Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."— Presentationens avskrift:

1 WWW.VINNOVA.SE Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet. Observera att sidfoten, sidnumret och datum bara syns i utskrift eller i redigeringsläge, inte i presentationsläge. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Forskningsinfrastruktur som innovationsmotor Christian Hansen christian.hansen@vinnova.se

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet 2,6 Miljarder till 2600 projekt 2014 Nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling Drygt 200 personer på kontoren i Stockholm och Bryssel Generaldirektör är Charlotte Brogren

3 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Koppla Katalysera Stimulera

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Direkt nytta av forskningsanläggningar Värdskap Forsknings anläggning AnvändandeLeveranser

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta via värdskap Värdskap Forsknings anläggning AnvändandeLeveranser

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta via användande Värdskap Forsknings anläggning AnvändandeLeveranser IM

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta via leveranser Värdskap Forsknings anläggning AnvändandeLeveranser

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta till följd av värdskap -Flera kortsiktiga effekter (lokalt & nationellt) - byggnation, elförsörjning, samhällsinfrastruktur -Lokala samhällseffekter (inflyttning, servicekrav) -Attraktion av kompetens -Effekt på nationell/Regional vetenskap -Etablering av vetenskaps/innovationscentra -Inkubatorer Värdskap Forsknings anläggning

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta till följd av användande -Vetenskaplig kompetenshöjning (akademi och näringsliv) -Specialisering (akademi och näringsliv) -Ökad samverkan kring användande -Mellanhänder, som affärsidé och innovationsaktör -Spin-off (-out) -Förbättrade konkurrenskraftiga produkter Användande Mellanhänder

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Nytta till följd av leveranser -Grundläggande service & underhåll -Högteknologisk utrustning -Unik kompetens -Kunskapsöverföring (till näringsliv) -Referensprojekt Leveranser

11 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vinnovas bidrag & uppdrag -Etablera ett forsknings- och näringslivssekretariat för ökat näringslivsdeltagande kring uppbyggnad och användning av FI -Fungera som Industrial Liaison Office (ILO) -Verka för ökad samverkan forskning / näringsliv -Generera nytta för Sverige från investeringar i internationell FI -Treårigt uppdrag 2013-2016, men permanentas

12 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vad ILO-tjänsten gör Har en aktiv dialog med forskningsanläggningarna Veta vad som händer och när Sprider information Webbplats, nyhetsbrev, databaser, regelverk, möten, forum Utbildar och visar på det utbud som finns Studiebesök, workshops Visar på samverkansformer för leveranser till och nyttjande av anläggningarna Underlätta samarbeten, skapa kontaktytor, Bidrar till mer strategiskt arbete inför leveranser ILO

13 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Svensk ILO Research Match ILO www.researchmatch.se

14 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Svensk ILO Research Match Nyhetsbrev, webbsida, twitter m.m. Publicering av alla anläggningars offerter Databas för matchning företag/offert Nära kontakt med alla anläggningar, som svensk ILO-person Egna seminarier, konferens Bidragit till Big Science Suppliers Network ILO

15 www.VINNOVA.se Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Sveriges innovationsmyndighet


Ladda ner ppt "Anpassa informationen i sidfoten: 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser