Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 www.ckh.gu.se Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet

2 www.ckh.gu.se Das Brezlauer Arzneibuch En läkemedelshandbok från 1200-talet från biblioteket i Wrocłav. Här får vi reda på hur man botar kärlekssjuka. Hur botar man kärlekssjuka?

3 www.ckh.gu.se Vilket slags sjukdom är kärlekssjuka (”minne”)? ”Ein sichtum heizit minne. der ist des swerer denne ein ander sichtum. daz he ist an deme gedanken.” En sjukdom heter ”minne”. Den är värre än andra sjukdomar eftersom den rör sinnet. Den som har den sjukdomen, dess ögon kommer aldrig mer att se. Och ögonen är ostadiga på grund av dessa ostadiga tankar. Deras ögonlock är tunga. Ansiktsfärgen är blek. De ligger ofta vakna. Om den drabbade sysselsätter sina tankar fördriver han både kroppens och själens värk. Ty kroppen följer själen i sitt agerande och själen följer kroppen i sitt lidande.

4 www.ckh.gu.se Hur botar man då kärlekssjuka? Det finns fyra kända botemedel: 1.Mycket gott vin 2.Att lyssna på strängmusik 3.Trevligt sällskap 4.Att lyssna på goda berättelser

5 www.ckh.gu.se Är detta kultur och hälsa? Å ena sidan ja: musikterapi och biblioterapi var erkända behandlingar, inte bara för kärlekssjuka utan också för andra sjukdomar – jämte andra behandlingar. Å andra sidan nej: ”kultur” i betydelsen ”konst” förstods inte som en separat sfär vid sidan av ”vetenskap” eller ”medicin” eller ”religion”. ”Kultur och hälsa” förutsätter en modern distinktion där ”kultur” (i betydelsen konst) tänks oberoende av alla bruk.

6 www.ckh.gu.se På medeltiden Hälsa: läkaren strävande inte bara efter hälsa som ”frånvaro av sjukdom”. Kultur: konsten brukades.

7 www.ckh.gu.se Moderniteten Hälsa: läkaren är en mycket skicklig specialist, men inte nödvändigtvis med någon helhetssyn. Kultur: konst ger upphov till ”intresselöst välbehag” hos åskådaren.

8 www.ckh.gu.se Kultur och hälsa Det som en gång skildes åt av moderniteten har åter förenats: kultur och hälsa. ”Kultur och hälsa” är en del av en rörelse som vill relatera dessa olika sfärer till varandra. Inte ett återvändande till en medeltida förståelse av medicin och hälsa utan ett erkännande av mångdimensionaliteten hos sjukdom liksom hälsa: WHO: hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom utan fysiskt, mentalt, socialt och andligt välbefinnande.

9 www.ckh.gu.se Också i dag handlar vår hälsa om annat än medicin och biologi Sjukdom såväl som hälsa har tre dimensioner: – det biologiskt konstaterbara – den kulturella representationen – den personliga erfarenheten

10 www.ckh.gu.se Kultur för äldre – i Göteborg Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag Fokus på mångfald och generationsmöten Film, litteratur, konst, med mera Metodutveckling och forskning om sambandet mellan kultur och hälsa

11 www.ckh.gu.se Kultur för äldre – i Göteborg Kulturmöten utan gränser är ett samarbete mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och CKH som finansieras av Statens kulturråd.

12 www.ckh.gu.se Restoritativ film hur film kan användas i vårdmiljöer, äldreboenden och för sorgebearbetning?

13 www.ckh.gu.se Hur talar man om effekter av kultur för hälsan? På flera sätt: Vad spelar kulturens tillgänglighet för roll för hälsan i ett samhälle? Hur påverkas min hälsa om jag själv får skriva om min sjukdom? Kan rörliga bilder, målade bilder, fotografier eller sjukhusmiljöer påverka tillfrisknandet? Vilken roll spelar våra föreställningar om olika sjukdomar för min upplevelse av dem? Vad händer i hjärnan när man dansar?

14 www.ckh.gu.se Alla dessa frågor väntar på sina svar. Samtidigt måste vi också våga dra några övergripande slutsatser om detta. Och vi är beroende av praxis för att faktiskt kunna forska inom området. Därför: Kulturmöten utan gränser Restoritativ film Verksamhet i regionerna

15 www.ckh.gu.se Mångdimensionell uppgift Till exempel musik: ”BodyScore” eller ”Kroppens partitur”. Här studerar man hur musik biologiskt påverkar människans kropp och vår hälsa. Marie Helsing, Everyday Music Listening, psykologi. Thomas Bossius och Lars Lilliestam, Musiken och jag: Rapport från forskningsprojektet Musik i människors liv, djupintervjuer ”Kultur, hälsa och personlighet”, Sören Holmberg och Lennart Weibull, SOM-institutet, undersöker samspelet mellan kulturvanor och välbefinnande på social nivå.

16 www.ckh.gu.se Vem bestämmer vad kultur är? Kultur på recept – Region Skåne Fysisk aktivitet på recept – fyss.se Kan fotboll vara en positiv samhällskraft och bidra till integration? IFK Göteborg i samhället

17 www.ckh.gu.se Att läsa vidare om kultur och hälsa En ny rapport om medicinsk humaniora från Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet (med sammanfattning på fyra sidor för stressade beslutsfattare): http://hdl.handle.net/2077/35509

18 www.ckh.gu.se En kartläggning av området Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv. Ola Sigurdson, redaktör. En beskrivning av området ur forskarperspektiv, men skriven för beslutsfattare och utövare. Finns för nedladdning på vår hemsida. Kultur och hälsa: historia och begrepp Konst och hälsa: en introduktion Medicinsk humaniora: en introduktion 17 forskare från Göteborgs universitet

19 www.ckh.gu.se Kultur och hälsa är ett internationellt område Därför finns vår bok också på engelska: Culture and Health: A Wider Horizon. Edited by Ola Sigurdson.

20 www.ckh.gu.se Och uppföljaren: Kultur och hälsa i praktiken. Ola Sigurdson och Annica Sjölander, redaktörer. Tolv kapitel om kultur och hälsa förankrade i såväl praktik som forskning. Kommer att finnas för nedladdning senare delen av våren 2016.

21 www.ckh.gu.se Titta gärna på vår hemsida: www.ckh.gu.se


Ladda ner ppt "Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser