Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-2016 2015-2016 2015-2016. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland  50 % av Finlands totala export  75 % av alla FoU-investeringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-2016 2015-2016 2015-2016. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland  50 % av Finlands totala export  75 % av alla FoU-investeringar."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland  50 % av Finlands totala export  75 % av alla FoU-investeringar inom näringslivet i Finland  Företagen i branschen sysselsätter personer direkt, och med den indirekta sysselsättningseffekten medräknad personer, dvs. 30 % av arbetskraften i Finland. Exportens betydelse: Exportindustrin genererar i Finland direkt eller indirekt t.o.m. hälften av statens och kommunernas skatteintäkter.

3 Energi- och miljökompetens får ökad betydelse Oras  strävar efter att minska energi- och vattenförbrukningen och avfallsmängden samt öka återvinningen,  ser inte miljöfrågorna som en börda utan som en konkurrensfaktor som skiljer Oras från andra motsvarande företag på marknaden

4 Hej! Bekanta dig med olika branscher. Det är viktigt att du hittar din bransch. Det lönar sig alltid att studera. Lycka till!

5 Teknologiindustrin är en helhet som består av fem branscher. Maskin- och metallproduktindustri Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, Valtra, Wärtsilä... Elektronik- och elindustri ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Informationsteknik Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallförädling Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB… Planering och konsultering A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, Vahanen, WSP… 5

6 Teknologiindustrin är en helhet som består av fem branscher. Maskin- och metallproduktindustri maskiner, metallprodukter, fordon omsättning (2014): 27,2 md euro antal anställda (2014): Elektronik- och elindustri datakommunikationsutrustning, instrument, elmaskiner omsättning (2014): 15,1 md euro antal anställda (2014): Informationsteknik IT-tjänster, program omsättning (2014): 10,0 md euro antal anställda (2014): Metallförädling stålprodukter, färgmetaller, gjutningar omsättning (2014): 9,2 md euro antal anställda (2014): Planering och konsultering experttjänster inom industri, samhällsfrågor och byggande omsättning (2014): 5,0 md euro antal anställda (2014):

7 Teknologiindustrins varuexport från Finland regionvis 2014 Varuexport totalt 26,2 md euro* *) Förutom varuexport bedrev företagen i branschen export av tjänster till ett belopp av cirka 11 miljarder euro. Källa: Tullstyrelsen, Statistikcentralen Västeuropa 13,1 md € 50,1 % Afrika 0,5 md € 1,8 % Nordamerika 2,6 md € 9,8 % Mellanöstern 0,5 md € 2,1 % Asien 4,1 md € 15,8 % Central- och Sydamerika 0,9 md € 3,3 % Mellan- och Östeuropa 4,5 md € 17,1 % 7

8 Teknologi är en del av vardagen 8

9 Teknologiindustrins produkter och tjänster utgör en del av vår vardag Kom med och skapa en framtid på människans och miljöns villkor 9

10 Teknologiindustrin erbjuder också service 10

11 Datateknik blir allt vanligare i det dagliga livet I dag behövs datakunskap i alla yrken. Det lönar sig att studera datateknik – inte bara för nöjes skull

12 Det finns många olika jobb att välja mellan Utbildning är din biljett till många platser 12 Industriell designer Systemplanerare Användbarhetsexpert Planeringsingenjör Nyckelkundschef Kvalitetschef Säljkonsult Programplanerare Logistikchef Datasäkerhetschef Maskinmontör Systemplanerare Planeringskoordinator Konkurrensanalytiker Marknadsföringschef Projektchef Forskare Systemexpert Svetsare DatasäkerhetsexpertExportmontör Fabrikschef Fysiker Produktutvecklingsingenjör Plåtslagar-svetsare InköpschefVerktygstillverkare Utbildningschef Utvecklingsdirektör Materialchef Produktionschef Automationsingenjör Verkstadsmekaniker Verkställande direktör Dataadministrationschef Patentingenjör Inköpare VVS-tekniker Försäljningsingenjör Projektförsäljare Kundrelationschef CNC-svarvare Datakommunikationsexpert

13 Maskinmontör I Nevada, mitt i ödemarken, ligger en guldgruva som inte har råd med strömavbrott. Wärtsilä levererade dit ett gaskraftverk, det största i sitt slag i USA. Det är alltså finländare som garanterar att guldgrävarna har el! På bilden Wärtsiläs maskinmontör

14 Bekanta dig med olika företag och yrken  Det bästa sättet att göra dig förtrogen med företag och yrken inom teknologiindustrin är att göra ett studiebesök.  Teknologiföretag nära dig hittar du på adressen teknologiateollisuus.fi/jäsenluettelo

15 Välj din inriktning inom teknologi- industrin! Därtill behöver du följande egenskaper:  Rätt attityd  Vilja och förmåga att lära dig  Samarbetsfärdigheter  Förändringsberedskap

16 Hej! Visste du att ICT- branschen hör till de mest jämlika branscherna i arbetslivet? Kvinnorna i branschen är nöjdare med sina jobb än genomsnittet

17 Examina bland de anställda inom teknologiindustrin Lähde: Tilastokeskus Teknologiindustrin exkl. planering och konsultering Branschklassificering 2002 Forskarutbildning specificerats endast år 2007 **) Samtliga branscher inom teknologiindustrin inkl. planering och konsultering Branschklassificering 2008 Andel 17

18 Antalet pensioneringar ökar inom teknologiindustrin Källa: Teknologiindustrin rf:s löneutredning, Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen Personer Arbetstagare Tjänstemän 18

19 Utbildningsinriktning för personalen inom teknologiindustrin 2011 Källa: Teknologiindustrin 19

20 Uppskattning av det årliga rekryteringsbehovet inom teknologiindustrin Personalantalets beräknade förändring är totalt 1 % under perioden 2012–2016 *) Det andra stadiet inom yrkesutbildningen inkluderar grund-, yrkes- och specialyrkesexamina Källa: Teknologiindustrin rf 2013, Personalutredning 2016 Rekryteringsbehov sammanlagt: ca personer, av vilka  ca till elektronik- och elteknik samt informationsteknologi  ca till maskin- och metallproduktindustri samt metallförädling  ca till planering och konsultering 20

21 Ett framtida jobb inom teknologiindustrin Grundskolan Specialläroanstalter inom industrin GymnasiumYrkesläroanstalter Läroavtalsutbildning YrkeshögskolorUniversitet 21

22


Ladda ner ppt "2015-2016 2015-2016 2015-2016. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland  50 % av Finlands totala export  75 % av alla FoU-investeringar."

Liknande presentationer


Google-annonser