Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Profilarbete för integrering av Hållbar Utveckling vid Mälardalens Högskola Projektledare: Birgitta Schwartz, Sylvia Waara, Peter Dobers (föräldraledig)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Profilarbete för integrering av Hållbar Utveckling vid Mälardalens Högskola Projektledare: Birgitta Schwartz, Sylvia Waara, Peter Dobers (föräldraledig)"— Presentationens avskrift:

1 Profilarbete för integrering av Hållbar Utveckling vid Mälardalens Högskola Projektledare: Birgitta Schwartz, Sylvia Waara, Peter Dobers (föräldraledig) och Malin Mobjörk (numera FOI)

2 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Bakgrund Högskolegemensamt projekt initierat av rektor Ingegerd Palmér och Professor Peter Dobers Startade HT 2007-avslutades 2009 Fortsättning på projektet sker via Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling Integrering av Hållbar Utveckling sker naturligtvis också på andra sätt i enskilda utbildningsprogram och forskningsprojekt särskilt vid Akademin för Utbildning, Kommunikation och Kultur och Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling

3 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Huvudsakliga projekt Högskolegemensam kurs som förankrar HU i högskolans kärnverksamhet Produktion av antologi och kursmaterial Översättning och utvärdering av AISHE (1.0) –ett verktyg för att bedöma integrering av hållbar utveckling i enskilda utbildningsprogram. Utveckling av AISHE 2.0 ett verktyg för att bedöma integrering av hållbar utveckling i alla typer av verksamhet vid högre lärosäten Utredningar och forskningsprojekt publicerade i rapportserien ”På Hållbar Väg” Aktivt deltaga i HU-2 nätverket och som kontaktpersoner för WWF- Sverige

4 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Högskolegemensam kurs Hållbar utveckling: en mång- vetenskaplig introduktion Kurs har tagits fram i workshops under 2008, 2009 och fortsätter 2010 med lärare från olika discipliner på MDH Fristående och webbaserad till svenska studenter, 7,5 hp – start VT 2011

5 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Läromedel Antologi på engelska Originaltexter av internationella forskare (artiklar och bokkapitel) Texterna valda av lärare vid MDH vilka också har skrivit kommenterande texter som läsanvisning.

6 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Läromedel Skrift Introduktion till HU utifrån fyra dimensioner, ekologi-social-kultur- ekonomi Skrivs av lärare vid MDH

7 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Översättning och utvärdering av AISHE AISHE – Auditing Instrument for Integration of Sustainability in Higher Education Utvecklat av Niko Roorda vid DHO, Nederländerna 2001 Översatt till svenska med titeln ”Självvärderingsverktyg för hållbar utveckling i högre utbildning” (2008) –Lanseras i Sverige som ett självvärderingsprogram –Utbildningsterminologi anpassad till svenska förhållanden –Broschyr tillverkad i samarbete med WWF-Sverige –Sprids via HU-2 nätverket

8 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Utveckling av AISHE 2.0 Utveckling av AISHE 2.0 i ett Europeiskt projekt koordinerat av Niko Roorda Övriga ansvariga: Christian Rammel Österrike, Urbano Fra Paleo Spanien, Sylvia Waara Sverige –Organisation and Management –Education –Research –Society Första version klar och ska testas under våren 2010. HU2 nätverket remissinstans. Hemsida med utvärderingsprogram finansierat av Österrikiska Utbildningsministeriet ska lanseras våren 2010

9 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Rapporter utgivna inom HU- profilarbetet Omvärldsanalys av forskarutbildningar och utbildning på avancerad nivå inom området Hållbar utveckling (2008) av Lena Widefjäll. Inventering av hållbar utveckling i kurser och program vid Mälardalens högskola (2008) av Lena Widefjäll. Setting a good example. Good practice of sustainable development in institutions of higher education (2008) av Matthias Schröter.

10 birgitta.schwartz@mdh.se, sylvia.waara@mdh.se Rapporter utgivna inom HU- profilarbetet AISHE: Självvärderingsverktyg för hållbar utveckling i högre utbildning (2008) av Niko Roorda. Crossing boundaries: the framing of transdisciplinarity (2009) av Malin Mobjörk. Rapporterna kan laddas ned som PDF från www.mdh.se.http://www.mdh.se/hogskolan/hu/ (klicka på profilarbete i vänster kolumn). www.mdh.sehttp://www.mdh.se/hogskolan/hu/ (klicka


Ladda ner ppt "Profilarbete för integrering av Hållbar Utveckling vid Mälardalens Högskola Projektledare: Birgitta Schwartz, Sylvia Waara, Peter Dobers (föräldraledig)"

Liknande presentationer


Google-annonser