Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läromedelsanalys Grupp 5 Tomas Glatz, Semere Russom, Fredrik Ferneryd, Paulina Berthilsson, Amanda Bergren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läromedelsanalys Grupp 5 Tomas Glatz, Semere Russom, Fredrik Ferneryd, Paulina Berthilsson, Amanda Bergren."— Presentationens avskrift:

1 Läromedelsanalys Grupp 5 Tomas Glatz, Semere Russom, Fredrik Ferneryd, Paulina Berthilsson, Amanda Bergren.

2 Inledning Syftet: ● Sätta oss in i dagens läromedel för svenska årskurs ett. ● Att kunna utläsa och förstå vilka läs och skrivstrategier, metoder och teorier som ligger bakom. ● Att kunna utläsa och objektivt förstå och analysera läromedel.

3 Läromedlet

4

5 Frågeställning ● Vilka teorier och metoder om tidig läsinlärning bygger läromedlet på? ● Hur överensstämmer läromedlets upplägg och innehåll med vad som förväntas enligt Lpfö, Lgr11 och kursplanen i svenska? ● Vilka möjligheter ger läromedlet att jobba med textrörlighet och inferenser? ● Hur samverkar text och bild i läromedlet för att stödja läs och skrivinlärning.

6 Analys Teorier och metoder – Läseboken ● Syntetisk och analytisk ● Svårighetsgrader

7 Analys Teorier och metoder – Arbetsboken ● Uppbyggnad ● Syntetisk

8 Koppling till Lgr11 ● Språk, lärande och identitetsutveckling ● Alfabetet och alfabetisk ordning ● Sambandet mellan ljud och bokstav.

9 Textrörlighet ● Framåtriktad textrörlighet ● Bakåtriktad textrörlighet ● Utåtriktad textrörlighet

10 Inferenser ”Att göra inferenser är ett sätt att ge texten en personlig innebörd” (Keene & Zimmermann) Elevnära Inferensfrågor

11 Samverkan bild och text ● Symmetriska ● Skönlitterära böcker ● Öppna frågor

12 Avslutning ● Slutsats ● Egna tankar

13 Vår fråga ! ● Alfabetisk ordning, eller?


Ladda ner ppt "Läromedelsanalys Grupp 5 Tomas Glatz, Semere Russom, Fredrik Ferneryd, Paulina Berthilsson, Amanda Bergren."

Liknande presentationer


Google-annonser