Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 1 Embedded System – a regional Innovation System Anders Högström, VD Kalix Electropolis AB Samverkansbolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 1 Embedded System – a regional Innovation System Anders Högström, VD Kalix Electropolis AB Samverkansbolag."— Presentationens avskrift:

1 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 1 Embedded System – a regional Innovation System Anders Högström, VD Kalix Electropolis AB Samverkansbolag inom elektronikbranschen anders.hogstrom@kalix.se · 070-651 12 65

2 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 2 SAMVERKAN mellan näringsliv, universitet och samhälle

3 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 3 PARTNERSKAP Luleå tekniska universitet, IUC Norrbotten, IUC Bothnia AB och Electropolis. Huvudman: Luleå tekniska universitet. ELECTROPOLIS

4 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 4 FINANSIERING EU Mål 2, Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Luleå, Skellefteå, Piteå, Kalix och Pajala kommuner. Finansiering säkrad i 3 år - 10 mkr/år Q3 2008 – Q2 2011 Planering för ytterligare 3 år pågår‏

5 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 5 Fokus på Norrbotten och Västerbotten Pajala Kalix Luleå Skellefteå Umeå Rovaniemi (Toptester)‏ Kemi (Digipolis)‏ Kajana (Measurepolis)‏ Ii (Micropolis)‏ Oulo (Technopolis Esju) Ylivieska (Centria)‏ Elektronik & Inbyggda system produktion mjuk och hårdvarukonstruktion applikationsutveckling produktutveckling En stark närregion – Finland

6 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 6 »Embedded systems are increasingly becoming an integral and often invisible component of the world around us. Today, embedded systems are just about everywhere; in cars, medical devices, aeroplanes, factories, electrical networks, in our living rooms and at work. The number of embedded programmable components will reach 16 billion by 2010 and over 40 billion worldwide by 2020.« Källa: Artemis SRA

7 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 7 ESIS skall Skapa ett regionalt innovationssystem som bygger på utvecklad samverkan - elektronikföretag, produktföretag och universitet. Skapa tillväxt inom elektronikbranschen och hos produkt ägande företag som har behov av elektronik/inbyggda system i sina produkter. Öka innehållet av elektroniksystem i produkter genom tillgång till världsledande affärs-, teknik- och forskningskompetens. Etablera forskning och utveckling i regionen som stöttar företagens långsiktiga utveckling och kompetensförsörjning.

8 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 8 Genom att etablera löpande inventera företagens behov (TBN metoden) och genomföra behovsstyrda affärs- och produktutvecklings projekt i nära samarbete med företagen problemorienterade FoU-projekt baserade på företagens behov samt genom att stärka forskningen inom elektroniksystem

9 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 9 Även generera andra satsningar utanför ESIS: Arbetssätt ESIS Utvecklings- centra Lansering av nya produkter Sälj- samverkan Behovsinventering Behov, samverkansprojekt Elektronikföretag Produktägande företag Kompetens- utveckling Produkt- utveckling Affärs- samverkan Prototyputveckling Seminarier, mässor, intern utveckling Affärsutveckling, marknadsföring Kontaktskapande Behovsrelaterad forskning Tillämp./problem FoU Forskningsplattform Industriplattform Styrgrupp ESIS Jerker Delsing, LTU Anders Wäppling, IUC Norrbotten Rickard Åström, Optronic Stefan Nordmark, ElectroTech Lena Norder, Elektronikindustrifören. Maud Spencer, Svalson Östen Hansson, IUC Bothnia ESIS

10 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 10 Industriplattform - huvudinriktning  Electropolis i samverkan med IUC Bothnia & Pajala Utveckling  Regionala resurser => Närhet, Långsiktighet, Tillit Anders Högström & Jerry Lindblom (Electropolis) Erik Mella (Pajala Utveckling) Christer Jonsson (IUC Bothnia)  För att uppnå huvudmålet => tillväxt  att identifiera tillväxtskapande aktiviteter hos industrin  behovsinventering (>60 företag, TBN-metoden)

11 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 11 Pajala Övertorneå Kalix Luleå Skellefteå Umeå Rovaniemi (Topteste)r Kemi (Digipolis) Kajana (Measurepolis ) Ii (Micropolis) Oulo (Technopolis Esju) Ylivieska (Centria ) Elektronikcentra i norra Sverige Exempel på elektronikföretag östra Norrbotten: - CeitaTech (www.ceitatech.se) - Kablia AB ( www.kablia.se) - MikroMakarna AB ( www.mikromakarna.se) - Samhall AB ( www.samhall.se) - TS Signalteknik AB( www.tssignalteknik.se) - BL Elektronik AB (www.bl-elektronik.com) - CareTech AB ( www.caretech.se) - Cuptronic AB ( www.cuptronic..se) - ElectroTech Kalix ( www.electrotech.se) - Kalix Fiberoptics AB ( www.kalixfiberoptics.se) - Kalix Electro Design AB (www.kedab.se) - Microbit 2.0 AB ( www.microbit.se) - Orbit One ( www.orbitone.se) - Samhall AB ( www.samhall.se) - Satmission AB ( www.satmission.se) - VAZA Elektronik AB ( www.vaza.se)

