Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pensionsbeskattningen Göran Zettergren Chefsekonom, TCO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pensionsbeskattningen Göran Zettergren Chefsekonom, TCO."— Presentationens avskrift:

1 Pensionsbeskattningen Göran Zettergren Chefsekonom, TCO

2 Problembeskrivning Brist på likformighet i beskattning av sparande Brist på transparens och tydlighet Problem med skatteuppbörd

3 Internationell utblick Liknande skattesubventioner i de flesta andra OECD- länder Sverige har en medioker nivå på offentliga pensioner Sverige har en mycket låg subventionsgrad av privata pensioner

4 Sverige och OECD

5 Vad är lön? Lön beskattas när den betalas ut När och hur mycket som betalas ut bestäms i avtal En del av löneutrymmet avsätts till pension och betalas inte ut till individen och beskattas därför inte heller Tjänstepension beskattas därför när den betalas ut OMVÄNT: Lön kan inte beskattas förrän den betalts ut Utbetald lön råder löntagaren över

6 Pensionssparande Skatt Kapitalmarknad Pensionssystemet – Offentliga pensioner – Tjänstepensioner – Individuellt pensionssparande – Övrigt sparande

7 Bör staten subventionera pensionerna? Ja, säger ESO, men bara i form av obligatorisk statlig pension Både ett individuellt och samhälleligt intresse att pensionärer har en dräglig levnadsstandard efter arbetslivet Stor risk att pensionssystemet utsätts för stor press framöver Problemet hamnar alltid i politikernas knä

8 Arbetsutbud och pension Incitamenten för att arbeta är goda Arbetsutbudet bland äldre är högt Inga empiriska belägg att tjänstepensioner eller privat pensionssparande leder till förtida utträde Teoretiska resonemang

9 Problem med skatteuppbörd Hur stort är problemet? Vad kan göras åt det? Alla andra EU-länder (utom Lux.) har avdragsrätt Hur hanteras det av andra länder? ”Rättvänd beskattning” får effekt ganska långsamt

10 En tunn soppa ”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvidgningen av etableringskravet i kombination med skatteavtalen sannolikt gör gränsöverskridande pensionssparande och pensioner till en osäker skattebas. Problemen riskerar dessutom att accentueras om allt fler svenskar tecknar pensionsförsäkring i utländska bolag, och om en större del av befolkningen i framtiden periodvis bor utomlands som pensionärer.”

11 Konsekvenser Tjänstepensionerna försvinner och ersätts av frivillig pensionsförsäkring Utbetald beskattad lön kan inte återtas av arbetsgivare eller fack Privata pensionsförsäkringar minskar Långsiktigt sparande minskar Offentliga pensionsåtaganden växer Höga skatteintäkter som minskar med tiden

12 Konsekvenser (forts.) Effekter på lönebildningen – ”Löneökningar” mellan 7% och 30% Krångliga övergångsbestämmelser Blir utlandspensionärens pension skattefri? – Behövs inte avtal med andra stater ändå? Halvering av fondförvaltarnas inkomster (!)


Ladda ner ppt "Pensionsbeskattningen Göran Zettergren Chefsekonom, TCO."

Liknande presentationer


Google-annonser