Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i och tillämpning av Direktdömning. Direktdömning 2009-01-09 2. Mål Visa hur en domare bör agera på banan för att på ett effektivt sätt direktdöma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i och tillämpning av Direktdömning. Direktdömning 2009-01-09 2. Mål Visa hur en domare bör agera på banan för att på ett effektivt sätt direktdöma."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i och tillämpning av Direktdömning

2 Direktdömning 2009-01-09 2. Mål Visa hur en domare bör agera på banan för att på ett effektivt sätt direktdöma fleetracing. Skapa ett intresse hos domare för direktdömning av del 2-händelser på banan i fleetracing. Få en kader av registrerade direkt- domare till mästerskap.

3 Direktdömning 2009-01-09 3. Översikt 1.SF Sprint och SF direkt. 2.Grenar och mallar. 3.Grundläggande färdigheter 4.Standardsituationer. 5.Gottgörelse. 6.Samspel med seglare. 7.Fördelar/nackdelar.

4 Direktdömning 2009-01-09 4. Grenar och mallar Matchracing SF MR Lagkappsegling SFLag Direktdömd fleetracing SFDirekt SFSprint

5 Direktdömning 2009-01-09 5. SF Direkt, SF Sprint 1.Ändringar av de vanliga reglerna: Gå i mål, 19.1, 60/6. 2.Protester från båtar. Hur protesterar man båt-mot-båt? 3.Signaler från domare. Vad gör domarna som svar på en protest? 4.Straff initierat av domare. Vad kan domarna själva ge straff för? 5.Ansökningar om gottgörelse, återupptagning, överklaganden.

6 Direktdömning 2009-01-09 6. Protester och dömning Domarnas arbetsuppgifter på banan:  Övervaka regelefterlevnaden.  Signalera beslut efter båtprotester.  Ge straff på eget initiativ.

7 Direktdömning 2009-01-09 7. Grundläggande färdigheter Positionering Överblick/nära Förutseende Nödutgång Manövrering Smidig, osynlig Ej backmanöver eller 360 Dömning Enskilt beslut Tänk efter! Tydlig, tala med seglarna Vad händer härnäst? Varför ligger jag här? Vart tar jag vägen om …

8 Direktdömning 2009-01-09 8. Båtprotester – alt. 1 Mot vad och hur? Brott mot en regel i Del 2 (utom KSR 14) “Protest” + peka tydligt med en gul flagga mot den andra båten. Ingen förhandling – i stället: Domaren signalerar ett beslut: Grön flagga: inget straff. Röd flagga: utpekad båt straffas: 1 sväng. Svart flagga: utpekad båt diskvalificeras.

9 Direktdömning 2009-01-09 9. Båtprotester – alt. 2 Mot vad och hur? Brott mot en regel i Del 2 (utom KSR 14) “Protest” + peka tydligt med armen mot den andra båten. Ingen förhandling – i stället: Domaren signalerar ett beslut: Grön flagga: inget straff. Röd flagga: utpekad båt straffas: 1 sväng. Svart flagga: utpekad båt diskvalificeras.

10 Direktdömning 2009-01-09 10. Straff initierade av domare En domare kan utdöma straff när en båt bryter mot regel 31 eller 42 utan att ta ett straff, får en fördel även efter taget straff, bryter mot regel 2, och underlåter att ta ett domarinitierat straff. Straffet kan vara en eller flera svängar, eller diskvalificering med en svart flagga.

11 Direktdömning 2009-01-09 11. Båtprotest med röd flagga Alla andra regler än de i del 2 (och domarinitierade straff). “Protest” + Röd flagga. Muntlig protestbehandling.

12 Direktdömning 2009-01-09 12. Allmänna krav – SF Sprint Kravet i SF Sprint är minst två domar- båtar. Minst en direktdomare i varje båt. Minst en DD/FD i PK beroende på nivå.

