Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler för citatteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler för citatteknik"— Presentationens avskrift:

1 Regler för citatteknik
Med exempel ur Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren och Alkemisten av Paulo Coelho

2 Vaddå citera? Att citera innebär att man i sin egen text ordagrant återger vad det står i den källa man hänvisar till. Citatet, d.v.s. den bit av källtexten man återger i sin egen text, får alltid ”citattecken” omkring sig. När man citerar får man inte ändra på någonting alls (inte ens rätta tryckfel eller ändra stor bokstav till liten) utan måste skriva av källtexten exakt. Om man ändå måste ändra någon detalj i citatet (t.e.x. en stor bokstav som i källan inleder en meningen men som hamnar i mitten av din mening) sätter man ändringen inom [hakparenteser].

3 När citerar man? Man citerar när man av någon anledning vill att ens läsare ska veta exakt hur något är uttryckt i källan. Ofta går det lika bra att hänvisa till källan utan att citera. Då berättar man istället med egna ord vad där står. Det betyder inte att man t.ex. måste byta ut alla källans ord mot synonymer. När man skriver om skönlitteratur kan det vara mera motiverat än annars att citera eftersom det exakta sättet som författaren uttryckt sig på kan ha en viktig betydelse.

4 Hur tar man ut citat? Du väljer själv precis vilken bit av texten du citerar. Du behöver alltså inte citera hela satser eller meningar. Ett citat kan vara allt från ett ord till flera meningar långt. Du ”klipper ut ” en bit som innehåller just det som du vill lyfta fram med ditt citat – varken mer eller mindre.

5 Punkt, punkt, punkt... I början och slutet av ett citat behövs inte tre punkter (inte heller fast citatet börjar eller slutar mitt i en mening). /.../ eller [...] används bara om man tar bort en bit i mitten av stället man citerar - för att det är onödigt för det man vill visa med citatet eller för att citatet skulle bli onödigt långt annars. Man kan ändå inte ta bort något ur mitten av ett citat om inte det som blir kvar hänger ihop både grammatikaliskt och innehållsmässigt.

6 Hur fogar man in citat i sin text?
När du placerar in ett citat i en av dina meningar måste meningen i sin helhet fungera grammatikaliskt: Ordföljden måste vara korrekt, meningen måste vara fullständig och tanken med varför detta ställe citeras måste vara klar och begriplig. Detta är den stora utmaningen med citatteknik för många!

7 Vad ska jag undvika? Rada inte en massa små citatbitar efter varandra med kommatecken emellan i samma mening. Ett enskilt citat behöver nästan alltid finnas i en egen mening som klargör idén med citatet. Ibland gör man s.k. blockcitat (citatet utgör ett eget stycke i texten) när man citerar långa bitar, men det behöver du sällan eller aldrig i dina modersmålstexter. Mera troligt är att du behöver detta i realämnesprojekt.

8 Exempel Sen hände det. Och någonting underligare har jag aldrig varit med om. Rätt som det var stod jag bara framför grinden och läste på den gröna skylten: Bröderna Lejonhjärta. Hur kom jag dit? När flög jag? (Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, 1973) Du vill återge den röda meningen i din egen text. Då kan du t.ex. göra på följande sätt: Utan citat: Jagpersonen säger att han aldrig har varit med om någonting underligare. ”Och någonting underligare har jag aldrig varit med om”, säger jagpersonen. Jagpersonen säger: ”Och någonting underligare har jag aldrig varit med om”. Jag personen säger att han aldrig varit med om ”någonting underligare”.

9 Gör inte såhär (Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, 1973)
Vilken tur att vi hade hamnat här! Just här i Körsbärsdalen, där livet var så där lätt och enkelt som Jonatan sa. Det kunde inte vara lättare och enklare och roligare än som en sån här morgon. (Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, 1973) Du vill citera den röda meningen i din text. Jagpersonen säger att ”Det kunde inte vara lättare och enklare och roligare än som en sån här morgon”. = FEL Varför är det fel? I din mening är Jagpersonen säger att huvudsats och citatet blir bisats och skulle då kräva bisatsordföljd, d.v.s.: Jagpersonen säger att det inte kunde vara... Men du får ju inte ändra på ordföljden i citatet!

10 Några regler om skiljetecken i citat
Ha aldrig både kolon och att före ett citat. Alltså Coelho skriver att ”[n]är du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”. [n] här p.g.a. att källan har stort N Eller  Coelho skriver: ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”. Efter kolon kan man ha stort N.

11 När citatet är en hel mening som avslutas med punkt
a) Citatets punkt behålls när citatet föregås av kolon.  I Alkemisten skriver Coelho: ”När du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det.” b) Citatets punkt behålls när citatet både inleder och avslutar en mening. ”När du vill någonting”, skriver Coelho, ”verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det.” Alltså Inte .”. i slutet av meningen!

12 I alla andra fall stryks citatets egen punkt
T.ex. Det Coelho vill betona är att ”[när] du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”. Alltså Citatets egen punkt stryks och du sätter en egen punkt till sist för att avsluta hela meningen. Gäller också för andra skiljetecken. T.ex: Vad menar Coelho när han skriver ”[n]är du vill någonting verkar hela universum för att du skall kunna uppnå det”? Alltså Inte .”? i slutet av meningen.

13 Citatets ? eller ! stryks när citatet avslutar en mening som är en fråga eller ett utrop
T.ex. Varför låter Coelho pojken ställa frågan ”[v]arför måste jag då lyssna till mitt hjärta”? Alltså Inte ?”? i slutet av meningen.

14 Undvik alltså hopning av tecken
Ett undantag: Punkt vid förkortning som avslutar ett citat behålls även när det kommer en punkt efter avslutande citattecken. T.ex. Han upprepade det han tidigare sagt om att ”ta med sig karbiner, rep, slingor m.m.”.

15 Citat i citat När ett citat innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla. T.ex. Coelho skriver: ”Pojken fick som svar att 'det är skrivet' var den rätta översättningen av ordet.” Undvik konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken.

16 Markering av radbyte i citat ur dikt
När du citerar en bit av en dikt som sträcker sig över flera rader markerar du de ställen där dikten i sin originalversion har ett radbyte med snedstreck. T.ex. ”Nu är morgonljus / och vatten”


Ladda ner ppt "Regler för citatteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser