Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN FÖRNYAD INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK. Stärkt integration i ett öppet Sverige EU tar inte sitt ansvar Ordning och reda i asylprocessen Permanenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN FÖRNYAD INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK. Stärkt integration i ett öppet Sverige EU tar inte sitt ansvar Ordning och reda i asylprocessen Permanenta."— Presentationens avskrift:

1 EN FÖRNYAD INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK

2 Stärkt integration i ett öppet Sverige EU tar inte sitt ansvar Ordning och reda i asylprocessen Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd Skärp kravet på försörjning vid anhöriginvandring Ett kostnadseffektivt mottagande Vägen in i samhället Effektiva insatser från dag ett Arbetsmarknaden för utrikes födda Civilsamhällets roll Skolans betydelse för nästa generation

3 Skärpt arbetslinje i försörjningskravet vid anhöriginvandring De många undantag som finns inom försörjningskravet i dag gör att mindre än en procent omfattas. Rimligt att undantagen för dem med permanent uppehållstillstånd i fyra år samt för svenska medborgare tas bort. Kravet ska utökas och omfatta en grundläggande försörjningsförmåga för dem som anländer i efterhand.

4 Försörjningskravet påverkar inte familjeåterföreningar Vi värnar rätten till familjeåterförening. Många av dem som kommer är dock så kallade nya relationer där någon i Sverige önskar ta en partner hit. Det är rimligt att de som önskar ta en ny partner till Sverige också kan försörja den som anländer i efterhand.

5 Värna asylrätten – och stärk drivkrafterna till integration Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. TUT övergår i permanenta uppehållstillstånd (PUT) om personen får en anställning med uppvisad inkomst. TUT övergår till PUT efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsbehov kvarstår. TUT förnyas efter tre år - om skyddsskäl kvarstår. I dag tillåts inte familjeåterföreningar på TUT. Regelverket bör därför ändras.

6 Fler och snabbare vägar till jobb Alla har ett ansvar att göra sig anställningsbara – men alla måste också få möjligheten att göra det. SFI behöver bli mer flexibel och individanpassad. Den måste också ha tydligare jobbfokus. Kartlägg kompetenser och undervisa i svenska redan under asylprövningstiden. Ge arbetsgivare ökade drivkrafter att ge fler en chans. Förläng provanställningar från dagens sex månader till ett år. Inför lärlingsanställningar även för nyanlända och matchningsanställningar för dem långt från arbetsmarknaden. Satsa på utrikes föddas egenföretagande.

7 Ett kostnadseffektivt mottagande Kostnaderna för migration och integration ökar dramatiskt kommande år. Migration och integration ska liksom alla andra statliga utgiftsområden präglas av kostnadseffektivitet. Ändra boendeform för ensamkommande barn. Inför säkra länder-listor för att kraftigt minska handläggningstiderna för uppenbart ogrundade ansökningar.

8 Ett mer kostnadseffektivt asylmottagande Förslag (miljarder kronor)2016201720182019Summa Ny stödboendeform och schabloniserad ersättning för ensamkommande barns boende 0,0-1,2-2,9-3,1-7,2 Staten tar över ansvar för undervisning i svenska och förberedande insatser första sex månader -0,2-0,3-0,2 -0,9 Inför princip om säkra länder och kvantitativt mål för Migrationsverkets handläggningstid 0,0-0,3 -0,9 Summa-0,2-1,8-3,4-3,6-9,0 NB: Uppskattade direkta och indirekta kostnadseffekter. Införande av ett kvantitativt mål för end-to-end tider för sökande från säkra länder antas minska tiden från 16 till 10 månader. Källa: Riksdagens utredningstjänst, egna beräkningar. Uppskattade kostnadseffekter av vissa förslag från rapporten


Ladda ner ppt "EN FÖRNYAD INTEGRATIONS- OCH MIGRATIONSPOLITIK. Stärkt integration i ett öppet Sverige EU tar inte sitt ansvar Ordning och reda i asylprocessen Permanenta."

Liknande presentationer


Google-annonser