Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HAN, HON, HEN Christina Askman 151010. KÖNSTILLHÖRIGHET Genetisk, anatomisk, juridisk, hormonell, psykologisk DEFINITION Transsexualism: ”född i fel kropp”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HAN, HON, HEN Christina Askman 151010. KÖNSTILLHÖRIGHET Genetisk, anatomisk, juridisk, hormonell, psykologisk DEFINITION Transsexualism: ”född i fel kropp”"— Presentationens avskrift:

1 HAN, HON, HEN Christina Askman 151010

2 KÖNSTILLHÖRIGHET Genetisk, anatomisk, juridisk, hormonell, psykologisk DEFINITION Transsexualism: ”född i fel kropp” Identitet – ej sexualitet DIAGNOS? Fördel – ger rätt till vård utan hög kostnad Nackdel – stigmatiserande ORSAK Förmodligen biologiskt betingad: förändringar i prenatala hormonnivåer som påverkar hjärnans utveckling - därmed ej ”botbar” med terapi. LAGAR Världens första lag i Sverige: 1972, 2013, 2015-2016

3 ANTAL Tyskland: första operationen 1931 Sverige: första op 1968, nu fler än 1000 Antal remisser till Könsidentitetsmottagningen i Lund: 2004: 12 2014: 99 (600 i landet) 2011 flest MtK, 2013 flest KtM (varav 25% ˂ 18 år) Antal ansökningar till Rättsliga rådet: 2014 194 De flesta godkänns I Sverige anges cirka 2 av 100 000 vara transsexuella.

4 VAD AVGÖR OM VI UPPFATTAS SOM MAN ELLER KVINNA? 1. KROPP 2. VERBAL KOMMUNIKATION Språk, tal, röst 3. ICKE-VERBAL KOMMUNIKATION Hostning, harkling, nysning, skratt. Kroppsspråk. Klädsel, make-up, frisyr, skäggväxt, smycken, doft (men mycket börjar jämnas ut mellan könen)

5 FEMININITETER OCH MASKULINITETER Manlig och kvinnlig: inte konstant Det finns många femininiteter och maskuliniteter: hör hemma i specifik tid, speciellt sammanhang, speciell plats. Stora skillnader mellan olika åldrar, grupper, kulturer mm Dessutom inte självklart att jag känner mig hemma i någondera grupp – att få vara som man är!

6 LOGOPEDTERAPI = KOMMUNIKATIONSTERAPI

7 LOGOPEDBEHANDLING Baseras på tillgänglig forskning, klinisk erfarenhet, kännedom om patientens egna mål och värderingar samt patientens förutsättningar Inte alltid läge att påbörja en behandling – kan behöva avvakta tills tillfället är det rätta MtK: oftast då diagnos är satt/då personen börjar leva fullt ut som kvinna. Terapi ibland i omgångar med lite olika fokus KtM: innan hormonell behandling inleds Övrig könsdysfori: varierande

8 SYFTE Bedömning och information (vad kan p förvänta sig, p:s förväntningar, målsättningar) Ökad observation och medvetenhet om röst-,tal- och språkmönster hos sig själv och andra: feminint-maskulint, femininiteter-maskuliniteter-kontinuum Förhindra rösttrötthet genom traditionell röstterapi så att rösten håller för de ovanliga påfrestningar som den kommer att utsättas för. Förändringar av tal, röst och kommunikation: taltonläge, omfång, klang och artikulation, intonation, kvalitet, styrka samt förändring av talbeteendet och övrig kommunikation i önskvärd riktning-(i enlighet med patientens önskemål!) ”Passera” Förebygga social isolering

9 RISKER VID BEHANDLING PÅ EGEN HAND Man till kvinna rösttrötthet, stämbandsskador då man pressar upp läget Kvinna till man rösttrötthet, stämbandsskador då man trycker ner läget

10 KVINNA TILL MAN Problem: instabil röst, för högt röstläge-låter yngre, satsmelodi, sång, nedpressat röstläge. Kan resultera i rösttrötthet, hosta, heshet, halsont. Röstförändring upplevs i en undersökning av 88 % som lika viktig som den könskorrigerande kirurgin. Problem med hållning och muskelspänningar pga att de har försökt att gömma brösten Ulrika Nygren: 25 % fick logopedbehandling

11 PROGNOS Stöd från omgivningen: familj, vänner, arbete Kroppsstorlek och utseende. Stämband Rökning (kan sänka röstläget) Hörsel (kunna kontrollera sin röst) Var i processen befinner sig personen? Ålder-yngre inte så befäst beteende men inte lika mogna Kognitiv nivå Personlighet Motivationsnivå Alkohol (kan skada slemhinnan i halsen, dessutom svårare att kontrollera rösten) Medicinering, hormoner. Tidigare kommunikationssvårigheter Möjlighet till träning Sjukdomar och mående Kontraindikationer: Psykos, demens, utvecklingsstörning, missbruk

12 UPPFÖLJNING Självskattning Viktigaste måttet på framgång av terapi är patienttillfredsställelse, när patienten känner att rösten och övrig kommunikation stämmer med identiteten Patienttillfredsställelse ≠ gott resultat objektivt bedömt: En del patienter är nöjda trots minimal objektiv förändring och vissa patienter upplever mindre förändring än vad omgivningen gör. Nationellt vårdprogram Kvalitetsregister 2015 – 2016

13 ALLMÄN UPPFÖLJNING Barn: Könsdysforin kvarstår hos 2-3/10 in i tonår och vuxen ålder. Ungdomar: Könsdysforin kvarstår hos majoriteten Ånger: 1-2 % Självmord: 1 av 7 MtK medan 1 av 36 KtM (3 ggr vanligare än hos icke ts)

14 TÄNK PÅ Tilltala personen som hon/han/hen vill bli tilltalad Lämplig tid för behandling Ingen lyxbehandling!


Ladda ner ppt "HAN, HON, HEN Christina Askman 151010. KÖNSTILLHÖRIGHET Genetisk, anatomisk, juridisk, hormonell, psykologisk DEFINITION Transsexualism: ”född i fel kropp”"

Liknande presentationer


Google-annonser