Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? Stefan Björkman 12.4.2016 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? Stefan Björkman 12.4.2016 1."— Presentationens avskrift:

1 Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? Stefan Björkman 12.4.2016 1

2 Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? 1.Ett centraliserat pensionssystem - den finska modellen 2.Delvis fonderat är delvis vunnet 3.Den andra biten: arbetsförmåga och arbetskarriär 4.Förvaltningsmandatet: personliga, privata versus offentliga pengar 5.Tankar om governance: vem bestämmer om vad och hur vettigt är det? 6.Två år senare. Vad skulle jag ändra på? 2

3 3 “There is broad consensus the pensions sector should provide long- term sustainable outcomes for members and act as a powerful engine of growth to the economy”

4 Ett centraliserat pensionssystem - den finska modellen. ”Defined benefit”-försäkring som inkluderar ålderdom och arbetsoförmåga Delvis fonderande, till största del ”pay as you go” Stor mängd fonderat kapital i förhållande till ekonomins storlek fördelat på ett fåtal bolag Reglerat ”oligopol” som regleras av social-och hälsovårdsministeriet och Finansinspektionen Arbetsmarknadsparterna och arbetsgivarkunderna står för förvaltningen av de privat pensionsbolagen, kommunerna och staten har en egen modell. Dessutom finns kassor och stiftelser. Solidariskt ansvar pensionsbolagen emellan Hybrid: lagstadgat samarbete + konkurrens Arbetsgivaren väljer pensionsbolag 4

5 Delvis fonderat är delvis vunnet. “The total value of unfunded or underfunded government pension liabilities OECD countries is $78 trillion, Citi said.” “30% av finländarna tror på påståendet pensionerna kommer att betalas som lovat” Å andra sidan: En aktiv kampanj pågår för att i större utsträckning använda de fonderade medlen till att höja pensionerna. 5

6 Delvis fonderat är delvis vunnet. 180 miljarder euro fonderat 540 miljarder euro720 miljarder euro totalt pensionsansvar Fonderade medelFinansieras främst genom månatliga inbetalningar Totalt ansvar 25%75%100% Investeringsavkastning, eventuella ”dynamiska effekter” på Finlands ekonomiska utveckling Finlands ekonomiska utveckling, lönesumma 6

7 Pensionsfondering som andel av BNP LandFonderat*) Nederländerna,Island, Schweiz, Australien, UK 95- 160% USA, Kanada, Chile, Danmark, Israel, Finland 50-85% DK ca 200% inkl. privata personers pensionskonton Sverige, Norge, Tyskland, Italiem, Spanien, Portugal,Polen 5-10% S ca 80% inkl. privata personers pensionskonton Frankrike, Grekland 0% F ca 10% inkl. privata personers pensionskonton 7

8 PSI 2014 most sustainable least sustainable Hållbar modell och tillräcklig pension?

9 NL: diskussionen i det ”bästa” systemet Pension funds in OECD: 23.8% in equities, 51.3% in bills and bonds, and 9.6% in cash and deposits (2014). With an ageing population, changing social views and shifting employment patterns, occupational pensions have become a timely and controversial policy issue in the Netherlands. The Dutch government has started a national dialogue on the future of pensions. Slowly but surely move towards defined contribution. Looking at the options defined contribution schemes make available, it seems to result in a better balanced pension arrangement when its elements are thoughtfully implemented. 9

10 Rättvist över generationer? 1940195019601970198019902000 2,6x1,5x1,1x0,9x 0,8x 10 Pensioner/inbetalningar (2,5 % diskonteringsränta)

11 Arbetspension – hur länge är vi på pension? 11

12 Den andra biten – arbetsförmåga och arbetskarriär? nästan 20.000 personer/år i pension pga bristande arbetsförmåga ca 200.000 persion på pension pg bristande arbetsförmåga Effektiva preventiva åtgärder ett minst lika stort intresse som placeringsavkastning Riskhantering och nya liv: rehabilitiering, skolning, ny karriär bara storarbetsgivare har ekonomiskt incentiv accentueras i med längre arbetskarriärer rättvis fördelning av preventiva åtgärder 12

13 Lönande placeringar i finländare - exempel från Etera (2013-2014) 13

14 PersonligaPrivataOffentliga Fritt beslutsfattande Solvensbegränsning ar Reglerat enligt riskslag Max 20% i valuta ”pro-cyklikalitet” Relativt fritt beslutsfattande inom ramen för egna placeringsplaner, ingen solvensbegränsning 14 Förvaltningsmandatet: personliga, privata och offentliga pensionspengar

15 Avkastning versus ”teoretisk” strategisk allokering (givet solvens och valutabegränsningar) 2016 15

16 Årets första ”stresstest”: placeringsavkastning 1-3 2016

17 Ingen skillnad? Eller ”too big to care”? 17

18 Exempel på Eteras företagsfinansiering Förenkling av företagsstruktur, generationsskifte Tillväxtkapital Tillväxtkapital, ägarstruktur Investering i produktionslinje Tillväxtkapital Tillväxtkapital, partnerskap Tillväxtkapital Tillväxtkapital, generationsskifte Tillväxtkapital, ny ägarstruktur Tillväxtkapital Investering i produktionslinje Tillväxtkapital, ny ägarstruktur Tillväxtkapital, Fastighetspartnerskap

19 Kostnaden för förvaltning av investeringar ca 0,6% inkluderar externa förvaltararvoden samt relativt stor andel direkta ”illikvida” placeringar i fastigheter och företag 19

20 Tankar om governance: vem bestämmer om vad och hur vettigt är det? EK och fackcentralerna navet för beslutsfattande Pensionsbolagens kompensation för skötseln av försäkring och investeringar är % av lönesumma Pensionsbolagsstyrelser utses på basen av mandat inte kompetens Pensionsdirektörer sitter med i kundbolags styrelser Arbetsmarknadspartnerna bestämmer om pensionärernas pengar (ca 40% av tillgångarna) 20

21 Intäkter och kostnader för skötsel exkl. investeringsverksamhet (2014) Försäkrade och pensionärer sammanlagt Intäkter (dev arvode för skötsel) milj. euro euro/ person Kostnader milj. euro euro/ person Varma855 0002,431333,80155993,09116 Ilmarinen900 0002,561424,061581083,38120 Elo705 0002,011243,54175922,88130 Etera351 000*1,00351,00100321,0091 Veritas88 0000,25190,54215170,53193

22 Två år senare. Vad skulle jag ändra på? diskussion kring förvaltningsmandat och ”defined contribution” samt eventuellt rörelse mot personliga pensionskonton ifrågasätta idéen med ”procyklikalitet” mer transparens i fråga om allt ”tvångssamarbete” inom IT (jämför ”sote”) snarare spjälka på stora än ytterligare centralisera systemet mer kompetensbaserat styrelseval (oberoende av mandat- fördelning) förbud för pensionsbolagsanställda ett delta i kundbolagens styrelser (nomineringskommitee lämplig nivå) skötselersättning på basen av ”stycken” snarare än ”%” 22

23 23 “There is broad consensus the pensions sector should provide long-term sustainable outcomes for members and act as a powerful engine of growth to the economy” Ashok Gupta, Head of UK DB pension task force

24 Vad vill vi betala för och vad räcker våra pengar till? 24


Ladda ner ppt "Våra pensioner: vad betalar vi för och räcker pengarna till? Stefan Björkman 12.4.2016 1."

Liknande presentationer


Google-annonser