Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens människosyn 1. Hur ska det gå för Christina? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens människosyn 1. Hur ska det gå för Christina? 2."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens människosyn 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1860 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år

4 Folkvandring! 4

5 Illusioner är farliga! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem 5

6 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka hur de kommer! 6

7 Frågor För vilken sorts människa ska Välfärd 2.0 utformas? Vad menar vi, du och jag, med välfärd? 7

8 Välfärdens människosyn ” det oskrivna bladet” 1930: ”Ge mig ett dussin friska och duktiga spädbarn, och en miljö enligt mina bestämda specifikationer att uppfostra dem i, så garanterar jag att jag slumpmässigt kan ta vilket som helst av dessa barn och utbilda det till en specialist efter mitt eget val, till läkare, advokat, konstnär, affärsman och, förvisso, även tiggare och tjuv, och detta oberoende av barnets talanger, intressen, böjelser, läggning, fallenhet och rasmässiga härkomst.” 8

9 Välfärdens människosyn aktuell forskning 2008: ”Att fråga vad som är viktigast, arv eller miljö, är som att fråga: Vad är viktigast för en ytas storlek, längden eller bredden?” 9

10 Vilket arv – vilken miljö? Vi är fortfarande medlemmar i en flock, i varje fall genetiskt! Själviska – men samarbetsvilliga Aggressiva – men lojala med flocken Världen består av ett ”vi och dom”! 10

11 Välfärd 1.0 1930-talets människosyn är - trots de nya forskningsresultaten - fortfarande en viktig utgångspunkt för sociallagstiftningen (Välfärd 1.0), liksom för hur vi utformat arbets- och bostads- marknaderna. 11

12 Välfärd 1.0 Mycket vill ha mer när ”någon annan” betalar! Våra förväntningar på stötskydd känner inga gränser! 12

13 Lappande och lagande... Regeringen har följande riktade (specialdestinerade) program i gång: AntalMiljarder program kronor Skolan 34 14,8 Sjukvården 14 6,9 Äldrevården 4 2,4 Stadsbyggande 4 2,8 Övriga (kommuner 12 2,0 Övriga (landstingen) 7 1,6 13

14 Så gör vi med invandrare! 14

15 Arbetsmarknaden Arbetsmarknadens regler är präglade av två perspektiv: Socialdemokratins historiska syn på företagandet som ett nollsummespel – det en tjänar förlorar en annan. Företagande är därmed ett utslag av själviskhet, girighet. Socialdemokratins ambition att skydda anställda mot denna girighet. 15

16 Arbetsmarknaden konsekvenser Arbetsgivare har för stor makt och är därför ”skyldiga till dess att motsatsen bevisats”. Facket har fått en myndighetsliknande roll och ses därför nästan som ”ojävigt”, snarare än som ett särintresse. 16

17 Lagstadgade lägstalöner 17

18 Lagstadgade lägstalöner 18

19 Lägstalöner Svenska lägstalöner: 18.000/23.000 kronor i månaden Euro TKR Sverige 1.965/2.50018.000/23.000 Tyskland1.475 13.570 England1.375 12.650 Frankrike1.450 13.340 USA1.025 9.430 19

20 Bostadsmarknaden 20

21 Bostadsmarknaden Varför byggs det så få bostäder? Byggkostnadsutvecklingen Hyressättningsreglerna Kraven på tillgänglighet Tillgången på, och kostnaderna för mark. 21

22 Bostadsmarknaden byggkostnadsindex 22

23 Välfärd 1.0 Vi har byggt samhällssystem som gjort individen beroende av ’samhället’ - och nu klarar inte ’samhället’ sitt uppdrag längre 23

24 Konsten att färdas väl genom livet Sociologen Aaron Antonovsky flyttade på sjuttiotalet fokus från externa faktorer som orsak till ohälsa till individens förmåga att hantera dessa faktorer som orsak till hälsa. 24

25 Konsten att färdas väl genom livet Sociologen Aaron Antonovsky flyttade på sjuttiotalet fokus från externa faktorer som orsak till ohälsa till individens förmåga att hantera dessa faktorer som orsak till hälsa. Han utvecklade begreppet ’känsla av sammanhang’ för att beskriva förutsättningen för att människor ska må väl, förbli friska. Vi människor, sade han, behöver ha en grundläggande upplevelse av att det som sker är förutsägbart, begripligt och meningsfullt. 25

26 Konsten att färdas väl genom livet social miljö En bra social miljö: minskar risken för dödsfall i hjärt-/kärlsjukdomar med 30 – 40 % minskar risken för demens/Alzheimers med 30 – 50 %. Vi vet också att en dålig social miljö är lika farlig för hälsan som att storröka! Ensamhet ökar risken för hjärt-/kärlsjukdomar, Alzheimers, fetma, sämre sömn, lägre motståndskraft mot infektioner, alkoholism, depressioner och självmordstendenser 26

27 Konsekvenser för Välfärd 2.0? Bygg på individens behov av att behålla befälet i sitt liv! Tänk ”incitament” och ”ansvar för egna val” – snarare än mer ingenjörskonst! Underlätta för alla att bygga samla resurser! 27

28 Frågan är inte om ändringar kommer - utan om du vill påverka hur de sker! 28

29 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 29

30 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 30

31 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 31

32 Antal medlemmar i politiska partier 32

33 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 33


Ladda ner ppt "Välfärdens människosyn 1. Hur ska det gå för Christina? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser