Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studierektorsorganisation Västra Götalandsregionen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studierektorsorganisation Västra Götalandsregionen 2015."— Presentationens avskrift:

1 Studierektorsorganisation Västra Götalandsregionen 2015

2 Utbildningsorganisationen för akademiska vårdutbildningar Utbildningsorganisationen för akademiska vårdutbildningar följer det regiongemensamma avtalet (2002) gällande samverkan (RGS) i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på grund- och avancerad nivå. Avtalet omfattar såväl samverkan kring den långsiktigt strategiska utvecklingen (såsom innehåll, omfattning, kvalitetskrav, forskning, utveckling och uppföljning) som planering och genomförande av VFU Akademiska vårdutbildningar: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, röntgensjuksköterska-, fysioterapeut-, sjuksköterskeprogram grund-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogram samt socialpsykiatrisk vård. Organisationen består av en: Styrgrupp (RGS) Lokal samverkansgrupp (LOS) Regional operativ grupp (ROG) Gruppen för lärosäten i samverkan (LIS) Ekonomisk reglering Ersättning per studentvecka som årligen uppräknas utifrån index för pris- och löneomräkning för lärosätenas anslag och anslagsposter (2016 = 1405 kr) Studierektorsorganisation

3 Organisation – utifrån RGS avtal och handledarmodell för akademiska vårdutbildningar Studierektor Varje förvaltning utser en överordnad studierektor som ansvarar för övergripande samordning och planering inom förvaltningen Huvudhandledare - motsvarar studierektorsfunktion i läkarutbildningen Har ansvar för att planera och säkerställa kvalitén i VFU och är kontaktperson mot lärosäten Kvalifikationer: Legitimation inom det yrke som handledningen avser -Magisterexamen inom huvudämnet/huvudområdet -Dokumenterad yrkeserfarenhet minst fyra år -Dokumenterad handledarerfarenhet minst två år -Handledarutbildning minst 7,5 hp Bashandledare Har till uppgift att utifrån kursens och studentens individuella mål ge studenten förutsättningar att uppnå målen för verksamhetsförlagd utbildning Kvalifikationer: -Legitimation inom det yrke som handledningen avser samt kandidatexamen inom huvudämnet/huvudområdet -Dokumenterad yrkeserfarenhet minst ett år -Handledarutbildning minst 7,5 hp -För handledning på avancerad nivå (specialist utbildn) krävs att handledaren har motsvarande utbildning samt dokumenterad handledning om minst två år. Studierektorsorganisation

4 Psykologer 1 studierektor 30% VFU och PTParvode: 6000 kr/mån (ingår ordförandeskap i kompetensrådet för psykologer) 1 studierektor 25%VFU och PTParvode: 5000 kr/mån VFU: VGR har ett avtal med Psykologiska Institutionen att varje termin tillhandahålla 27 VFU-platser a' 15 veckor/stud Ersättningen från GU = 15 500 kr per praktikplats PTP: Praktisk Tjänstgöring för Psykologer: 12 månaders, legitimationsgrundande tjänstgöring motsvarande heltid. I denna tjänstgöring ingår ett PTP-program för samtliga PTP-psykologer som innebär ca en utbildningsdag/månad. Utöver detta har PTP-psykologen minst en timmes handledning av en handledare på enheten. Studierektorsorganisation

5 Habilitering och Hälsa Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? Antal studierektorer:1 pers med uppdrag på 100% Antal huvudhandledare: 30 pers Omfattning av tjänst? Psykolog4 stud/år = ca 10 tim /år Logoped24 stud /år = ca 12 tim /år Socionom8 stud/år = ca 12 tim/år Audionom 50 stud/år = går ej att redovisa beroende på handledningsmodellen Ersättning – till verksamheten eller person? Inget lönetillägg för huvudhandledare Studierektorsorganisation

6 Primärvården - Fyrbodal Antal studierektorer i Primärvården 4 studierektorer med 100% uppdrag Fyrbodal = 1 studierektor 100% Antal HH och omfattning av tjänst? (inom Fyrbodal) 1 HH för Fysioterapeft 20% anställd i Närhälsan Fyrbodal (rehab) 1 HH för Sjuksköterskor med 30% anställd i Närhälsan Göteborg (MVC) 4 HH för ssk/dsk med vardera 20% anställda inom Närhälsan vårdcentral på privat vårdcentral 40% Ersättning – till verksamheten eller person? HH får 1500 kr/mån i lönetillägg baserat på heltid Studierektorsorganisation

7 Primärvården – Skaraborg 1 studierektor 100 % med ansvar för VFU, LIA, YH och APL Antal HH och omfattning av tjänst? 1 HH för barnmorskeutbildning med 20% 2 HH för ssk och distrikts ssk med 20% 1 HH för fysioterapeuter med 15% 1 HH för arbetsterapeuter med 15% Ersättning – till verksamheten eller person? HH får lönetillägg – 1500 kr/månad för uppdrag på 10-20% 2000 kr/månad för uppdrag på mer än 20% Studierektorsorganisation

