Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språksituationen i Sverige och övriga Norden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språksituationen i Sverige och övriga Norden"— Presentationens avskrift:

1 Språksituationen i Sverige och övriga Norden

2

3 Fader Vater Father Athair Pater Patér Pitár Pedar Moder Mutter Mother
Svenska Tyska Engelska Iriska Latin Grekiska Sanskrit Persiska Fader Vater Father Athair Pater Patér Pitár Pedar Moder Mutter Mother Máthair Mater Meter Matar Madar Broder Bruder Brother Bráthair Frater Phrater Bhratar Beradar

4 SVERIGE – ETT MÅNGSPRÅKIGT LAND
Över 150 språk De största: Svenska Finska Serbokroatiska Arabiska Kurdiska Spanska Persiska (Källa: sprakochfolkminne.se

5 Språkgrannar i NordenNorden
Östnordiska: Danska, svenska västnordiska: Norska, färöiska, isländska

6 Ég veit að hann kemur heim Eg veit at han kemur heim Eg veit at han kjem heim Jeg ved at han kommer hjem Jag vet att han kommer hem Jag vet/veit at han kommer hjem/heim isländska färöiska nynorska danska svenska bokmål

7 Språk och politik Cirka 200 språk i Norden Hur ska de här hållas ihop
och få ordning på?

8 Svensk språklag sedan 2009 Svenska är huvudspråk i Sverige = vi ska kunna prata svenska överallt i samhället. Myndigheternas språk ska vara lätt att förstå. Alla ska få lära sig svenska. Alla ska få tala minoritetsspråk och använda teckenspråk Alla ska få tala sitt modersmål Språk och politik hänger ihop. Stiftades mot bakgrund av att Sverige är ett mångspråkigt land. Lagen värnar om svenskan OCH den språkliga mångfalden. Huvudspråk = samhällets gemensamma språk. Officiellt språk i internationella sammanhang Vi behöver ett gemensamt språk. Regeringen tycker att det är viktigt att alla i Sverige pratar samma språk. Då kan alla förstå varandra. Regeringen säger att det språket ska vara svenska. Det kallas att svenska är huvudspråk i Sverige. Vi ska kunna prata svenska överallt i samhället. Till exempel ska myndigheterna skriva nästan allt på svenska. Det ska finnas ord för allt på svenska, även på områden som ekonomi och teknik. Myndigheternas språk ska vara lätt att förstå. Myndigheternas och kommunernas information ska vara lätt att förstå. De ska därför skriva tydligt och enkelt. Alla ska få lära sig svenska. Alla som bor i Sverige har rätt att lära sig svenska. Alla ska få tala och skriva svenska i Sverige. Alla ska få tala minoritetsspråk och använda teckenspråk Minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Om man tillhör någon av minoritetsgrupperna så har man rätt att lära sig minoritetsspråket i skolan. Om man är döv eller hörselskadad så har man rätt att lära sig svenskt teckenspråk. Alla ska få tala sitt modersmål Regeringen säger att alla ska få tala sitt modersmål, inte bara om det är ett minoritetsspråk. Modersmålet är det språk som man lärde sig när man var liten och som man talar hemma. Man har rätt att lära sig språket bättre i skolan.

9 Nationella minoritetsspråk i Sverige
Finska: modersmål för ca Samiska: modersmål för ca Romani chib: modersmål för ca Meänkieli (tornedalsfinska): modersmål för ca 7 000 Jiddisch: modersmål för ca 4 000 Jiddisch: judarnas språk Romani: talas av romer

10 Minoritetsspråk Ska vara ett språk, inte en dialekt
Ska ha talats i Sverige i minst tre generationer Språkets talare ska själva önska att språket ska få status som minoritetsspråk

11 Språklagen och minoritetsspråken
Minoritetsspråken skyddas av minoritetslagen Samiska, finska, meänkieli har ett lite starkare skydd, eftersom de också geografiskt är bundna till Sverige

12

13 Svenskt teckenspråk Skyddas enligt språklagen. Cirka teckenspråkstalare

14 Film om minoritetsspråken
61o#t=89

15 Lyssna på romani chib Lyssna på jiddisch Lyssna på samiska Lyssna på finska Lyssna på meänkieli


Ladda ner ppt "Språksituationen i Sverige och övriga Norden"

Liknande presentationer


Google-annonser