Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Kriskommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Kriskommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Kriskommunikation

2 Svenska Pistolskytteförbundet Vad är en ”kris”? Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. (Källa: Prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull.)

3 Svenska Pistolskytteförbundet Vad är en bra krishantering? Vara förberedd! Ha kartlagt riskerna med verksamheten Ha vidtagit möjliga förebyggande åtgärder Ha säkerställt kommunikationskanaler Till Förbundet Till medlemmarna Till andra berörda kretsar/föreningar Ha en plan för kontakt med media Följa upp, analysera, dra lärdom för framtiden

4 Svenska Pistolskytteförbundet Att tänka på om något händer Tänk alltid på säkerheten för besökande, medlemmar och allmänhet Samla in fakta i målet så snabbt som möjligt Informera Förbundet, andra berörda och i sammanhanget relevanta myndigheter Följ händelseförloppet noga och vidtag åtgärder efter behov Vid behov underlätta utredningar

5 Svenska Pistolskytteförbundet Kommunikation Extern – journalister och myndigheter Intern – Förbundet Intern – egna medlemmar Intern – andra berörda kretsar/föreningar

6 Svenska Pistolskytteförbundet Organisation kontakter media Utse presstalesman Utse kommunikationsansvarig Skapa och säkerställ informationsvägar Till Förbundet Till medlemmarna Till andra berörda kretsar/föreningar

7 Svenska Pistolskytteförbundet Tänk på att Information bör vara tillgänglig inom 24 timmar Hålla kontaktvägarna öppna till Förbundet och kretsen. Anmäl aktuellt telefonnummer Vid ”större” händelse av riksintresse överlåt mediakontakter till Förbundet Tveka aldrig att begära hjälp från Förbundet

8 Svenska Pistolskytteförbundet Talespersoner Begränsa antalet talespersoner. Dock alltid fler än en. Det måste alltid finnas en talesperson tillgänglig Välj talespersoner som omvärlden har förtroende för Utnyttja föreningsstyrelsen för trovärdighets skull Utnyttja Förbundets talesperson vid allvarlig händelse Öva i lugnt läge

9 Svenska Pistolskytteförbundet Processen Bedöm krisens omfattning Ta fram huvudbudskap Styr inkommande samtal till talespersonen Svara så snabbt som möjligt Håll alltid Förbundet fortlöpande orienterat

10 Svenska Pistolskytteförbundet Processen, forts. Håll hemsidan uppdaterad Följ upp hur media rapporterar För loggbok över allt som sker Korrigera alltid felaktig information omgående Sprid inte rykten vidare

11 Svenska Pistolskytteförbundet Förberedelser intervjuer Samla och strukturera fakta Vad vill vi få fram, budskap? Försök förutse vilka frågor som kan komma att ställas Vad vill vi inte säga? Vad vill vi säga?

12 Svenska Pistolskytteförbundet När journalisten ringer Kontrollera vem som ringer Vad gäller det? Svara aldrig utan förberedelser Be att få återkomma Återkom i tid! Är du rätt person? Om inte, överlämna ärendet till rätt person Ta fram tre bra budskap! Det finns ingenting som heter ”Off the record”!

13 Svenska Pistolskytteförbundet Grundregler vid intervjuer Snabb och ärlig redovisning av fakta Ljug inte! Spekulera aldrig! Om du inte vet – tala om det Erkänn felaktigheter Visa att du bryr dig – visa empati Använd aldrig uttrycket ”inga kommentarer”

14 Svenska Pistolskytteförbundet Telefonintervju Avsluta det du håller på med Be att få återkomma och återkom så fort som möjligt – inom en halvtimme Bestäm budskapet Räkna med att du blir inspelad Gör stödanteckningar Använd ett enkelt språk

15 Svenska Pistolskytteförbundet TV och radio Inslag max 60-90 sekunder Din andel ca 10 sekunder Fokus på budskap Prata i rubrikform, korta enkla meningar Prata så tittaren/lyssnaren förstår, enkelt språk

16 Svenska Pistolskytteförbundet SPSF Policy (antagen vid FM 2011) Säkerhetsrelaterade bestämmelser ska följas Incidenter ska anmälas till Förbundskansliet En kommunikationsplan ska upprättas En riskanalys med vidhängande plan bör upprättas


Ladda ner ppt "Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Kriskommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser