Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NSPH i Norrbotten (Regionalt nätverk) (Regionalt nätverk) Nationell Nationell Samverkan för Samverkan för Psykisk Psykisk Hälsa Hälsa Bildades 2008-11-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NSPH i Norrbotten (Regionalt nätverk) (Regionalt nätverk) Nationell Nationell Samverkan för Samverkan för Psykisk Psykisk Hälsa Hälsa Bildades 2008-11-15."— Presentationens avskrift:

1

2 NSPH i Norrbotten (Regionalt nätverk) (Regionalt nätverk) Nationell Nationell Samverkan för Samverkan för Psykisk Psykisk Hälsa Hälsa Bildades 2008-11-15 Bildades 2008-11-15 (Regionalt nätverk) (Regionalt nätverk) Nationell Nationell Samverkan för Samverkan för Psykisk Psykisk Hälsa Hälsa Bildades 2008-11-15 Bildades 2008-11-15

3 Föreningar o Riksförbundet Attention Norrbottens länsförening o RFHL Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, Norrbotten o RSMH Riksförbundet för social och Mental hälsa, Distriktet Norrbotten o FMN Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika, Region 1 o IFS Piteå - Älvdal (Schizofreniförbundet) o Riksförbundet Attention Norrbottens länsförening o RFHL Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, Norrbotten o RSMH Riksförbundet för social och Mental hälsa, Distriktet Norrbotten o FMN Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika, Region 1 o IFS Piteå - Älvdal (Schizofreniförbundet)

4 Grundläggande värderingar  NSPH i Norrbotten utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder.  Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.  NSPH i Norrbotten värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd  NSPH i Norrbotten utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder.  Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar.  NSPH i Norrbotten värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd

5 ÄndamålÄndamål NSPH i Norrbotten har som mål att: NSPH i Norrbotten har som mål att:  Samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete.  Stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda intressepolitiska målsättningar. NSPH i Norrbotten har som mål att: NSPH i Norrbotten har som mål att:  Samla och samordna de ingående organisationerna till gemensamt arbete.  Stärka och synliggöra de ingående organisationernas gemensamma och särskilda intressepolitiska målsättningar.

6 ÄndamålÄndamål Organisationerna som ingår i NSPH i Norrbotten strävar efter att upprätthålla:  En demokratisk och öppen beslutsprocess  Lika behandling mellan organisationerna  Full insyn i NSPH i Norrbottens ekonomi och verksamhet Organisationerna som ingår i NSPH i Norrbotten strävar efter att upprätthålla:  En demokratisk och öppen beslutsprocess  Lika behandling mellan organisationerna  Full insyn i NSPH i Norrbottens ekonomi och verksamhet

7 NSPH i Norrbotten vill verka för:

8 Att: Att: Samverkande organisationer beviljas resurser, utveckla formerna för dialog Samverkande organisationer beviljas resurser, utveckla formerna för dialog och samarbete, med varandra, med myndigheter och andra aktörer. och samarbete, med varandra, med myndigheter och andra aktörer. Att: Att: Samverkande organisationer beviljas resurser, utveckla formerna för dialog Samverkande organisationer beviljas resurser, utveckla formerna för dialog och samarbete, med varandra, med myndigheter och andra aktörer. och samarbete, med varandra, med myndigheter och andra aktörer.

9 NSPH i Norrbotten vill verka för: Att: Att: Få stöd. Få stöd. Ekonomiskt, politiskt och socialt. Ekonomiskt, politiskt och socialt. Göra sina röster hörda i dialog med samhällets institutioner på lika villkor. Göra sina röster hörda i dialog med samhällets institutioner på lika villkor. Att: Att: Få stöd. Få stöd. Ekonomiskt, politiskt och socialt. Ekonomiskt, politiskt och socialt. Göra sina röster hörda i dialog med samhällets institutioner på lika villkor. Göra sina röster hörda i dialog med samhällets institutioner på lika villkor.

