Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOVETENSKAP OCH TEKNIK. BIOKEMI MOLEKYLÄR BIOLOGI CELL- BIOLOGI IMMUNOLOGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOVETENSKAP OCH TEKNIK. BIOKEMI MOLEKYLÄR BIOLOGI CELL- BIOLOGI IMMUNOLOGI."— Presentationens avskrift:

1 BIOVETENSKAP OCH TEKNIK

2 BIOKEMI MOLEKYLÄR BIOLOGI CELL- BIOLOGI IMMUNOLOGI

3 BIOVETENSKAP OCH TEKNIK SPEKTROSKOPI MIKROSKOPI FACS PCR

4 MÅL Att ge studenterna grundläggande kunskaper om hur eukaryota celler är uppbyggda och kännedom om några biomolekylers funktion i cellens fysiologi och patologi. Samt ge kunskaper om olika föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper i ett biologiskt perspektiv och metoder för att studera celler och molekyler.

5 Kursinnehåll Den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion och degradering skall ligga i fokus. Kursen syftar till att ge kunskaper om olika föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper i ett biologiskt perspektiv. Studenterna skall härvid få kunskaper om cellens reglerade energiomsättning, dvs kolhydraters, lipiders och aminosyrors metabolism för upprätthållande av normala cellulära funktioner. I kursen diskuteras också grundläggande molekylärbiologi samt några viktiga gener.

6 Forts. Innehåll Biologiskt viktiga jämvikter skall tas upp med speciell tyngdpunkt på buffertlösningars egenskaper och biologiska funktion. Kolhydraters, lipiders, proteiners och nukleotiders uppbyggnad och biologiska funktion skall belysas. Grundläggande principer för immunförsvaret diskuteras. I kursen ingår även orientering om några centrala molekylär biologiska och biokemiska metoder samt tekniker som används inom de olika områdena.

7 Seminarium Kort redovisning av ett bioteknikföretag Inriktning (kort presentation) Storlek (omsättning, anställda o.s.v) Framtidsplaner Referenser till var informationen har hämtats (Eventuellt kan presentation av ett studiebesök ingå.) Var informationen begriplig

8 Seminarium Gruppstorlek 3 personer Högst 10 min muntlig presentation Lämna ut sammanställning av företaget vid presentationen. Försök undvika ren företagsreklam, var kritisk till den information som ges.

9 Bioteknikföretag MedivirEpiCept BioInventActive BioTech Hansa Medical.Genovis Karo Bio.Orexo

10 Dugga Frågorna av 1och 2 p-typ. De föreläsande lärarna lämnar ifrån sig ett antal frågor med svar. Duggan ej obligatorisk. Godkänd ”dugga” ger 2p, VG ger 4p på tentan

11 Laboration i kemiskt laboratorie Laboration 1 förmiddag plan 8, BMA-utbildningens kurslab. Uppföljning av lab.


Ladda ner ppt "BIOVETENSKAP OCH TEKNIK. BIOKEMI MOLEKYLÄR BIOLOGI CELL- BIOLOGI IMMUNOLOGI."

Liknande presentationer


Google-annonser