13 Direktdömning 2009-01-09 13. Allmänna krav – SF Direkt Kravet i SF Direkt är minst en domarbåt per 8 tävlande båtar. Minst en direktdomare i varje domarbåt. Minst en DD/FD i PK beroende på nivå. Det krävs övning för att placera sig rätt när man dömer 8 båtar. Det är inte rimligt att direktdöma startfält med fler än 24 båtar. Alla kommer att vara i vägen för alla!

14 Direktdömning 2009-01-09 14. Varianter som har prövats Endast en domare i domarbåten. 4 domarbåtar eller fler. Ingen flagga för protester. Endast del 2-protestflagga.

15 Direktdömning 2009-01-09 15. Standardsituationer Vad kan tänkas hända? Vilken/vilka regler gäller då? Vilka fakta är de viktigaste? Placera dig så att du kan fastställa dem! Kommunicera ungefär som matchdomare gör i matchracing. Bog- eller segelnummer på båt med straff ska upprepas högt av andra domaren/båtföraren och antecknas!

16 Direktdömning 2009-01-09 16. Startsituationer Grosshandlare. Lo svarar inte när Lä lovar. Styrbord/babord vid babords startmärke. Tränger sig in i för trång lucka. Framdrivning. Stagvänder till babord framför en styrbordsbåt.

17 Direktdömning 2009-01-09 17. Start – 1

18 Direktdömning 2009-01-09 18. Kommunikation 85 lovart. Ingen plats vid startbåten. Lovar. Håller undan. Lovar upp på fel sida om startbåten. Ingen protest. OK.

19 Direktdömning 2009-01-09 19. Start – 2

20 Direktdömning 2009-01-09 20. Kommunikation Blå lovart. Håller undan. Gul stannar upp. Ingen protest. OK.

21 Direktdömning 2009-01-09 21. Kommunikation Grön i lovart. Ska hålla undan. Läbåtar stilla. Når de upp? Grön passerar. Ingen protest.

22 Direktdömning 2009-01-09 22. Start – 3

23 Direktdömning 2009-01-09 23. Kommunikation 76 babord. Ska hålla undan. Ingen plats. Klarar inte det här. Måste falla bakom. Kanske stagvända? Faller. Går bakom. Ingen protest.

24 Direktdömning 2009-01-09 24. Start – 4

25 Direktdömning 2009-01-09 25. Kommunikation Grå söker lucka. Kommer inte att gå. Går in i luckan. Grön kan inte flytta sig. Regel femton. Kontakt. Grå bröt mot 15! Protest. Straff på Grå.

26 Direktdömning 2009-01-09 26. Start – 5

27 Direktdömning 2009-01-09 27. Kommunikation Blå lovar. Kan inte slå. Vindögat. Stagvänder! Babord! Gul faller bakom. Blå bröt mot 10. Ingen protest. Inget straff.

28 Direktdömning 2009-01-09 28. Situationer på kryssen Styrbord/babord. Babordsbåten stagvänder. Styrbordsbåten stagvänder. Framdrivning.

29 Direktdömning 2009-01-09 29. Möte på kryssen – 1

30 Direktdömning 2009-01-09 30. Kommunikation Blå babord. Ska hålla undan. Håller kursen. Måste göra något. Styrbord måste falla. Blå bröt mot 10. Protest! Straff på Blå.

31 Direktdömning 2009-01-09 31. Möte på kryssen – 2

32 Direktdömning 2009-01-09 32. Kommunikation Blå babord. Ska hålla undan. Lovar. Vindögat. Stagvänder. Klar! Inga problem. Ingen protest.

33 Direktdömning 2009-01-09 33. Möte på kryssen – 3

34 Direktdömning 2009-01-09 34. Kommunikation Blå babord. Ska hålla undan. Lovar. Vindögat. Stagvänder. Lovart! Håller undan. Ingen sjutton! Protest. Inget regelbrott. Grön flagga.

