Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstmöte 2015 8/11 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstmöte 2015 8/11 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK."— Presentationens avskrift:

1 Höstmöte 2015 8/11 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK

2 Summering av säsong. Beslut om årsavgift och medlemsavgift. Uppföljning och uppgradering av Vision 2019. Övriga frågor. Dagens möte handlar om….

3 Varför spelar DU golf ? Fundera på den här….

4 Gagnefs Golf är..  En idrottsklubb och ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, med granskande revisorer  Arrendator med miljöansvar  Arbetsgivaransvar, i år för 11 pers…  Vi äger restaurangmaskiner, möbler, shop, reception, fordon mm för ca 1200 000 kr  Vi har iår ökat från 614 till 660 medlemmar, vi har tyvärr inte fått reda på av förbundet hur vi står oss bland kollegorna.

5 Nuläge… klubb  Tendensen iår pekar åt en vinst på ca 50000-100 000 kr, 2014 gick vi plus med ca 120 000 kr  2015 får vi ca 3,6 miljoner i intäkter, ökning m ca 200 000 mot 2014  Vi har ont om eller inga likvida medel.  Vi har 660 medlemmar, 1.6 milj intäkt och 4000 i avgift. Intäktssnittet/ medlem är ca 2424 kr jmfr med 2014 då var det 2100kr  2015 ökade vi med 46 medlemmar, 156 st år 2014 !!  Dalarnas tredje största juniorklubb

6 Nuläge… klubb  2013 hade vi 650000 kr i greenfee, bästa året sedan 2007..  2014 hade vi 570000 kr i greenfee, tapp i juli pga värmen? Över 600 000 kr fr partners.  2015 så blev det 590000 kr, då köpte medlemmar greenfee för 50 000, sk 800 kronors paket. Helt ok med tanke på att vi i juni låg nästan 200 000kr sämre än 2014.  Arbetsförmedlingen/ bidrag blir ca 700 000kr !!  Vi måste ha en drift som vi kan klara av med våra medlemmars avgifter.  Vi kan inte lita på och budgetera med greenfee, företagsarrangemang, arbetsförmedling eller sponsorer. En dålig sommar…..

7 Nuläge…klubb  2014 anställdes greenkeeper Lars Westblad,för att bl a garantera kvalité på bana. Lasse gjorde externa jobb 1,5 mån i dec/januari. Vi fick en intäkt på honom under den stängda perioden. På Lasse har vi ekonomiskt stöd pga arbetsskador på ca 140 000/år  År 2015 arbetar Benny Astor motsvarande 11 mån av 12 mån. Varav 45% av en heltid är anställning i klubben. Dvs 11 av 12 mån totalt. På Benny har vi ca 100.000 i föreningsstöd av Gagnefs Kommun. 2013 arbetade Benny 9 mån. 2014 så var det 10 mån.  Övriga jobbar säsong.

8 Nuläge……restaurang  Restaurangen med krögare Lis Holst, har gjort ett fantastiskt arbete även iår. Lis fortsätter 2016. Medlemmar och gäster kräver att klubbens restaurang skall erbjuda service och en positiv upplevelse, det har vi verkligen fått 2013, 2014, 2015. bör  Medlemmar bör nyttja restaurangen vid besök för att vi ska kunna ha krögare……Även när vi inte spelar, var positiva ambassadörer, hjälp till att sälja in vår krog. Ta inte med eget fika, använd vår restaurang. Desto bättre restaurangen går, desto större chans att krögare fortsätter….. Enkel matematik.

9 Nuläge… restaurang  Det är omöjligt att driva golfkrog endast under säsong. Det krävs en upprustning till åretrunt krog för få kontinuitet och för att kunna bli lönsam. Detta tål att upprepas, gång på gång…  Restaurangen, är i stort behov av underhåll, vi/de lappar och lagar.  En renovering av restaurang/fastighet till åretrunt krog kostar 200 000-1 500 000 kr beroende på inriktning/ utrustning  Restaurangen betalar nu ”hyra” genom att utföra städning åt klubben. Dvs ingen intäkt bara en minskad kostnad.

10 Nuläge…Pro Ronny  På klubben finns en PRO, Ronny Malmlöf, välsorterad golfshop och en tillgänglig reception. Att behålla en PRO betyder mycket för banans status och är positivt för medlemmarna.  För att behålla PRO och restaurang så krävs det medlemmar som nyttjar tjänster och shop.  Var ambassadörer, ta en lektion, rätta till grundläggande fel, uppstartskurser. Köp bollar, klubbor, kläder. Var inte så ”smarta” att ni köper av de stora drakarna… på sikt så förlorar vi annars service på klubben….. Snälla tänk på det.

