Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon Henriette Wallén Warner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon Henriette Wallén Warner."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon Henriette Wallén Warner

2 Bakgrund  Google Self-Driving Car Project (Nevada, USA)  DriveMe (Volvo Cars, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park, Göteborgs stad) Initialt fokus på teknikutveckling, juridik, säkerhet, kundanalys etc. Lite fokus på hur andra trafikanter (skyddade och oskyddade) kommer uppleva den nya trafikmiljön med förarlösa fordon.

3 Syftet med pilotstudien Att undersöka gymnasieungdomars inställning till förarlösa fordon.

4 Scenario Enkätstudie …… På sikt är tanken med de förarlösa bilarna att passagerarna ska kunna använda sin tid till annat än att köra (sociala medier, plugga, jobba) men även att bilarna ska kunna transportera passagerare som själva inte får köra (barn och ungdomar utan körkort, blinda, alkoholpåverkade med flera). De förarlösa bilarna ska också kunna köra omkring helt utan passagerare, till exempel först lämna lillasyster på dagis, sedan storebror på skolan innan de tomma kör hem och parkerar på familjens garageuppfart. Jfm National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) level 4: Completely self-driving vehicle. The vehicle will control all safety critical functions for the entire trip.

5 Deltagare  172 gymnasieungdomar  16-20 år (M=17.5 år)  60% kvinnor; 39% män  4 gymnasieskolor i Falun och Ludvika  152 på högskoleförberedande program 20 på yrkesprogram  10% hade B-körkort

6 Allmän inställning  58% hade hört talas om förarlösa fordon innan de fick enkäten  51% mycket eller ganska positiva till förarlösa fordon 7% neutrala 12% ganska eller mycket negativa  43% antalet trafikolyckor skulle minska mycket eller lite 20% antalet trafikolyckor skulle vara oförändrat 37% antalet olyckor skulle öka lite eller mycket  41% mycket eller ganska intresserade av tillgång 28% lite intresserade av tillgång 31% inte alls intresserade av tillgång

7 Uppskattad oro Hur orolig skulle du känna dig som 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%)MSD ER (antal) passagerare i en förarlös buss?28.937.324.19.62.10.96 mopedist om det fanns förarlösa bilar i trafiken?18.834.837.18.72.40.9103 passagerare i en förarlös taxi?19.334.933.112.72.40.96 motorcyklist om det fanns förarlösa bilar i trafiken?15.839.528.915.82.41.0134 cyklist om det fanns förarlösa bilar i trafiken?14.130.737.417.82.60.99 fotgängare om det fanns förarlösa bilar i trafiken?13.933.930.921.22.61.07 passagerare i en privatägd förarlös bil?11.428.144.316.22.70.95 1=Mycket orolig; 2= Ganska orolig; 3=Något orolig; 4=Inte alls orolig; ER=Ej rellevant

8 Fördelar  Tidsbesparing - sova, vila, jobba, prata/surfa på mobilen under resan - jobba eller laga mat medan bilen skjutsar barnen  Ökad mobilitet - alkoholpåverkade, personer utan körkort lättare ta sig fram - slippa be om skjuts/ta körkort - billigare kollektivtrafik utan förare  Ökad trafiksäkerhet - eliminera mänskliga misstag - eliminera påverkade, stressade, distraherade förare - bättre regelefterlevnad och ökad säkerhet pga sensorer - sjuka/skadade förare kan skjutsas direkt till sjukhuset

9 Fördelar (forts.)  Minskad miljöbelastning - lägre hastigheter, mindre tomgångskörning  Förbättrade godstransporter  Positiv utveckling  Ökad bekvämlighet  Minskat ansvar  Coolt En begränsning med studien är att vissa av dessa fördelar beskrevs i scenariot.

10 Nackdelar  Den personliga upplevelsen - känslan av otrygghet/osäkerhet - bristen på kontroll - skrämmande utveckling - passivare, latare och mer inaktiva - minskat engagerad i våra familj - tråkigt/konstigt att inte själv få köra  Minskad tillförlitlighet - risken för tekniskt fel, slut på bensin - konsekvenserna av fel/olycka för passagerare - sårbart transportsystemet - risken att systemet blir hackat - risken att bilarna tar över världen  Minskad trafiksäkerhet - oförmåga att hantera oförutsedda händelser/andra trafikanter - andra trafikanters ovilja/okunskap till interaktion

11 Nackdelar (forts.)  Minskad mobilitet/flexibilitet - minskad kunskap och begränsade valmöjligheter  Svårare för cyklister och fotgängare att ta sig fram  Ökad miljöbelastning - ökad bilism  Ökad arbetslöshet inom transportindustrin  Svårare och dyrare att åtgärda fel  Oklarare ansvarsfråga vid olyckor  Ökad möjlighet för barn att förflytta sig och även rymma. Nackdelarna kanske avtar med tiden; då man hunnit vänja sig med den nya situationen.

12 Slutsatser  En majoritet av deltagarna var allmänt positiva till förarlösa fordon, trodde ett införande skulle minska antalet olyckor och hade ett eget intresse av att ha tillgång till ett förarlöst fordon.  Samtidigt kände många (bilpass: 39.5% – busspass: 66.2%) en oro över förarlösa fordon i trafiken.  De flesta fördelar var kopplade till praktiska saker (tidsbesparing, ökad mobilitet och trafiksäkerhet) medan många av nackdelarna är kopplade till den personliga upplevelsen (otrygghet, brist på kontroll, skrämmande, tråkigt). => För att få en hög acceptans av framtida teknikutveckling krävs ett ökat fokus på medtrafikanterna.

13 TACK! henriette.wallen.warner@vti.se


Ladda ner ppt "Gymnasieungdomars syn på förarlösa fordon Henriette Wallén Warner."

Liknande presentationer


Google-annonser