8 Primärvården Södra Älvsborg 1 studierektor 100 % med ansvar för VFU, LIA, YH och APL Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? 5 HH Omfattning av tjänst? Uppdrag på 20 % 3 HH/dsk anställda på varsin vårdcentral 1 HH på en barnmorskemott./barnmorska 1 HH på en habiliteringsklink/fysioterapeut. Ersättning – till verksamheten eller person? Ersättningen för HH uppdraget på 20% samt lönetillägget på 1 500 kr betalas till huvudhandledarna från studierektorskontot i primärvården Studierektorsorganisation

9 Primärvården Göteborg 1 studierektor 100 % med ansvar för VFU, LIA, YH och APL Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? 8 HH Omfattning av tjänst? 6 HH har 20% av heltid 1 HH har 30% av heltid 1 HH har 40% av heltid. Ersättning – till verksamheten eller person? Studierektorsenheten betalar lönen för den procent som H-H uppdraget är på och lönetillägget till respektive arbetsplats. Studierektorsorganisation

10 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Antal studierektorer: 1 pers 100 % med ansvar för Akademiska vårdutbildningar 1 pers 100% med ansvar för Gymnasie- och yrkeshögskola Antal huvudhandledare: 76 pers (2015) Omfattning av tjänst? Omfattningen baseras på antalet studentveckor som HH hanterar under 1 år. Vanligen på 10 och 20%. 40 HH uppdrag på 10% 33 HH uppdrag på 20% 1 HHuppdrag på 5% 2 HHuppdrag på 30%. Totalt: 76 HH Ersättning – till verksamheten eller person? Ersättningen för HH betalas ut till verksamheten som löneersättning för den tid som HH har uppdrag i %. Ersättningen räknas på en schablonlön. Studierektorsorganisation

11 Södra Älvsborgs sjukhus 1 studierektor med 100% för Akademiska vårdutbildningar och Gymnasie- YH-utbildning Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? Totalt 8 HH Omfattning av tjänst? 3 HH med 100% 1 HH med 40% 2 HH med 30% 2 HH med 20% 1 HH vakant Ersättning – till verksamheten eller person? Ersättning till verksamheten som ersätter den tid man är HH Studierektorsorganisation

12 Skas Antal studierektorer:1 pers 100 % med ansvar för Akademiska vårdutbildningar 1 pers 100% med ansvar för Gymnasie- och yrkeshögskola Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? VFU 16 huvudhandledare APL 9 huvudhandledare LIA 2 huvudhandledare Omfattning av tjänst? VFU:3,90 tjänster totalt. Per person 10 -40 % APL1,80 tjänster totalt. Per person 10 – 30 % LIA0,2 tjänst totalt. Per person 10 % Ersättning – till verksamheten eller person? För VFU betalas med VFU-ersättning till verksamheten För APLbetalas med centrala SkaS-medel till respektive verksamhet. Studierektorsorganisation

13 NU sjukvården 1 studierektor med 100% för Akademiska vårdutbildningar och Gymnasie- YH- utbildning Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? 19 HH för akademiska vårdutbildningar Omfattning av tjänst? Varierande mellan 5% och 100% Ersättning – till verksamheten eller person? Ersättning går till verksamhet och är beräknad på 30 500 kr heltid /månad Ersättning (lönepåslag) till person ges eventuellt av dennes chef och ser olika ut. Studierektorsorganisation

14 Alingsås lasarett 1 studierektor 100% för Akademiska vårdutbildningar och Gymnasie- YH-utbildning Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? 5 HH Omfattning av tjänst? 3 HH 20 % vardera 2 HH 50 % vardera Ersättning – till verksamheten eller person? På utbildningsvårdsavdelningarna får avdelningarna den lön som huvudhandledarna kostar varje månad. Övriga avdelningar som har huvudhandledare får sjukhusövergripande medel. Extra ersättning för uppdraget ser olika ut beroende på om HH har den formella kompetensen eller håller på att läsa upp till magisternivå. Studierektorsorganisation

15 Frölunda specialist sjukhus Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? Ingen studierektor - för få studenter Vårdenhetschef som är kontaktperson och planerings ansvarig för VFU Omfattning av tjänst? Ej angivet Ersättning – till verksamheten eller person? Ej angivet Studierektorsorganisation

16 Kungälvs sjukhus Ingen studierektor, men en utbildningssekreterare som handlägger gymnasie- och YH- utbildningar samt Akademiska vårdutbildningar Hur många Huvudhandledare finns i organisationen? 4 HH Omfattning av tjänst? 2 pers med 15% 2 pers med 10% Ersättning – till verksamheten eller person? HH får påslag på lön Avd ersätts med en del beroende på antal studenter och veckor. Studierektorsorganisation

17 Folktandvården Antal och omfattning av tjänst? Studierektor; 1 studierektor med 40% för tandläkarstudenter - sorterar under FoUU 1 studierektor med 20% för tandläkarstudenter - sorterar under FoUU Ingen studierektor eller HH för VFU tandsköt, tandhygienist Obs! huvudsakliga delen av vår VFU sker på Barn- och vuxenkliniken. Klinikchefen betraktas som studierektor. Ersättning – till verksamheten eller person? Ersättning till individ. Samma lön som i individens övriga uppdrag. Studierektorsorganisation


Ladda ner ppt "Studierektorsorganisation Västra Götalandsregionen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser