Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Danger of a Single Story Om siktlinje och siktdjup utan att tala om de orden nämnvärt Bengt Söderhäll, Lektor i didaktik, Högskolan i Gävle, Handledarutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Danger of a Single Story Om siktlinje och siktdjup utan att tala om de orden nämnvärt Bengt Söderhäll, Lektor i didaktik, Högskolan i Gävle, Handledarutbildning."— Presentationens avskrift:

1 The Danger of a Single Story Om siktlinje och siktdjup utan att tala om de orden nämnvärt Bengt Söderhäll, Lektor i didaktik, Högskolan i Gävle, Handledarutbildning tisdag 25:e 1ugusti 2015 http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story

2 Chimamanda Ngozi Adichie

3 Ett brev till en kollega… Hej NN! Nu har jag äntligen landat i vardagen igen och tänkte knåpa ihop några rader kring de "uppenbarelser" jag var med om i våras. Jag kanske är sent ute med kommentarer och jag ber i så fall om ursäkt. Jag har, vilket jag nämnde tidigare, inte mått så bra den senaste tiden och alla skriftliga delar har tyvärr lagts åt sidan.. Jag blev också osäker på hur jag skulle formulera mig, vilket även det bidrog till sent svar. Från första stund, ute i korridoren, satte du liksom ord på vad jag känt under lång tid. Exempelvis genom att du sa ungefär såhär: ”Ni som lärare måste tro på det ni gör. Ni kan inte se ner på ert eget yrke.”

4 …från en blivande kollega… Jag ser upp till lärare. Jag anser att läraryrket är otroligt viktigt! Då jag hela tiden får höra av kollegor och andra att Sveriges lärare inte kan något o.s.v. blir jag dock till slut lurad och tänker: ”nej, alla andra kan ju inte ha fel. Jag har fel.” Jag ska försöka förklara vad jag menade med uppenbarelser. Jag fick liksom upp ögonen för det jag själv vill uppnå med mitt yrkesval. Jag fick upp ögonen för att det finns lärare som har samma syn på yrket som jag. Jag förstod att jag skulle tro på mig själv. Att allt jag tror och vill att en lärare ska vara, faktiskt är viktigt! För mig ska en lärare vara någon som kan möta alla typer av människor där de befinner sig. Läraren ska utifrån elevens behov bidra till fortsatt kunskapsutveckling. Är läraren professionell i sin yrkesroll klarar denne av att bidra till ökad glädje för inlärning och utveckling utan att skapa prestationsångest hos eleven. /…/ Kan läraren istället skapa ett didaktiskt rum, såsom du gjorde den där dagen, kan de förhoppningsvis föra en ständig dialog med eleverna och utvärdera, ge feedback och utveckla just i stunden! Du klarar detta! Jag fick tillbaka hoppet om min dröm. Jag drömmer om att sträva efter det jag nyss försökt beskriva, nämligen att bli en (i mina ögon) bra lärare!

5 …en liten fortsättning Det viktiga är ju elevernas personliga utveckling! Kan jag alltid sätta den i första rum kan jag också lägga fokus på rätt saker och förhoppningsvis känna att mitt arbete lönar sig! (Det är så svårt att förklara detta i skrift, då jag inte kan se om du förstår mig.. men jag försöker i alla fall.)Då jag klev in i klassrummet kände jag fortfarande den press jag känt under VFU:n och även under tidigare redovisningstillfällen på HIG. Dock vände du allt! Du fick mig att tro på mig själv och du gav mig verktyg samt modet att våga vara den lärare jag vill vara!

6 Det enskilda fallet… …kan inte uttala mig, hör vi ofta, men: Finns det något annat i livsvärlden än enskilda fall? Exemplens dubbelhet: att vara egensinniga, anekdotiska att i sin styrka, klarhet, mångfaldiga förståelse, omsorg…säga något allmänt -och bidra till samtalets väg in i en förändrad, förnuftigare och mer genomtänkt praxis

7 En berättelse och dess resultat

8 William Shakespeare Henry IV, Part 1 Hotspur is contemplating driving King Henry nuts by having a starling repeat the name of Hotspur’s brother-in-law Mortimer, whom Henry refuses to ransom out of prisoner status. “Nay, I’ll have a starling shall be taught to speak nothing but ‘Mortimer,’ ” Hotspur whines.

9 Eugene Schieffelin and the American Acclimatization Society… …ville att alla fåglar som Shakespeare nämner i sina samlade skrifter skulle finnas i USA. 1890-1891 släppte sällskapet ut c 100 starar, importerade från England 1950: starar norr om Hudson Bay och i söder ända in i Mexiko I dag: 200 miljoner exemplar och mer… https://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/11/21/ah-en-san-fantastisk-murmuration/

10 Didaktiskt rum Om rädsla och tillit – Erasmusexempel Att lämna annat utanför rummet Att undersöka det som är under visning, i fokus för lärandet och utforskandet via andras och mitt egna synsätt – idéer, exempel och ord Bekvämt för alla Ömsesidiga förväntningar Tillsammans ta ut kursen – gemensam riktning Intresse för den andras bidrag Lyssnande, samtalande På upptäcktsfärd ensam – gemensam Upplysning 2.0… Bildande

11 Att räkna, vad kan det vara? Sture Linnér (1917-2010) Diplomat, professor och författare. ”Sommar i P1” 11 juli 2007 (1.59 – 4.24 in i programmet) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/370979?programid=2071

12 En didaktisk modell Historiskt formad Kontextuellt bunden Komplex Vi hävdar/…/ att det finns ett behov av kvalitativa intensivstudier inom det komplexa didaktiska forskningsområdet, där det alltså ständigt visar sig omöjligt eller problematiskt att dra generaliserande slutsatser. Didaktiska problemställningar är alltid komplexa, kontextbundna och dessutom historiskt formade, vilket gör intensivstudier nödvändiga. (Gerhard Arfwedson (red) (2002) Mellan praktik och teori, s 7, Stockholm)

13 Theseus – Ariadne – Minotauros, en grekisk myts resa i en av oss Vad händer när vi byter perspektiv? Vad sker när berättelsen återges ur Theseus perspektiv? Ur Ariadnes? Ur Minotauros? Minos? Pasifae? Zeus? Hera? Daidalos? Ikaros?

