Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte 2016-06-17 om betygsrätt mm. Program Utgångspunkt -Krav i auktorisationsvillkor att alla anordnare har betygsrätt -Anordnarna utfärdar betyg (utdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte 2016-06-17 om betygsrätt mm. Program Utgångspunkt -Krav i auktorisationsvillkor att alla anordnare har betygsrätt -Anordnarna utfärdar betyg (utdrag."— Presentationens avskrift:

1 Möte 2016-06-17 om betygsrätt mm

2 Program Utgångspunkt -Krav i auktorisationsvillkor att alla anordnare har betygsrätt -Anordnarna utfärdar betyg (utdrag ur betygskatalogen) Nationella prov i vuxenutbildningen och redovisning av provresultat CSN

3 Utbildningsanordnare med betygsrätt Skolinspektionen 2016 - några slutsatser Skolinspektionen har tillsynsansvar Huvudmannens styrning uppfattas som otydlig Huvudmannens styrning kan inskränka elevens rätt Utbildningsanordnarna har inte krav på sig att bevara underlag för satta betyg efter avslutad utbildning Saknar krav på intern kvalitetskontroll (en uppdragsgivare som säkerställer att avtal följs) samt genom statlig tillsyn Utbildningsanordnare uppfattar regelverket som svårgenomträngligt Problem vid betygssättning av praktiska moment

4 Förbättringsområden Kunskapen om utbildningsformen behöver förbättras Avtalen styr utbildningens innehåll mer än författningarnas krav: Studietakten inte anpassas efter elevernas förutsättningar Validering görs inte i tillräcklig utsträckning eftersom det inte anges i avtalen Bedömningen av praktiska moment kan utvecklas

5 Betygsrättens omfattning Vad? - Endast angivna kurskoder När? – Från datum för betygsrätt Vad gäller för -Gymnasiearbete -Delkurser -Orienteringskurser ???????

6 Nacka kommun utfärdar följande betyg: Slutbetyg/Examensbevis Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalogen för – för betyg satta före datum för skolans betygsrätt – när eleven vill ha sammanställning av kurser från flera utbildningsexperter

7 Dokument att skicka till Nacka kommun För alla kurser som ges med Nacka kommun som huvudman – inom 2 veckor från kursslut -Betygskatalog -Registrering i Nacka24 I samband med utfärdande av betyg - Kopia av betygshandlingen?

8 Nationella prov - beställning Info om beställning och hantering på Skolverkets sida. Beställning via Nacka kommun (e-postadress: vuxadmin@nacka.se) Skolor med betygsrätt kan kolla med Skolverket om de kan få egna inloggningsuppgifter för beställning.

9 Nationella prov Obligatoriskt för – SFI – Gymnasiala kurser Svenska 1 och 3 Svenska som andraspråk 1 och 3 Engelska 5 och 6 Matematik 1-4 Observera att proven har viss användningstid!

10 Nationella prov – redovisning av resultat En gång per halvår redovisas resultat från NP till SCB. –Skolor med skolenhetskod i SCB:s register redovisar med egen inloggning på SCB:s hemsida. (Gäller f n främst anordnare av SFI). –Samtliga berörda skolor redovisar på Excelmall till Nacka –mallen läggs ut på Nackas anordnarwebb –e-postadress vuxadmin@nacka.sevuxadmin@nacka.se Höstterminens resultat senast 1/2 Vårterminens resultat senast 1/9

11 Nationella prov - arkivering Prov i svenska, svenska som andraspråk och SFI lämnas till Nacka kommun för arkivering. Övriga prov förvaras av skolan under 5 år från provtillfället. Kommunarkivet informerar!

12 CSN Åtagande enligt auktorisationsvillkoren Inga uppgifter från Nacka till CSN! Blankett 2407W för anmälan av eleven. Studeranderapportering på CSN:s sida 1.Behörighetsadministratör anmälas 2.Användare anmälas för behörighet Glöm inte att informera lärare om vad som gäller för Nackaelever!


Ladda ner ppt "Möte 2016-06-17 om betygsrätt mm. Program Utgångspunkt -Krav i auktorisationsvillkor att alla anordnare har betygsrätt -Anordnarna utfärdar betyg (utdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser