigheter, och jämställda med männen Sayyed Ali Mohammeds efterträdare flydde Iran Dagens Iran; Bahaier förföljs. Deras äktenskap registreras inte, deras barn anses vara oäkta Ingår i deras lära att inte blanda sig in i politiken Var exempelvis neutrala under Konstitutionella revolutionen

11 Amir Kabir Naser ad-Din Shahs premiärminister Försök till moderniering och reformer Grundaren av Dar al-Fonun –Den första skolan för högre utbildning –Teknisk och militär utbildning enligt västerländsk modell –Västerländska lärare –Utbildning till statstjänstemän –Viktig översättningsinstitut, som spred upplysningens idéer till Iran

12 Försökte centralisera makten. Fick ulma, godsägarna, stamhövdingaran och hovfolket mot sig. Intrig med Naser ad-Din Shahs mor Amir Kabir avskedades. Fråntogs alla privilegier och titlar Fördes till Kashan. Lönnmördades i badhuset i Fin

13 Nästa expansionfas 1860-1900 Slutet av 1850-talet; Naser ad-Din Shah trodde han hade britternas stöd 1860-talet; Ryssland erövrar de tre khanerna Bukhara, Khirvand och Kokand 1876; endast en buffertzon mellan Iran och Ryssland Turkiska stammar som plundrade byar och sålde slavar Svepskäl för Ryssland att gå in och sätta stopp för oroligheterna 1881; iransk gräns till Ryssland även på Kaspiska havets östra sida

14 Ryska framgångar i Iran och Afghanistan. Oro för britterna, som invaderade Afghanistan Diplomatiska samtal med Tehran Iran fungerade som buffertstat Värdelösa Qajar-härskare; despoter eller svaga –Hade som mål att berika sig själva och sina släktingar –Problem med att centralisera makten –Inkapabla eller ointresserade av reformer och förbättringar –Stammarna lydde under stamhövdingar, och inte under shahen –Bofasta befolkningen lydde under storbönder och betalde höga skatter –Isolerade byar med ingen makt –Korruption

15 Jordägarna som Shahen stödde sig på kunde ges eller fråntas egendom beroende på Shahens nycker Två andra viktiga grupper, men utan politisk makr –Ulama; med makt över befolkningen. Tyckte inte om Qajar- dynastin –Köpmännen; organiserad i skrån. Ekonomisk makt

16 Koncessioner, lån och allt sämre ekonomi Naser ad-Din Shah (1848-1896); vanstyre, korruption, lyxliv och girighet Bjöd in Ryssland och Storbritannien in i Irans inhemska affärer Iranska armén försvann mer eller mindre på grund av korruption Rysslands åsikter om hur man skulle behandla Iran –Erövra Iran –Diplomatiska relationer

17 1872; första koncessionen –Stort motstånd från Ryssarna och koncessionen fick annuleras –Imperial Bank of Persia till britterna –Loan and Discount bank of Persia till ryssarna 1890; Tobakskoncessionen –Blev känt genom artikel i Akhtar –Inhemska protester, med köpmännen och ulama i spetsen –Ulama förbjöd tobaksanvändning som följdes –1892 annullerades koncessionen med höga böter som följd –Ökad ryskt inflytande –Inga fler koncessioner på flera år

18 Afghani fortsätter med sin opposition i utlandet 1896; Naser ad-Din Shah mördas Efterträds av sin sjuklige och svage son Muzzafer ad- Din Shah Dyra resor till Europa Allt sämre ekonomi 1910; lån på 22,5 miljoner rubel från Ryssland

19 Den konstitutionella revolutioenn 1906-1911 1900-1905; Allt sämre finanser Ökad missnöje och protester Organisera sig i hemliga sällskap, och dela ut shab- name Ulama, köpmännen och ett fåtal europeiska och inhemska intellektuella. Med stöd från stamhövdingarna Tankar från Ryssland då det en revolution utbröt där 1905

20 1905; attackerades köpmännen i Tehrans bazaar Amnesti i Tehrans kungliga moské och sedan till Shahzadeh Abd Al-Azim-templet Shahen gick med på kraven Nya protester och en ung sayyed dödad Juli 1906; en oblodig revolution, och man sökte amnesti i brittiska ambassadens trädgård Muzaffer ad-Din Shah avskedade sin minister och gick med på kraven Iran blev en konstitutionell monarki Majlese Shuraye Melli Likhet inför lagen, personliga fri- och rättigheter

21 Kvinnorna som spelat en viktig roll utelämnades, men detta var deras startskott Pressfrihet => en rad nya tidningar Föreningar bildades med inflytande i städerna Parlamentets problem –Inga planer på socioekonomiska reformer –Nationell bank 1907; Muzzafer ad-Din Shah dör. Efterträds av sin son Muhammed Ali Shah. Allt annat än demokratisk 1908; Samarbete med Ryssland, statskupp och parlamentet sprängs Inbördeskrig och 1909 flyr Shahen till Ryssland

22 Hans minderårige son kröns till kung, och en förmyndarstyrelse skötte regeringen Ekonomiska svårigheter och Ryssland 1911; Försök till att sanera ekonomin och skattesystemet med Morgan Shusters hjälp Ryssland och Storbritannien tvingar fram Shusters avsked 1907-1914; Närmar sig Tyskland


Ladda ner ppt "1800-Talets imperialism och The Great Game Europas expansionsambitioner Ryssland vs. England (och Brittiska Indien) Vilka länder var målet för imperialismen?"

Liknande presentationer


Google-annonser