14 - Vad var det där med plånbok?

15 Den kapabla människan – homo capax Den franske filosofen Paul Ricœur avled i maj 2005. Han var då 92 år gammal och hade under mer än två generationer arbetat med att formulera sig och förnya sin och vår förståelse av vad det innebär att vara människa, vad mänskligt liv är och skulle kunna vara. Ricœurs filosofiska arbete och undersökningar är minst sagt omfattande och i det följande ska jag på en lekmans sätt peka ut några begrepp som bidragit till att mina tolkningar av skolans värld blivit en smula nyansrikare. Med fem frågor försöker jag sammanfatta min läsning av de delar av Ricœurs undersökningar jag börjat reflektera över. Vem talar?Språkfilosofisk undersökning/språklig dimension Vem handlar?Handlingsfilosofisk undersökning/praktisk dimension Vem berättar?Narrativ undersökning/berättande dimension Vem tar ansvar?Moralfilosofisk undersökning/etisk dimension Vem minns?Undersökning av minne, historia och glömska/historiserande dimension

16 Vem får, törs, vill, kan (inte) tala, handla, berätta, ansvara, minnas?

17 Skoldiskurser – saknas någon? Vem talar om skolan? Vem handlar i och för skolan? Vem berättar om vad som sker, inte sker och borde ske i skolan? Vem tar ansvar för skolan? Vem minns vad som gjorts i skolan? Vem får, törs, vill, kan (inte) tala, handla, berätta, ansvara och minnas? Är det någon som inte hörs? Någon abdikerat? Någon fråntagits rätten att tala?

18 Skoldiskurser i skolan Hur samtalas och talas det: Om olika stadier? Om olika ämnen? Om temaarbete? Om värdegrund? Om bedömning? Om olika huvudmannaskap? Om handledning?

19 SWOT Strength - styrkaWeakness - svaghet Opportunity - möjlighetThreat - hot

20 Novemberskogen Solveig von Schultz "Novemberskogen" ur samlingen "De fyra flöjtspelarna från" 1975 Som när du letar efter trattkantareller framåtlutad, och vänjer dina ögon vid brunt och visset och vid vått och sent och sjunker i svarta barr och spindeltuvor och håller om påsen med frusna fingrar - gå inte bort gå inte bort när du hittar det första skrynkliga lilla knytet som leker död nattbrunt som löven, och gömmer sin friska klargula fot i mossan - gå inte bort skärp dina ögon och luta dig ännu lägre det som vaknar nu vill överraska - gå inte bort, i närheten finns mer.

21 - Man vet ju vad som fungerar! Var finns skolans mest centrala kunnande? Vilka vet vad som fungerar? Hur undersöker vi det som fungerar? Hur kan vi skilja på tyst fungerande yrkeskunnande och tysta fördomar och dold inkompetens?

22 Hur prövar vi vår erfarenhet, vårt kunnande? Hur ser mina förgivettaganden ut? Vilka talar jag med och genom? Hur får jag syn på eventuella fördomar jag har? Kollegialt lärande – kraftfullt i en strävan att utveckla undervisningskonst och förståelse för barnens lärande

23 - Look here! - Hör på! R Good! (I grönt bläck, höstterminen i sexan 1963) Frisson sacré – helig rysning Mellanmänsklig rysning Lärandets rysning – ackus(T)ativ Deltagandets rysning Inbjudningens rysning Stundens rysning med långtidsverkan Tillhörighetens rysning

24 Hör på! Jag är fortfarande osäker på min förmåga att bidra till de ungas frigörelse till ansvariga, kreativa världsmedborgare och jag funderar över hur det kommer sig att inte alla har tillgång till sin begåvning? Osäkerheten

25 Ord att vidga tanke och handling med Siktlinjer Omläsning Tolkning Samtal – söka och hjälpa fram det konstruktiva hos varandra Få grepp om Begripa Förtrogenhet Inskription, din, min, hens Eklektiker Ömsesidighet

26 Om läsning, Marcel Proust (1871-1922) ”Det finns kanske inga dagar i vår barndom som vi har upplevt så fullständigt som dem vi trott oss ha lämnat utan att uppleva, dem som vi tillbringat med en favoritbok.” (S 7)

27 Alla barn har ett namn en liten sång om att tala, bli tilltalad, vara omtalad Alla barn har ett namn - Vad heter du? -Chimamanda/Sture Chimamanda /Sture heter du/hon/han Chimamanda/Sture är ditt/mitt/hennes/hans namn Chimamanda/Sture är ditt namn

28 *

29 Textsamtalets förutsättningar och möjligheter

30 Tolka och skriva text i skolans alla ämnen


Ladda ner ppt "The Danger of a Single Story Om siktlinje och siktdjup utan att tala om de orden nämnvärt Bengt Söderhäll, Lektor i didaktik, Högskolan i Gävle, Handledarutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser