Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetens-försörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetens-försörjning"— Presentationens avskrift:

1 Kompetens-försörjning
– en stor utmaning som vi delar med andra landsting och regioner

2 Utmaningarna på länets arbetsmarknad
Stora pensionsavgångar/generationsväxling 2 800 personer/år under perioden år De största behoven inom offentlig sektor. Fler avgår än de som tillkommer

3 Exempel på pensionsavgångar i regionen fram till år 2021
Specialist/ överläkare: 77 av 536 går i pension Specialistsjuksköterskor: 176 av 822 går i pension Sjuksköterskor: 105 av 907 går i pension Röntgensjuksköterskor: 40 av 103 går i pension Undersköterskor: 306 av 1200 går i pension Biomedicinska analytiker: 58 av 121 går i pension Medicinska sekreterare: 96 av 319 går i pension

4 Antal anställda i Region Norrbotten
Ökningen i gruppen Administration består till största delen på omkodningar, till rätt Anställnings ID-kod (AID-kod). Administration ledningsarbete, där enhetschefer som tidigare kodats som sjuksköterskor trots att de jobbar som chef. Minskningen i gruppen Kultur, turism och fritidsarbete består av översyn av verksamheten inom kultur och museiverksamheten. I gruppen Skol- och barnomsorgsarbete har verksamhetsövergång av Kalix Naturbruksskola till kommunen lett till minskningen. I gruppen Vård och omsorgsarbete utgör vårdnäraservice och resursenheten ökningen.

5 Svårrekryterade yrken
IVA-sjuksköterskor Distriktssjuksköterskor Operationssjuksköterskor Anestesisjuksköterskor Biomedicinsk analytiker Barnmorska Tandsköterska Tandläkare Ögonläkare Gynekologer Allmänläkare Barnpsykiatriker Psykiatriker Audionomer Medicinska sekreterare Psykologer

6 Utbildning i länet är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen
Umeå universitets läkarutbildning med 4 studieorter (f d RLU) Luleå tekniska universitet har intag på sjuksköterske- programmet 2 ggr/år, ökar antalet utbildningsplatser Yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska i Luleå Yrkeshögskoleutbildning till medicinsk sekreterare i Luleå Vi behöver utbildning till biomedicinska analytiker i länet

7 Studieförmåner och utbildningstjänster för sjuksköterskor och vårdnära karriärvägar
Det är viktigt med vidareutbildade sjuksköterskor och därför satsar Region Norrbotten både på studieförmåner och utbildningstjänster. Studieförmån: :-/månad för en sjuksköterska som är tjänstledig för vidareutbildning på heltid. Utbildningstjänster: 50% arbete och 50% studier. 100% lön finaniseras centralt. Medarbetaren arbetar och är anställd på den enhet inom vilken man specialiserar sig. Främja uppgifts-/kompetensväxling Minska behovet av inhyrd bemanning.

8 Ett stort utbildningsuppdrag: AT-läkare och ST-läkare
85-90 AT-läkare 180 ST-läkare Stor andel av alla vårdutbildningar är verksamhetsförlagda i vår verksamhet Utbildningshälsocentraler: Arbetar med att ta fram ett koncept för utbildningshälsocentraler

9 Det krävs förnyelse för att vi ska klara framtidens vård!

10 Fakta och framgångsfaktorer
Hälso- och sjukvården kommer i framtiden att behöva vårda fler patienter utan att personalstyrkan ökas i motsvarande grad Vi har idag en obalans i kompetens utifrån våra arbetssätt och hur vi använder våra medarbetares kompetens Det krävs nytänkande i planeringen av vem som gör vad – utifrån patientens behov Vi behöver ändra arbetssätt och använda oss mer av uppgifts- och kompetensförskjutningar på ett systematiskt sätt

11 Exempel på genomförd kompetensväxling/nya kompetenser:
Avancerade kliniska sjuksköterskor Endoskopister Teamtandvård Fysioterapeutbedömning vid vissa tillstånd i rörelseapparaten Rutinultraljud görs av barnmorskor BMA har delegation för ultraljud av vener Sonograf Apotekare i vården Vårdnära service

12 Hälsosamma scheman & effektiv bemanningsplanering
Hälsosamma scheman som är hållbara Börjat på vårdavdelningar i Sunderbyn Nya arbetssätt, hur använder vi våra resurser på bästa sätt? Viktigt arbete som ger förutsättningar för att minska beroendet av inhyrd personal och övertid Arbetar med att hitta modeller som stimulerar till arbete där vi har svårast att bemanna

13 1 januari 2019 Den 1 januari 2019 ska vi inom hälso- och sjukvården vara oberoende av inhyrd personal. ”Att hälso- och sjukvården har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den löpande verksamheten.”

14 Varför är oberoende nödvändigt?
Med egna medarbetare kan vi skapa kontinuitet för patienterna. Det bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare kan vi skapa bättre förutsättningar på våra arbetsplatser för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete.

15 Vad händer på rekryteringsområdet?
Inför metoden kompetensbaserad rekrytering - underlättar vid själva rekryteringsarbetet med även bidra till kompetensväxling. Rekryteringsresor i samarbete med EURES till Grekland under Från de två första resorna är resultatet 13 anställda läkare Från den sista rekryteringsresan har vi inplanerat besöksresor för sex personer till Norrbotten. Finska sjuksköterskor och barnmorskor Eures träffar finska representanter Det är ett överskott på nyexaminerade barnmorskor i Finland (och eventuellt sjuksköterskor). Regionen har precis rekryterat två finska barnmorskor.

16 Fortsättning, vad händer på rekryteringsområdet?
Spontanansökningar Utöver rekryteringsresorna med EURES har vi under 2016 anställt nio utländska läkare Hittills under 2017 har vi rekryterat en läkare och en sjuksköterska från Finland samt en läkare från Kina som studerat medicin inom EU Praktik/Provtjänstgöring I samarbete med Arbetsförmedlingens etableringsavdelning har utlandsfunktionen under hjälpt till att hitta praktikplatser samt platser för provtjänstgöring för läkare från tredje land. Samverkan med Luleå Kommun Syftet var att se om vi kan hitta samarbetsvägar avseende språkutbildning och integrationsaktiviteter.


Ladda ner ppt "Kompetens-försörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser