Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Fritidshem Elever 2014 Skola:Fritidselever, Gillberga skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Fritidshem Elever 2014 Skola:Fritidselever, Gillberga skola."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Fritidshem Elever 2014 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 6Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 14Del 3. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet Sida 22Del 4. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 30Del 5. Frågor inom frågeområdena i jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till elever i fritidshem i Eskilstuna kommun. Undersökningen är frivillig för fritidshemmets elever. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för fritidshemmet för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhet

6 Del 2 Totalt resultat jämförelse Skola:Fritidselever, Gillberga skola 6

7 7 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år Nöjdhet jämfört med tidigare år

8 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet (här ingår kommunala och fristående fritidshem). Orange stapel är alla kommunala fritidshem som helhet. Blå stapel är alla fristående fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Nöjdhet jämfört med alla kommunens fritidshem som helhet Skola:Fritidselever, Gillberga skola

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för fritidshemmet fördelat på kön. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för fritidshemmet fördelat på kön. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Nöjdhet per kön Skola:Fritidselever, Gillberga skola

12 12 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar fritidshemmets resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 1. Vi visar medelvärdet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat.

13 13 Skola:Fritidselever, Gillberga skola Nöjdhet jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar fritidshemmets resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 2. Vi visar medelvärdet. 3. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat.

14 Del 3 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet 14 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

15 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 15

16 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 16

17 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 17

18 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 18

19 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 19

20 05. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 20

21 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för fritidshemmet. Röd stapel är alla kommunens fritidshem som helhet. 2. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 21

22 Del 5 Frågor inom frågeområdena - per kön 22 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

23 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 23

24 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 24

25 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 25

26 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 26

27 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 27

28 05. FRITIDSHEMSMILJÖ Hur läser jag diagrammet? 1. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 28

29 NÖJDHET Hur läser jag diagrammet? 1. Endast fritidshem med minst 5 svarande får ett resultat. 2. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola:Fritidselever, Gillberga skola 29

30 Del 6 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 30 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

31 00. HELHETSOMDÖME 31 Skola:Fritidselever, Gillberga skola 00. HELHETSOMDÖME – per kön

32 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 32 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

33 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL –per kön 33 Skola:Fritidselever, Gillberga skola

34 02. NORMER OCH VÄRDEN 34 Skola:Fritidselever, Gillberga skola 02. NORMER OCH VÄRDEN – per kön

35 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 35 Skola:Fritidselever, Gillberga skola 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön

36 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 36 Skola:Fritidselever, Gillberga skola 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE – per kön

37 05. FRITIDSHEMSMILJÖ 37 Skola:Fritidselever, Gillberga skola 05. FRITIDSHEMSMILJÖ

38 NÖJDHET 38 Skola:Fritidselever, Gillberga skola NÖJDHET – per kön

39 Enkätresultat för Fritidshem Elever 2014 Skola:Fritidselever, Gillberga skola


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Fritidshem Elever 2014 Skola:Fritidselever, Gillberga skola."

Liknande presentationer


Google-annonser