10 NSPH i Norrbotten vill verka för:

11 Att: Att: Brukare, patienter och anhöriga ska ha Brukare, patienter och anhöriga ska ha ett rättmätigt inflytande inom vården, ett rättmätigt inflytande inom vården, och samhället i stort. och samhället i stort. Att: Att: Brukare, patienter och anhöriga ska ha Brukare, patienter och anhöriga ska ha ett rättmätigt inflytande inom vården, ett rättmätigt inflytande inom vården, och samhället i stort. och samhället i stort.

12 NSPH i Norrbotten vill verka för: Att: Att: Brukare, patienter och anhöriga ska ha möjlighet att, medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning Brukare, patienter och anhöriga ska ha möjlighet att, medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning Att: Att: Brukare, patienter och anhöriga ska ha möjlighet att, medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning Brukare, patienter och anhöriga ska ha möjlighet att, medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning

13 NSPH i Norrbotten vill verka för: Att: Att: Psykiatrin ska tillhandahålla vård med Psykiatrin ska tillhandahålla vård med god kvalitet. Baserad på vetenskap och god kvalitet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. beprövad erfarenhet. Att: Att: Psykiatrin ska tillhandahålla vård med Psykiatrin ska tillhandahålla vård med god kvalitet. Baserad på vetenskap och god kvalitet. Baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. beprövad erfarenhet.

14

15 Piteå Älvdal (Intresseförening för psykiskt funktionshindrade) IFS Piteå Älvdal (Intresseförening för psykiskt funktionshindrade) Anhörig förening (även brukare) Psykoser (psykossjukdomar) Bildades 1995 Bildades 1995 C:a 70 - 75 medlemmar C:a 70 - 75 medlemmar Piteå Älvdal, Luleå, Boden Piteå Älvdal, Luleå, Boden Anhörig förening (även brukare) Psykoser (psykossjukdomar) Bildades 1995 Bildades 1995 C:a 70 - 75 medlemmar C:a 70 - 75 medlemmar Piteå Älvdal, Luleå, Boden Piteå Älvdal, Luleå, Boden

16 Piteå Älvdal (Intresseförening för psykiskt funktionshindrade) IFS Piteå Älvdal (Intresseförening för psykiskt funktionshindrade) Föreningens mål  Drabbade skall bemötas med samma respekt för sin integritet och människovärde som andra i samhället  Att fördomar, okunskap och förutfattade meningar, om denna grupp människor skall skingras Föreningens mål  Drabbade skall bemötas med samma respekt för sin integritet och människovärde som andra i samhället  Att fördomar, okunskap och förutfattade meningar, om denna grupp människor skall skingras

17 IFS Piteå Älvdal (Intresseförening för psykiskt funktionshindrade) Bemötande Bemötande Respekt Respekt Ansvar Ansvar

18 IFS Piteå Älvdal www.ifspitea.se

19 ATT VARA ANHÖRIG

20 DRABBAR HELA FAMILJEN

21 ATT VARA ANHÖRIG OVISSHET

22 ATT VARA ANHÖRIG ENSAMHET

23 ATT VARA ANHÖRIG SKULDKÄNSLA SKAMKÄNSLA SKULDKÄNSLA SKAMKÄNSLA

24 ATT VARA ANHÖRIG MOTARBETAS (AV VÅRDEN) MOTARBETAS (AV VÅRDEN)

25 ATT VARA ANHÖRIG RÄDSLA

26 ATT VARA ANHÖRIG SORG

27 ATT VARA ANHÖRIG VREDE OCH FRUSTRATION

28 KAN SJÄLVA DRABBAS AV TRÖTTHET TRÖTTHET

29 KAN SJÄLVA DRABBAS AV DEPRESSION DEPRESSION

30 KAN SJÄLVA DRABBAS AV PSYKISK OHÄLSA


Ladda ner ppt "NSPH i Norrbotten (Regionalt nätverk) (Regionalt nätverk) Nationell Nationell Samverkan för Samverkan för Psykisk Psykisk Hälsa Hälsa Bildades 2008-11-15."

Liknande presentationer


Google-annonser