12 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 12 Pajala Övertorneå Kalix Luleå Skellefteå Umeå Rovaniemi (Topteste)r Kemi (Digipolis) Kajana (Measurepolis ) Ii (Micropolis) Oulo (Technopolis Esju) Ylivieska (Centria ) Elektronikcentra i norra Sverige Exempel på elektronikföretag i Luleå regionen: - Abelko Innovation AB (www.abelko.se) - Aqeri (www.aqeri.se) - Rubico AB (www.rubico.se)www.rubico.se M.fl. samt exempel på produkt ägande företag: - NordNav AB / Cambridge Silicon Radio - Svalson AB (www.svalson.se) - MC Xpress AB (www.mc-express) - Damill AB (www.damill.com) - Index Braille AB (wwww.indexbraille.com) - Gema Industrier AB (www.gemaindustri.se)

13 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 13 Pajala Övertorneå Kalix Luleå Skellefteå Umeå Rovaniemi (Topteste)r Kemi (Digipolis) Kajana (Measurepolis ) Ii (Micropolis) Oulo (Technopolis Esju) Ylivieska (Centria ) Elektronikcentra i norra Sverige Exempel på elektronikföretag i Skellefteå region - Arrow (www.arrow.com) - Data Ductus - De Robs Elektronik (www.derobs.se ) - Dipolar AB (www.dipolar.se) - Followit AB www.followit.se - IKL Nordic - Lövånger Elektronik AB (www.leab.se) - Malå Geoscience (www.malags.se) - Memoteknik AB (www.memoteknik.se) - Mobile Robotics (www.mobile-robotics.com) - Nordic Light AB (www.nordiclight.se) - Note Skellefteå (www.note.se) - Optronic (www.optronic.se) - SQS Security Qube System (www.sqs-security.com) - Techsam Electronics (www.techsam.se) - Telekrets ABwww.telekrets.se/

14 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 14 Pajala Övertorneå Kalix Luleå Skellefteå Umeå Rovaniemi (Topteste)r Kemi (Digipolis) Kajana (Measurepolis ) Ii (Micropolis) Oulo (Technopolis Esju) Ylivieska (Centria ) Elektronikcentra i norra Sverige Exempel på elektronikföretag i Umeå regionen -Chip & Circuit Nord (www.chip-circuit.se) Electrum Automation (www.electrumab.se) - Fält Communication (www.faltcom.se) - GE Healthcare Biosc - Komatsu Forest (www.kamatsuforest.com) - Konftel AB (www.konftel.se) - Omicron Ceti (www.omicron.com)

15 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 15 Industriplattformen - aktivitetsområden  Affärsutveckling, affärssamarbeten - Ex: Åtgärdsprogram för att stötta företagens tjänstepaketering  Produktutveckling – prototyper, nya produkter - Ex: 6 beslutade projekt, Sensorteknik samverkan Adopticum/ProcessIT  Mässor, seminarier, informationsspridning - Ex: Temaseminarier, Entreprenörskonferens, Elmia, Scandinavian Electronics  Företagsutveckling – interna utvecklingsbehov - Ex: Effektiv produktion, försäljning, ledning/styrelse, mentorer, etc  Kontaktskapande (inom branschen, andra intressenter) - Ex: kontaktskapande aktiviteter, öka samverkan mellan företag

16 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 16 Forskningsplattform Leds och drivs av Luleå tekniska universitet/EISLAB. Behovsrelaterad forskning Säkrar långsiktig kompetensförsörjning inom strategiskt valda satsningsområden. Problemorienterad forskning Teori, metoder och verktyg kommer industrin direkt tillhanda. Strategiska satsningsområden Viktiga satsningsområden för regionen. Forskarutbildad personal till industrin

17 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 17 Industrins nytta på kort och lång sikt säkras genom tätt samarbete mellan forsknings- och industriplattformen. Behovsrelaterad forskning Problemorienterad forskning Forskningsplattform Prototypprojekt Marknadsprojekt Industriplattform

18 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 18 EIS arkitektur Sensor- system Sensor- system Mixed- mode design Mixed- mode design Embedded EMC + Arbete inom minst tre av dessa områden kommer att drivas inom ramen för ESIS. Beslut från styrgrupp att gå vidare med elektronikproduktion som femte område. Elektronik- produktion Elektronik- produktion

19 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 19 Satsningsområden Behovsorienterade projekt EIS arkitektur - Mjuk- och hårdvaruarkitektur för inbyggda system med realtidskrav och med anslutning till Internet. - Verifiering av egenskaper för inbyggda system Funktions- och tidsmässig korrekthet, robusthet och strömförbrukning för design av inbyggda system. Mixed mode design - Analog design för låg effektförbrukning och dess integration på kisel och i EIS-arkitekturer Sensorsystem - Olika sensorteknologier (förstudie) Embedded EMC- Tekniker för att mäta och simulera EMC elektromagnetisk kompabilitet i produkter Elektronikproduktion - Bygga upp kompetens – förstudier pågår

20 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 020 ESIS har etablerat ett nära samarbete med ProcessIT och andra organisationer

21 Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 021 ESIS inbjuder till samverkan med tillväxtföretag i Norrbotten och Västerbotten


Ladda ner ppt "Elektroniksystem – ett regionalt innovationssystem 1 Embedded System – a regional Innovation System Anders Högström, VD Kalix Electropolis AB Samverkansbolag."

Liknande presentationer


Google-annonser