11 Nuläge…Mobergska  Inget nytt  Ingen från kommunen äger just nu ärendet och vi får se vad som händer 2016.

12 Nuläge…Mobergska  Mobergska är fortfarande under all kritik som arbetsplats och personalutrymme.  Det innebär att lokalerna bör/måste renoveras.  Att rusta dessa utrymmen till vinterbonad maskinhall samt personalrum värda namnet, kommer att kosta.. (uppskattningsvis minst 200 000/år under några år). Vi kommer att få högre hyra, vi bör hjälpa till m renovering för att hålla ner hyreskostnader.

13 Nuläge… klubb & AB  Vid maskinproblem mm så måste vi fortfarande lita på medlemmarnas vilja att ekonomiskt hjälpa till. Detta är på kort och lång sikt ohållbart. Det är en rysk roulette… Nuläget är dock positivt på maskinfronten, om inget oförutsett händer så håller maskinparken ett par år.  Vi har haft lite småproblem med punkteringar mm.  Gör vi positivt resultat även 2015 så börjar vi så smått att bli kreditvärdiga och kan få leasa maskiner. Alternativt att Jan Persson som banägare leasar och att vi betalar högre hyra.

14 Nuläge… klubb & AB  Frågor och diskussion  Kommittéers redovisning

15 Valberedning, kommittéer  Vi behöver fler som hjälper till. Få gör för mycket. Anmäl intresse, några timmar utspritt är till mycket hjälp.  Valberedningen består av Mikael Vuori och Keith Karlsson- Astor. De har i princip klart med att samtliga i styrelsen vill sitta kvar. Har någon förslag på nya till styrelsen så kan ni tipsa dem. Det behövs ytterligare en person i valberedningen.  Tävlingskommittén, behöver fler intresserade. Det är löpande utbildningar i t ex GIT. I år har vi haft dubbelt så många tävlingar som 2013.  Barn och ungdomssidan behöver fler intresserade. Här växer vi oerhört. I år har över 50 barn regelbundet provat på golf under skoltid. Benny och Ronny sköter det. Även här behövs det hjälp. Vi betalar för Ronny och Benny.

16 Nytt på banan inför 2016  Nya teeskyltar,.  Vi kommer att gå över från gul/röd tee till ”hektometer” 5600/ 4800 samt lägga till en 4000 bana. Då får vi banan slopad för 3 banor och skapar nya upplevelser. Vi ligger i framkant med att sudda ut ”herr/damtee”.  Belysning på skyltar efter E16, vi har kö på företag som är intresserade av reklam på skyltarna.

17 Förslag Årsavgifter 2016  0-17 år200 kr i medlemsavgift  18-21 år1400 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  22-25 år2500 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  26-31 år3000 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  32-65 år4200 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  66-74 årFjolårets avgift, 2016 blir 4000 kr  75-80 år3000 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  81-90 år2500 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  91-99 år1000 kr, medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr  100 år osvfritt  Småbarnsföräldrar ålder 32-40 år, 3000 kr. Barn till och med det år de fyller 7 år. Spelar båda så betalar man 5000 kr/par., medlemsavgift i GGK ingår med 500 kr

18 Förslag för att klara likviditeten  Detta gäller om mötet bifallit förslaget på 2016 års avgifter.  Meddela klubbchefen att ni vill betala innan 30/11  Avgiften som inbetalas kommer att periodiseras och bokföras på säsongen 2016. Den är endast till för att stötta likviditeten under dec-januari, vi behöver ca 50000-100000.

19 Vision 2019, togs fram 2013 Vision är en slags dröm, ett tänkbart mål, den här visionen är resultat av tankar, studier av andra banor, diskussioner med medlemmar mm… Denna försöker vi att revidera och uppdatera löpande. ”vet man inte vart man ska, så är risken stor att man hamnar någon annanstans…..” –okänd filosof

20 Vision 2019 Förädla nuvarande situation till att 2019…  Golfklubben hyr/arrenderar en ”nyckelfärdig” anläggning.  Klubben betalar en hyra per år och ägaren driver det affärsmässigt.  För att utveckla anläggningen, genomföra nödvändiga investeringar bör ett långsiktigt hyres/arrendeavtal tecknas med ägaren, minst 10 år.

