Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10.1.2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10.1.2011."— Presentationens avskrift:

1 Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10.1.2011

2 10:45-12:00 DEL 1 12:00-13:00 LUNCH 13:00-14:00 DEL 2 PROGRAM:  MEDLEMSKOMMUNERNA  REUMA PATIENTBESÖK 2010  INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN  REUMAKLINIKEN  PATIENTGRUPPERNA  REUMANÄT & REUMATEAM  STEG FÖR STEG  VÅRDPROCESS  MINA UPPGIFTER  TRYGGHETS PROV  UPPFÖLJNING AV TRYGGHETSPROVEN  TRYGGHETS LAB PROV  LAB PROV VID KONTR. BESÖK  DIAGNOS  BIOLOGISKA MEDICINER  REUMAMEDICINER  ANNAT, DISKUSION,FRÅGOR… AGENDA 10.1.2011

3 c MEDLEMSKOMMUNERNA VASA Jakobstad Pedersöre Larsmo Nykarleby Vörå Lillkyro Korsholm Malax Korsnäs Närpes Kristinestad Laihela Kaskö Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 14 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991.

4 c REUMA PATIENTBESÖK 2010 Totalt: 1361

5 PERSONAL SPECIALOMRÅDEN Hematologi Endokrinologi Infektionssjukdomar Kardiologi Gastroenterologi Endoskopier Reumatologi Nefrologi Diabetes (2) Fotterapeut Näringsterapeut (2) Infusion pkl. 8 Sjukskötare 3 Kliniskasjukskötare 6,5 Sekreterare c INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN AVDELNINGSSKÖTARE Barbro Björklund BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE Monika Storsved

6 c REUMAKLINIKEN Till dessa hör inflammationssjukdomar i muskler, benstomme, bindvävnader och blodkärl, inflammatoriska och degenerativa (erosions-) sjukdomar i leder och ryggrad samt stöd- och rörelseorganens ämnesomsättningsstörningar. Största delen av dessa sjukdomar kan man diagnostisera och sköta inom primärhälsovården. Reumatologiska kliniken koncentrerar sig på patientgrupper som genom reumatologiskt specialkunnande får den största hälsomässiga nyttan för befolkningen. Reumaklinikens resurser räcker inte till för vård av degenerativa stöd- och rörelseorgansjukdomar eller för vård av smärta från stöd- och rörelseorgan (ifall inte ingår inflammationsförändringar).

7 c PATIENTGRUPPERNA De största patientgrupperna inom reumakliniken är personer med: Ledgångsreuma och andra långvariga led- eller kotinflammatoriska sjukdomar BindvävnadssjukdomarBlodkärlsinflammatoriska sjukdomar

8 Reumanät är en vårdkedja där centralsjukhusets reumatolog, reumasjukskötare, rehabiliteringshandledare, ergoterapeut, fysioterapeut samt fotterapeut tillsammans med hälsovårdscentralläkare, reumasjukskötare, fysioterapeut möjligen ergoterapeut, fotterapeut och sosialskötare, anhöriga och reumaföreningen fungerar som stöd för reumapatienten. Målet är att vården av en reumapatient fungerar snabbt, effektivt och tryggt. c REUMANÄT & REUMATEAM

9 c STEG FÖR STEG PATIENTREMISS SEKRETERARE LÄKARE SJUKSKÖTARE - KÖ - LÄKAR BESÖK - LABORATORIE PROV - RÖNTGEN - ORTOPED - ANNAT LÄKARTID LAB Rtg PATIENT

10 c VÅRDPROCESS REUMA PATIENT Röntgen Laboratorie Rehab handled Fysio terapeut Psykolog Fotterapeut Apotek Övrig verksamhet - Gastr. - Gent. - Endo. - Infektion - Nefr. - Hema. - Diab. - Card. Barnpkl. AVD E3 4 Platser Reuma ortoped Dexamätning (Mehiläinen) IV-pkl. A0 Ergoterapeut

11 c MINA UPPGIFTER Camilla Hagström-Lindell PAT. HANDLEDNING Allmän rådgivn. Glädje o sorg Vikten motion Berätta om sjukd. Stöda pat+handleda Preventivmedel Vaccinationer FORTSATT VÅRD AVD. A0 IV Pat. helhetsvård Info. Föreskrifter Uppföljning Anhöriga Tidsbokning Kontroll över kön Lab beställning Rtg beställning Dexa beställning Text hantering Vidare undsök. Förb. läk. mott. Remisser Sjukskötare Arkada-Hfors Heinola 50% Läkare Konsulter Reumaortoped

12 c TRYGGHETS PROV Lab remiss – Stående remissHVC labSjukskötareLäkare

13 c UPPFÖLJNING AV TRYGGHETSPROVEN Trygghetsprovers ändamål är att följa upp: 1.Benmärg 2.Levern 3.Njurarnas funktion

