Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personligt Ombud-nätverksträff 14 oktober 2015, Kävlinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personligt Ombud-nätverksträff 14 oktober 2015, Kävlinge."— Presentationens avskrift:

1 Personligt Ombud-nätverksträff 14 oktober 2015, Kävlinge

2 Personligt ombud-Vem gör vad? Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, SFS 2013:522

3 Ängelholm Båstad Höganäs Örkelljunga Simrishamn Osby Östra Göinge Kristianstad Bromölla Tomelilla Helsingborg Landskrona Åstorp Klippan Perstorp Svalöv Kävlinge Svedala Malmö Lomma Lund Bjuv Burlöv Eslöv Hörby Höör Hässleholm Sjöbo Ystad Skurup Trelleborg Vellinge Staffanstorp

4 Statistik från verksamheten i landet 2014 Antal kommuner med ombud241 Antal verksamheter107 Antal ombud 31 dec 2014 309 tj, 313 personer Varav196 kvinnor och 117 män Antal klienter under 20145 089 personer Varav 2 988 kvinnor och2 101 män

5 Länsstyrelsen i Antal kommuner Antal kommuner som har PO- verksamhet Antal verksamheter Antal heltidstjänster avrundat till hela tjänster Stockholm 26 232047 Uppsala 8 869 Södermanland 9 849 Östergötland 13 10311 Jönköping 13 111 Kronoberg 8 8113 Kalmar 12 511 Gotland 1 111 Blekinge 5 514 Skåne 33 241445 Halland 6 5512 Västra Götaland 49 261648 Värmland 16 110 Örebro 12 948 Västmanland 10 919 Dalarna 15 211 Gävleborg 10 511 Västernorrland 7 7510 Jämtland 8 423 Västerbotten 15 14311 Norrbotten 14 715 Totalt 290 241107309

6 Mest kommuner men exempel på några andra aktörer PO-Skåne driver verksamheten för tio kommuner i Skåne. Ideell förening RSMH och Schizofreniförbundet. Stiftelsen Parasoll i Sollentuna driver verksamhet i åtta kommuner i Stockholms och Uppsala län. Stiftelsens styrelse består av representanter för RSMH och Schizofreniförbundet. Stiftelsen Bräcke Diakoni driver verksamheten i Göteborgs stad. Personligt ombud Kronoberg driver verksamheten i Kronobergs län. Samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner och landstinget Kronoberg. Cura individutveckling driver verksamheten i Blekinge. Kommunalförbund med Blekinges samtliga kommuner som medlemmar.

7 Socialstyrelsens uppgift Utvecklar och stödjer verksamheten i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna Leder och samordnar verksamheten inom ramen för en beredningsgrupp bestående av företrädare för de aktörer som berörs av verksamheten Genomför introduktionsutbildning Lämnar lägesrapport och ekonomisk redovisning till regeringen senast den 15 maj Återkräver statsbidrag Får meddela föreskrifter

8 Beredningsgrupp Socialstyrelsen Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Sveriges kommuner och landsting (SKL) Länsstyrelserna Nationells samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) Schizofreniförbundet

9 Länsstyrelsens uppgift Beslutar om statsbidrag Rekvirerar medel och betalar ut Tar emot kommunernas redovisningar, 15 januari Bistår Socialstyrelsen i uppgiften att följa upp, stödja och utveckla verksamheten Lämnar underlag till Socialstyrelsens uppföljningar och årliga lägesrapport Lämnar redovisning till Socialstyrelsen, 1 mars Lämnar plan till Socialstyrelsen för hur verksamheten ska stödjas och utvecklas under det kommande året

10 Socialstyrelsen och länsstyrelserna Gemensam arbetsgrupp, Socialstyrelsen och representanter för länsstyrelserna tar fram handläggningsrutiner, ansökningsblanketter, redovisningsmallar, beslutsmallar, information på webb-platser, samarbete mellan länen, förbereder nationella träffar Gemensamma träffar c:a 4 gånger per år Socialstyrelsen och samtliga länsstyrelser, departementet medverkar ibland, inbjudna gäster

11

12 På den enskildes uppdrag 18 år och äldre Psykiska funktionsnedsättningar Betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden Sammansatta och omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning Behov av långvarig kontakt med socialtjänst, primärvård, specialiserade psykiatrin och andra myndigheter

13 För att uppnå: påverka sin livssituation, vara delaktig i samhället självständigt liv, förbättrad livssituation tillgång till vård, stöd och service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån önskemål och behov

14 Mer ska åstadkommas: få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål och behov ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service

15 Samverkan Berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser Arbetsförmedling Försäkringskassa Patient, brukar- och anhörigorganisationer

16 Ledningsgrupp Kommun Landstingets primärvård och psykiatri Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Patient-, brukar- och anhörigorganisationer c:a 35 % av ledningsgrupperna hade full bemanning 2014

17 Rapporterade brister 2015 Problem med bostad Långa handläggningstider Hög personalomsättning och läkarbrist Svårigheter att få god man eller förvaltare Lång väntan på intyg Bristande tillgänglighet hos myndigheterna Samverkan fungerar otillfredsställande

18 Brister på olika nivåer Handläggarnivå-ex. bemötande, kompetens, Lokal nivå- ex rutiner, resurser, organisation Central nivå – ex. regler, resurser, organisation

19


Ladda ner ppt "Personligt Ombud-nätverksträff 14 oktober 2015, Kävlinge."

Liknande presentationer


Google-annonser