Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 Enhet:Gillberga skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 Enhet:Gillberga skola."— Presentationens avskrift:

1 Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 Enhet:Gillberga skola

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdens totalresultat Sida 11Del 2. Frågor i frågeområden per årskurs Sida 19Del 3. Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Sida 27Del 4. Frågor i frågeområden per kön Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till föräldrar/vårdnadshavare, som har sina barn placerade i grundskolor i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 4 Enhet:Gillberga skola

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågeområden som ingick i enkäten. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Kommun omfattar alla förskolor i Eskilstuna. Kommunala omfattar alla kommunala grundskolor i Eskilstuna. Fristående omfattar alla fristående grundskolor i Eskilstuna kommun. Torshälla stad omfattar Torshälla stads grundskolor. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 5 Frågeområden Enhet:Gillberga skola

6 Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 6 Frågeområden 1-6 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Enhet:Gillberga skola

7 Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 7 Frågeområdet Nöjdhet jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Enhet:Gillberga skola

8 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. 5.Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 8 Frågeområden per kön Enhet:Gillberga skola

9 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 9 Frågeområden per årskurs Enhet:Gillberga skola

10 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 10 Nöjdhet per årskurs Enhet:Gillberga skola

11 Del 2 Frågor i frågeområden per årskurs Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 11 Enhet:Gillberga skola

12 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 12

13 02. TRYGGHET, TRIVSEL OCH ARBETSRO Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 13

14 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 14

15 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 15

16 05. SAMARBETE SKOLA - HEM Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 16

17 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 17

18 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten per årskurs. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 18

19 Del 3 Frågor i frågeområden i jämförelse med kommunen som helhet Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 19 Enhet:Gillberga skola

20 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 20

21 02. TRYGGHET, TRIVSEL OCH ARBETSRO Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 21

22 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 22

23 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 23

24 05. SAMARBETE SKOLA - HEM Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 24

25 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 25

26 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Gröna stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens grundskolor som helhet. Orangea stapeln är alla fristående grundskolor som helhet och blå stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Enhet:Gillberga skola Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 26

27 Del 4 Frågor i frågeområden per kön Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 27 Enhet:Gillberga skola

28 01. HELHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 28 Enhet:Gillberga skola

29 02. TRYGGHET, TRIVSEL OCH ARBETSRO Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 29 Enhet:Gillberga skola

30 03. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 30 Enhet:Gillberga skola

31 04. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 31 Enhet:Gillberga skola

32 05. SAMARBETE SKOLA - HEM Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 32 Enhet:Gillberga skola

33 06. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 33 Enhet:Gillberga skola

34 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för enheten fördelat på kön. 2.Det nedre diagrammet visar totalen för skolan. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 4.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5.Leta efter skillnader större än 0,20. Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 34 Enhet:Gillberga skola

35 Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 Enhet:Gillberga skola


Ladda ner ppt "Grundskola Föräldrar 2013 Grundskoleenkät - Föräldrar - 2013 Enhet:Gillberga skola."

Liknande presentationer


Google-annonser