Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Grundskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Grundskolan"— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Grundskolan
Gillberga skola - 2 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014

2 Innehållsförteckning:
Sida 3 Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 8 Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 13 Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med resultat för kommunen, kommunala, fristående och skolan som helhet Sida 27 Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön 2

3 Information om undersökningen:
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till grundskoleelever i årskurs 2,5 och 8 i Eskilstuna kommun. Undersökningen är frivillig för skolans elever. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat
Skola: Gillberga skola - 2 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4

5 Skola: Gillberga skola - 2 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5
Hur läser jag diagrammet? Diagrammen visar resultaten för klassen för de frågeområden som ingick i enkäten. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Nöjdhetsfrågor 5

6 Skola: Gillberga skola - 2
Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultaten för klassen för de frågor som ingick i enkäten. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? 6

7 Skola: Gillberga skola - 2
I skolan använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultaten för klassen för de frågor som ingick i enkäten. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 6

8 Del 2 Totalt resultat jämförelse
Skola: Gillberga skola - 2 Del 2 Totalt resultat jämförelse 7

9 Skola: Gillberga skola - 2
Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9

10 Skola: Gillberga skola - 2
Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10

11 Skola: Gillberga skola - 2
Helhetsomdöme (00) och frågeområden per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11

12 Skola: Gillberga skola - 2 Nöjdhetsfrågor per kön 12
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 12

13 Skola: Gillberga skola - 2 Del 3 - Frågor inom frågeområdena - jämförelse med resultat för kommunen, kommunala, fristående och skolan som helhet 13

14 Skola: Gillberga skola - 2 00. HELHETSOMDÖME 14
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 14

15 Skola: Gillberga skola - 2 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 15
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 15

16 Skola: Gillberga skola - 2 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 16
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 16

17 Skola: Gillberga skola - 2
Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel. 17

18 Skola: Gillberga skola - 2 02. NORMER OCH VÄRDEN 18
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 18

19 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 19
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 19

20 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 20
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 20

21 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 21
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 21

22 Skola: Gillberga skola - 2
Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel 22

23 Skola: Gillberga skola - 2
I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 23

24 Skola: Gillberga skola - 2 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 24
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 24

25 Skola: Gillberga skola - 2 05. LOKALER OCH MAT 25
Hur läser jag diagrammet? Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 25

26 Skola: Gillberga skola - 2 NÖJDHETSFRÅGOR 26 Hur läser jag diagrammet?
Ljusblå stapel är resultatet för klassen. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet . Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. Mörkblå stapel är skolans resultat som helhet. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 26

27 Frågor inom frågeområdena - per kön
Skola: Gillberga skola - 2 Del 4 Frågor inom frågeområdena - per kön 27

28 Skola: Gillberga skola - 2 00. HELHETSOMDÖME 28
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 28

29 Skola: Gillberga skola - 2 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 29
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 29

30 Skola: Gillberga skola - 2
Jag känner till otrygga platser på min skola Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel. 30

31 Skola: Gillberga skola - 2 02. NORMER OCH VÄRDEN 31
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 31

32 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 32
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 32

33 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 33
Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. 2. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 33

34 Skola: Gillberga skola - 2 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 34
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 34

35 Skola: Gillberga skola - 2
Hur ofta har du under de tre senaste månaderna känt dig stressad pga. ditt skolarbete? Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Diagrammet visar andel 35

36 Skola: Gillberga skola - 2
I undervisningen använder vi andra platser för att lära som… Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 36

37 Skola: Gillberga skola - 2 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 37
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 37

38 Skola: Gillberga skola - 2 05. LOKALER OCH MAT 38
Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 38

39 Skola: Gillberga skola - 2 NÖJDHETSFRÅGOR 39 Hur läser jag diagrammet?
Diagrammet visar resultatet för klassen fördelat på kön. Endast klasser med minst 5 svarande får ett resultat. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 39

40 Enkätresultat för Grundskolan
Gillberga skola - 2 Enkätresultat för Grundskolan Elever 2014


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Grundskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser