Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HALVÅRET SOM GÅTT RÅDSKONFERENS MAJ-2017.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HALVÅRET SOM GÅTT RÅDSKONFERENS MAJ-2017."— Presentationens avskrift:

1 HALVÅRET SOM GÅTT RÅDSKONFERENS MAJ-2017

2 SEX HEKTISKA MÅNADER UPPFÖLJNING AV KONGRESSEN PSYKOLOGIDAGARNA
SVAR PÅ SOCIALSTYRELSENS REMISSVERSION PS17 SEX MÅNADER TILL RÅDSKONFERENS 3000 PSYKOLOGER I SPECIALISTUTBILDNING BUSINESS AS USUAL

3 FYRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
RÅDGIVNING/SERVICE UTBILDNING PÅVERKANSARBETE KOMMUNIKATION OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

4 RÅDGIVNING/SERVICE FÖRTROENDEVALDA 376 1 AV 20 SKYDDSOMBUD 74
UTVECKLING AV HEMSIDAN NYA FÖRENINGAR PÅ GÅNG PTP OCH INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING HANTERA KONFLIKTER PÅVERKANSARBETE Utveckla hemsidan så att det går lätt för medlemmar att hitta information och få stöd i sin profession men också i förhandlingsfrågor. Stimulera att fler fackligt förtroendevalda finns på arbetsplatserna där stöd och rådgivning behövs Arbete startat för att bilda en rikstäckande förening inom Previa. Möte i Region Jönköping planerat med fackliga och professionsfrågor i programmet för att bilda förening. Möte i Östergötland (Norrköpings kommun) med alla medlemmar i länet inbjudna att Sveriges Psykologförbund aktivt arbetar för att sprida kunskapen om att PTP-lön ska sättas enligt individuell lönesättning, både gentemot studenter och arbetsgivare. Information ges vid varje kontakt - utbildningsträff och i samband med rådgivningssamtal. I 2016 års lönebilaga återfinns en särskild information om individuell lönesättning för PTP-psykologer. Under första tertialet har kansliet träffat studenter på universiteten i Göteborg och Örebro och informerat om PTP-tjänsten samt lön och villkorsfrågor kopplade till densamma. att förbundet ger mer stöd till och utbildning i denna fråga till psykologföreningar. Med andra ord hur vi kan bedriva detta arbete mer framgångsrikt. att fackliga kurser innehåller praktiska moment kring hur psykologer kan hantera och bemöta en motpart vid förhandlingsbordet som använder konfliktorienterade mötestekniker. Påverkansarbetet kommer att ingå i kursverksamhet för fackligt förtroendevalda hösten 2017. Facklig fördjupningskurs i maj kommer att innehålla praktiska moment i linje med motionen i form av förhandlingsspel. Utbildningen syftar även till att utveckla förtroendevalda i förhandlingsteknik, vilket i sin tur ska leda till att de förtroendevaldas förutsättningar för ett framgångsrikt påverkansarbete ökar.

5 UTBILDNING UTBILDNINGSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM ORDFÖRANDE I NAC
3000 PSYKOLOGER I UTBILDNING KURSPLAN OCH LÄRANDEMÅL TILL ALLA SPECIALITETER NY KURS I METOD LEDARSKAP I SPECIALISTUTBILDNINGEN

6 PÅVERKANSARBETE FRAMGÅNGAR MED SPECIALISTTJÄNSTER
SVAR PÅ REMISSVERISON OM RIKTLINJER VID ÅNGEST OCH DEPRESSION UTLANDSUTBILDADE PSYKOLOGER OMVALDA ORDFÖRANDEN I AKADEMIKERALLIANSEN OCH SACO-S VILLKORSPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖRBUNDET I MEDIA 139 GÅNGER PSYKOLOGER I MEDIA GÅNGER Landstinget i Blekinge Västra Götaland Psykolog med psykologiskt ledningsansvar i värmland Vuxenpsykiatrin i Kristianstad Svenska barnpsykiaterföreningen Socialstyrelsen avdelningen för kunskapsstyrning Dagens medicin Psykiatridag Nationell samordnare för psykisk hälsa PTP KUNSKAPSPROV GEMENSAM NORDISK ÖVERENSKOMEMLSE

7 KOMMUNIKATION OCH FÖRBUNDSUTVECKLING
MEDLEMMAR PSYKOLOGFÖRENINGAR/KONTAKTOMBUD NÄTVERK FÖR PSYKOLOGER I PRIMÄRVÅRD AKTIVITETSBIDRAG NY FORM FÖR REKRYTERING AV STUDENTER HEMSIDANS UTVECKLING UTREDARE OCH KOMMUNIKATÖR ANSTÄLLDA

8 79% KÄNDE SIG INSPIRERADE
406 DELTAGARE 76% INTRESSANT PROGRAM 79% KÄNDE SIG INSPIRERADE 88% SKULLE REKOMMENDERA PSYKOLOGIDAGARNA 2019 STORA PSYKOLOGPRISET PSYKOLOGISCENEN

9 PS17 560 DELTAGARE 33 NYA MEDLEMMAR VIA SWISH
NÄRMANDE MELLAN SR OCH PS LILLA PSYKOLOGPRISET


Ladda ner ppt "HALVÅRET SOM GÅTT RÅDSKONFERENS MAJ-2017."

Liknande presentationer


Google-annonser