Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratins dilemma 1. 2 Hur ska det gå för Christina? 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratins dilemma 1. 2 Hur ska det gå för Christina? 3."— Presentationens avskrift:

1 Demokratins dilemma 1

2 2

3 Hur ska det gå för Christina? 3

4 Åldersstruktur 1880 - 2100 4 0 – 18 år 65 + år

5 Folkvandring! 5

6 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. 6

7 Pengar! Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 7

8 Välstånd och välfärd bara ”finns”! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem. 8

9 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 9

10 Vägval Vilken information behöver väljarna få för att de ska stöda ett Välfärd 2.0 som bidrar till att utveckla människors självförtroende och hjälper dem att bli aktiva medborgare, snarare än: ”föremål för omsorg”? 10

11 Vägval Vilken information behöver väljarna få för att de ska stöda ett Välfärd 2.0 som bidrar till att utveckla människors självförtroende och hjälper dem att bli aktiva medborgare, snarare än: ”föremål för omsorg”? Hur ska informationen göras så konkret att det kan övertyga tillräckligt många? 11

12 Vägval Vilken information behöver väljarna få för att de ska stöda ett Välfärd 2.0 som bidrar till att utveckla människors självförtroende och hjälper dem att bli aktiva medborgare, snarare än: ”föremål för omsorg”? Hur ska informationens göras så konkret att det kan övertyga tillräckligt många? Hur ska de nyanlända komma i arbete, bli aktiva skattebetalare i stället för en allt tyngre belastning på Välfärd 1.0? 12

13 Vägval Vilken information behöver väljarna få för att de ska stöda ett Välfärd 2.0 som bidrar till att utveckla människors självförtroende och hjälper dem att bli aktiva medborgare, snarare än: ”föremål för omsorg”? Hur ska informationens göras så konkret att det kan övertyga tillräckligt många? Hur ska de nyanlända komma i arbete, bli aktiva skattebetalare i stället för en allt tyngre belastning på Välfärd 1.0? Vad krävs för att dörrarna ska öppnas?? 13

14 Ställningstaganden Välfärd 1.0 byggdes utifrån bilden av människan som ett oskrivet blad, ett ”blad” som behövde – och kunde – formas och skyddas av en klokare elit. 14

15 Vägval Som statsbärande parti byggde socialdemokraterna en rad organisationer som verktyg för sin politik med roller i gränslandet mellan myndighetsutövning och särintressen. 15

16 Fackliga organisationer 16 OrganisationLOTCOSACOTotalt Medlemmar1.500.0001.200.000760.0003.370.000 Partisympatier Parti%Antal V6,699.000833.000 S48,9734.000 977.000 MP9,6144.000 C5,177.000 L3,756.000377.000 M14,1212.000 526.000 KD2,132.000 SD9,9149.000

17 Medlemsantal LO 17

18 Arbetsmarknadens regelverk Arbetsgivare avskyr risker, inte minst vid nyrekrytering. Till de i dag största riskerna hör: Det är dyrt att introducera nya medarbetare Det är dyrt att rätta till misstag Det finns en extra stor osäkerhet (kulturkrockar!) när man rekryterar människor från andra länder Lägstalönen (17.000 – 21.000 kronor) höjer ribban för hur ”lönsam” den nyrekryterade behöver bli 18

19 Arbetsmarknaden Arbetsmarknadens regler verkar vara präglade av två perspektiv: Synen på företagandet som ett nollsummespel – det en tjänar förlorar en annan. Företagande är därmed ett utslag av själviskhet, girighet – och socialdemokratins uppdrag att skydda anställda mot denna girighet. Tron på kollektivets förmåga att företräda en mångfalds intressen utan egenintresse. 19

20 Hyresgästföreningens roll A n t a l h u s h å l l medlemmar icke-medlemmar totalt HGF 1.500.000 HGF förhandlar för 530.000 820.000 Medl-avg (milj kr) 485 0 485 Förhandl-avg (milj kr) 76 140 216 20

21 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna 21

22 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark 22

23 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark Kraven på tillgänglighet 23

24 Bostadsmarknaden fler bostäder! Hyressättningsreglerna Tillgången på, och kostnaderna för mark Kraven på tillgänglighet Byggkostnadsutvecklingen 24

25 Välfärd 1.0 bostad 25

26 Brist på bostäder! S har satt marknaden ur spel ”för att alla ska ha råd att bo!”. Resultatet är att: det inte byggs tillräckligt med hyresrätter hyresrätter blir bostadsrätter 40.000 lägenheter står oanvända i Stockholm den svarta marknaden blomstrar byggkostnaderna rasar i höjden. Utan kontaktnät – och pengar - står man sig slätt i Sverige – precis det som ideologerna säger sig vilja hindra. 26

27 Invandring! 27

28 Så gör vi med invandrarna! Vi stänger dem ute från egen försörjning och tar ifrån dem makten över sina egna liv genom långa handläggningstider och höga murar kring arbets- och bostadsmarknaden. Det lockar alltför många att söka sig tillbaka till sina gamla sammanhang – till klansamhällets regler. 28

29 Sociala effekter av utanförskapet När flyktingar kommer hit ställs de inför olika vägval: är Sverige en tillfällig anhalt – eller mitt nya hem? ska jag satsa på att utbilda mig vidare? ska jag hålla kvar vid de sociala regler som styrde livet i... – eller ska jag anpassa mig till det som gäller i Sverige? ska jag engagera mig i livet i Sverige? ska jag ”bli svensk”? 29

30 Sociala effekter av utanförskapet För att må väl, fungera, behöver människor känna att: de har kvar befälet över sina liv de behövs för andra de utvecklas. I Sverige är budskapet till människor som har övervunnit en rad kriser och svårigheter (som med andra ord är stöttåliga!): ”Du kan inte påverka din situation! Sitt ner och vänta!” För många har enda utvägen blivit att gå tillbaka till den sociala miljö de lämnat, nämligen klanens! 30

31 Varför lockar klanen? Klanen erbjuder: Tillhörighet och därmed status Rättsskipning och därmed stabilitet Tydlighet och därmed begriplighet Trygghet 31

32 Varför lockar klanen? Klanen erbjuder: tillhörighet och därmed status rättsskipning och därmed stabilitet tydlighet och därmed begriplighet trygghet 32

33 Klanens värld 33 Demokratins rättigheterKlanens regler Frihet Likhet inför lagen Rättssäkerhet Integritet Fri rörlighet Äganderätt Tankefrihet Samvetsfrihet Religionsfrihet Yttrande-och tryckfrihet Den individuella friheten saknas inom klanen Status avgör hur individen bedöms Skriven lag saknas oftast Klanens behov styr Jordbrukaren äger inte marken, det gör klanen Klanens behov styr Det är ett förräderi mot klanen att kritisera dess beslut eller agerande utåt.

34 Utanförskapets pris Priset betalas i många valutor: människors lidande ökad konkurrens om välfärdens sinande pengar ökad arbetslöshet uteblivna skatteintäkter ökad kriminalitet ökad politisk extremism 34

35 och om vi blir duktigare? ett varningens ord! 35

36 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 36

37 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 37

38 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 38

39 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 39

40 Antal medlemmar i politiska partier 40

41 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. 41

42 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; 42

43 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; 43

44 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; Särintressen som sätter sina medlemmars nytta före landets. 44

45 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 45


Ladda ner ppt "Demokratins dilemma 1. 2 Hur ska det gå för Christina? 3."

Liknande presentationer


Google-annonser