35 Direktdömning 2009-01-09 35. Möte på kryssen – 4

36 Direktdömning 2009-01-09 36. Kommunikation Blå babord. Måste hålla undan. Lovar. Stagvänder. Lä. Rätt till väg - lä. Ingen sjutton! Ingen protest.

37 Direktdömning 2009-01-09 37. Möte på kryssen – 5

38 Direktdömning 2009-01-09 38. Kommunikation Blå babord. Håller kursen. Gul går framför. Gul lovar. Gul vindögat. Gul stagvänder. Lovart. Blå lä – rätt till väg. Ingen sjutton! Ingen protest.

39 Direktdömning 2009-01-09 39. Möte på kryssen – 6

40 Direktdömning 2009-01-09 40. Kommunikation Gul lovar. Vindögat. Stagvänder. Styrbord! Femton! Blå lovar – vindögat Gul lovar – ger plats. Protest! Gul gav plats – inget straff.

41 Direktdömning 2009-01-09 41. Hitta rätt del av banan Hur gör man för att vara på rätt plats på banan när någonting händer?

42 Direktdömning 2009-01-09 42. Positionering på kryssen Ha vid överblick. Var förutseende. Observera övriga domarbåtars lägen. Komplettera varandra! Starta i tid! Gå in NÄRA i troliga situationer.

43 Direktdömning 2009-01-09 43. Bevakning av hela fältet

44 Direktdömning 2009-01-09 44. Bevakning av hela fältet

45 Direktdömning 2009-01-09 45. Situationer vid kryssmärket Styrbord/babord. Stagvändning nära layline. Stagvändning i zonen. Plats. Märkeskontakt.

46 Direktdömning 2009-01-09 47. Stagvändning i zonen – 1

47 Direktdömning 2009-01-09 48. Kommunikation Blå babord. Ska hålla undan. Går framför. Lovar – vindögat. Stagvänder. Artontre! Överlapp. Ger plats/håller undan. Sjutton! Protest. Inget regelbrott. Grön flagga.

48 Direktdömning 2009-01-09 49. Stagvändning i zonen – 2

49 Direktdömning 2009-01-09 50. Kommunikation Blå babord. Ska hålla undan. Lovar. Vindögat. Stagvänder. Artontre! Gul klar akter om. Gul över dikt bidevind. Överlapp. Protest! Blå bröt mot 18.3! Blå straffsväng. Grön flagga.

50 Direktdömning 2009-01-09 51. Situationer på undanvind Framdrivning. Skärande kurser för olika halsar. Lovning för samma halsar. 17 eller inte?

51 Direktdömning 2009-01-09 45. Positionering Avsökning! Dela upp jobbet. Ta det lugnt!

52 Direktdömning 2009-01-09 52. Lovning på läns

53 Direktdömning 2009-01-09 53. Kommunikation Överlapp. Blå lovart. Ska hålla undan. Långt isär. Ingen sjutton. Lovar. Håller undan. Klar för om! Sjutton! Gul faller till sin TK.

54 Direktdömning 2009-01-09 54. Situationer vid länsmärket Överlapp eller inte. Ge plats. Styrbord/babord och tillbörlig kurs. Märkeskontakt.

55 Direktdömning 2009-01-09 55. Länsmärket – 1

56 Direktdömning 2009-01-09 56. Kommunikation Zon överlapp. Blå babord. Håller undan. Gul rätt till sin TK. Blå ger plats. Ingen protest.

57 Direktdömning 2009-01-09 57. Länsmärket – 2

58 Direktdömning 2009-01-09 58. Kommunikation Gul klar akter om. Zon klar! Blå ska ha plats! Gul håller undan. Går akter om. Håller undan. Ger plats. Inga problem.

59 Direktdömning 2009-01-09 59. Länsmärket – 3

60 Direktdömning 2009-01-09 60. Kommunikation Gul klar akter om. Zon klar! Blå rätt till plats! Gul - håll undan! Går in emellan. Blå lovar. Avbryter lovning. Protest. Straff på Gul.