14 c TRYGGHETS LAB PROV  TVK – Fullständig blodbildPVK (VCS)  ALAT  AFOS  KREA  U-PROT  U-KEM Screening

15 c LAB PROV VID KONTR. BESÖK (1/4) LABINFOREFERENSVÄRDEN LAInflammationsmätare<30 CRPInflammationsmätare<10 HBOfta nedsatt vid aktiv led inflammation, oftast fråga om inflammationsanemi som ei korrigeras av järnprep. Järn medicinering kan även förorsaka mera symptom i lederna, när järn samlas i vävnaden. Salazopyrin kan förorsaka tillfalligt låg HB efter 2-8 veckor efter insatt sasp. 117 - 155 LeukocyterVita blodkroppar höjs vid inflammation och av kortison verkan. Uppföljs under medicineringens gång. Vid vissa virussjukdomar sjunker leukocytvärde. 3.40 - 8.20

16 c LAB PROV VID KONTR. BESÖK (2/4) LABINFOREFERENSVÄRDEN TrombocyterBlodplättar. Höjs vid aktiv reumasjukdom. Blödningsrisk vid låga värden. <100: blödningstendens ökar – följ upp ev. slemhinne eller näsblödning, blåmärken eller mörk avföring. 150 - 360 NeutÖkad risk för infektioner.  1.5: kolla upp  <1.0: immunosuppressiv medicinering avslutas genast. pat. uppmanas gå till dejour pkl. om feber. 2.1 - 6.5 LyVid reumasjukdom hör det till den är en aning lägre.  <0.6: kontroll 1.3 – 3.6 MonoAvvikande resultat har oftast inte samband med reumamedicinering. 0.2 – 0.8 E9/l ; 1-11%

17 c LAB PROV VID KONTR. BESÖK (3/4) LABINFOREFERENSVÄRDEN AlatLevervärde Reumamed + antiinflammatoriska läkemedel + alkohol + inflammatorisk sjukdom höjer värdet.  <100: medicinen ej på paus.  100 – 120: halvera medicinering.  >150: medicinen på paus. 10-45 U/l kvinnor; 10-70 U/l män. AfosEnzym, behövs även som byggnadsmaterial Om värdet förhöjt-läkaren uppskattar ifall det är fråga om lever eller ben sjukdom på basen av andra provsvar och patientens tillstånd. 35 – 105 U/l KreaNjurvärde50 – 90 µmol/l kvinnor; 60 – 100 µmol/l män. MCVMycket förhöjt kan bero på (över 100) Metotrexat eller sasp. även alkohol. -

18 c LAB PROV VID KONTR. BESÖK (4/4) LABINFOREFERENSVÄRDEN MCHRöda blodkroppens genomsnittliga hemoglobinvärde. Berättar hur mycket hemoglobin en enda röd blodkroppe innehåller. - MCHCRöda blodkroppens genomsnittliga hemoglobin konsentration. - EosÖkar vid allergiska reaktioner och i samband med parasit-infektioner. 0.03 – 0.44 E9/l;1-6%; U-protMyocrisin, kollas upp före varje guldinjektion.

19 c DIAGNOS  Kliinisk undersökning  Led status  HLB27  ANA  CCP  PVK, LA, CRP, KREA, ALAT, AFOS, U-PROV  Röntgen (Händer, fötter)

20 c BIOLOGISKA MEDICINER NamnDosVerksamma medletAnvändning HUMIRA40mgAdalimumab Pat. injiserar själv ENBREL25mg, 50mgEtanercept SIMPONI50mgGolimumab CIMZIA200mgCertolizumab pegol KINERET100mgAnakinra EBETREX10mg/mlMetrotrexat METOJEKT10mg/mlMetrotrexat REMICADE-Infliximab Ges som infusion på IV pkl, A0 ORENCIA-Abatasepti ROACTEMRA-Tosilitsumabi MABTHERA-Rituximab

21 c REUMAMEDICINER NamnDosVerksamma medlet RIDAURA3mgAuranofin, guldpreparat AZAMUN, IMUREL25mg, 50mgAzatioprin SENDOXAN50mgSyklofosfamid TREXAN2.5mg, 10mgMetrotrexat SALAZOPYRIN500mgSulfasalazin OXICLORIN100mg, 300mgHydroxiclorokin SANDIMUN, NEORAL25mg, 50mg, 100mgCyklosporin PREDNISOLON5mgGlukokortikoider ARAVA20mgLeflunomid MYOCRISIN10mg, 50mgNatriumaurotio REUMACON300mgCytostatika prep.

22 TACK ! Reumasjukskötare Camilla Hagström-Lindell Reumapkl, VCS Tel. 323 2653 / 323 2632 camilla.hagstrom-lindell@vshp.fi


Ladda ner ppt "Camilla Hagström-Lindell Reuma sjukskötare Inremedicinska polikliniken 10.1.2011."

Liknande presentationer


Google-annonser