21 Vision 2019  Anläggningen drivs i princip som nu, bara att inte klubben äger drift AB.  Ägaren ansvarar för personal/spetskompetensen för bandrift.  Ägaren anskaffar den ultimata maskinparken.  Ägaren har maskinhall och personalutrymmen.  Ägaren är ansvarig för att det finns en restaurangrörelse på anläggningen.

22 Vision 2019  Golfklubben vet år från år vilka pengar man måste ”dra in” för att täcka årshyran.  Gagnef Golf AB kan därmed avvecklas och därigenom minskar administrationskostnaderna.  Klubben ansvarar för att det finns en reception och fungerande PRO-verksamhet.

23 Vision 2019  Att ta ansvar för driften innebär risker för den ägare som är villig att göra detta och går inte att skynda på.  Det bör göras en långsiktig investeringsplan, översyn över maskiner mm. Vi löser problemen gemensamt under övergången.  Vi ska öka antalet medlemmar från våra 660 uppemot 800.  Detta får ta 3 år, med delmål varje år, innan vi är framme vid något som kan kallas slutmål.

24 Finansieringsplan för detta exempel  Kostnader år 2019  Beräknad årshyra ”nyckelfärdigt” 2 000 000 kronor (då ingår maskiner, spetskompetens för banan,)  Klubbens kostnader 1 500 000 kronor (personal, kansli/reception/shop,git, golfförbundet)  Total kostnad på årsbasis 3 500 000 kronor  PRO verksamheten blir på entreprenad.  Restaurang/ hotell blir på entreprenad

25 Finansieringsplan för detta exempel  Intäkter år 2019  Medlems- och spelavgifter3 200 000 kronor  Greenfeegäster600 000 kronor  Samarbetsavtal600 000 kronor  Totala intäkter på årsbasis4 400 000 kronor  Medlemmar, antal fullvärdiga 800 st  Medlems-och spelavgifter4 000 kronor  Greenfeeavgifter, lågsäsong, normalpris375 kronor  Greenfeeavgifter, högsäsong, normalpris 420 kronor  Samarbetspartneras, antal50 st  Samarbetspartneras, snittintäkt 12 000 kronor

26 Organisation och Bemanning  Ägaren har egen personal för skötsel av den ”nyckelfärdiga” anläggningen.  Klubben anställer klubbchef och 2 säsongsanställda receptionister/administratörer (tillsammans blir de 1 heltid).  Kommittéer utför viss arbetstid, detta kan kompenseras mot hyra/ medlemsavgift

27 Delmål och slutmål 2019  Banan i toppskick.  Vi driver golfklubb med minst 800 medlemmar.  2st årsanställda varav 1 klubbchef, 1 reception/administration.  Klubben hyr nyckelfärdig golfbana.  En extern ägare sköter anläggningen.  Heltidsanställd banchef/greenkeeper.  Inom området finns mindre hotell/stugor, konferensmöjligheter, klubbhus, omklädningsrum med bastu/dusch, restaurang, verkstad, garage, bagförråd, shop/pro, range, uppställningsplatser husvagn/husbil.

28 5 års vision 2014-2019  Ledord kan vara ”En smart bana där den skicklige golfaren möter spännande utmaningar, där medelgolfaren har en golfrunda som upplevs lättspelad och naturskön. Där nybörjaren kan utvecklas till golfare i en lugn och icke stressande miljö. ”  En välvårdad bana med riktigt miljöansvar. ”Alla minns de banor de spelat bra på…….där spelar man gärna igen”

29 5 års vision 2014-2019  Ledord för medlemmar och personal: ”I Gagnefs Golfklubb pratar vi med och inte om varandra”.  Gagnefs Golfklubb skall ha en glad och trivsam atmosfär.  Detta kan upplevas som en klyscha och floskel, MEN lever vi som vi lär så blir det en verklighet. Det är inte för inte som det blivit en klyscha.  Att sprida rykten har aldrig gagnat någon…..

30 5 års vision 2014-2019  Gagnefs GK skall bli Nr 1 i Dalarna när det gäller att vara den mest attraktiva klubben för ”folkgolf”.  Lättsam stämning där vi hälsar glatt på gäster och andra medlemmar.  Leende möten med varandra är minst lika viktigt som att banan håller bra skick.

31 Varför spelar du golf ? Så vad tycker du….


Ladda ner ppt "Höstmöte 2015 8/11 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK."

Liknande presentationer


Google-annonser