61 Direktdömning 2009-01-09 61. Situationer vid målgång Styrbord/babord och plats. Lovning före zonen. Lovning nära målmärket.

62 Direktdömning 2009-01-09 62. Länsmålgång

63 Direktdömning 2009-01-09 63. Kommunikation Blå babord. Överlapp. Zon överlapp. Blå ska ha plats! Får inte plats. Protest. Straff på Gul. Gör en sväng. Går i mål igen.

64 Direktdömning 2009-01-09 64. Slörmålgång

65 Direktdömning 2009-01-09 65. Kommunikation Blå babord. Zon överlapp. Håller undan, ger plats. Gul håller undan. Ingen sjutton-ett! Zon överlapp. Blå ska ge plats vid målmärket. Båda faller. Ger plats – OK!

66 Direktdömning 2009-01-09 66. Gottgörelse  Ingen gottgörelse för dömning på banan MEN  Protestkommittén kan på eget initiativ överväga gottgörelse om en domarbåt har stört en tävlande båt.  Gottgörelse möjlig för händelser som inte har med direktdömningen att göra.

67 Direktdömning 2009-01-09 67. Samspel med seglarna! Samtal med seglarna mellan och/eller efter kappseglingen är viktig om de önskar det! Förklara beslut. Ge seglarna möjlighet att framföra sina synpunkter. Lyssna på seglarnas synpunkter – men domarens beslut på banan står alltid fast. Undvik dispyt – det leder ingenstans.

68 Direktdömning 2009-01-09 68. För seglaren att tänka på! Domaren dömer efter det han ser. Han kan inte straffa en båt bara för att en annan båt protesterar. Domaren kan inte se allt. En säker regeltolkning kräver att domaren är i rätt position. Tävlande båtar kan ligga i vägen och göra det omöjligt att ligga rätt.

69 Direktdömning 2009-01-09 69. För seglaren att tänka på! Informera seglarna om detta: Protestera tydligt. Straffen kan komma sent. Snabbkommentar ges direkt efter målgång om så önskas.

70 Direktdömning 2009-01-09 70. För seglaren att tänka på!  Inse riskerna med att gå in i en tveksam situation! Domaren uppfattar från sin utgångs- punkt inte sällan situationen på ett annat sätt än du. Domare kan göra fel. Det hör till spelet! Acceptera domarens beslut även om du har en annan uppfattning.

71 Direktdömning 2009-01-09 71. Utbildning Utbilda direktdomare i fleetracing Regler Arbetsmetoder Praktik Praktiskt prov

72 Direktdömning 2009-01-09 72. Förbättringar Regel- och metodgenomgång före tävling. Defriefing efter tävling.

73 Direktdömning 2009-01-09 73. Önskemål Flera tävlingar med gruppindelning och i sprintformat. Direktdömning i små startfält i fleetracing (högst 24 startande).  Användning av SF Sprint eller SF Direkt som mall för seglingsföreskrifterna. Tillgång till smidiga domarbåtar med rattstyrning.

74 Direktdömning 2009-01-09 74. Nackdelar Ökade krav på domarbåtar. Kanske flera domare. Direktdomare är nödvändiga (krävs). Domarna måste specialisera sig.

75 Direktdömning 2009-01-09 75. Fördelar Kortare och snabbare seglingar. Sällan protestförhandlingar efter seglingen. Sällan någon får en DSQ. Roligare för seglarna. Roligare och intressantare för domarna. Domarna blir specialiserade. Lättare att engagera seglare som domare.


Ladda ner ppt "Utbildning i och tillämpning av Direktdömning. Direktdömning 2009-01-09 2. Mål Visa hur en domare bör agera på banan för att på ett effektivt sätt direktdöma."

Liknande presentationer


Google-annonser