Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kursen TFKE52 Grundläggande kemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kursen TFKE52 Grundläggande kemi"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kursen TFKE52 Grundläggande kemi

2 Kursens tre delar Stökiometri och jämviktskemi
Oorganisk kemi / fysikalisk kemi Organisk kemi ÅTERKOMMER OM VARFÖR KURSEN SER UT SOM DEN GÖR…….

3 TFKE52 Grundläggande kemi
Föreläsningar: Stökiometri, atomens uppbyggnad, kemisk jämvikt, syror och baser, kemisk termodynamik, kinetik, organisk kemi Lektioner: Problemlösning Laborationer: - Bestämning av vattnets hårdhet genom titrering - Organisk syntes av en amid

4 Kurslitteratur: BB Laird University Chemistry (McGraw-Hill)
Boken är beställd till BokAkademin i Kårallen Boken har en ganska matematisk förklarings-modell men föreläsningarna kommer vara inriktade på kemisk begreppsförståelse. Material från institutionen som läggs på kurshemsidan

5 Kurshemsida: http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/TFKE52/
Sidhänvisningar Lämpliga lektionsuppgifter Laborationshandledningar och -instruktioner Tre tentor med lösningsförslag

6 Lärare Föreläsare: Helena Herbertsson, kursansvarig, Lars Ojamäe Annika Niklasson Gunilla Niklasson Lektionsassistenter: Helena Lars Laborationsassistenter: Katriann Arja Mattias Tengdelius

7 Lektioner Genomgång på tavlan Chans till individuell hjälp
Lämpliga lektionsuppgifter till varje lektion finns utlagda på kurshemsidan OBS! Alla lektionsuppgifter hinner man inte räkna under lektionstid!

8 Laborationer Två laborationer: Bestämning av vattnets hårdhet
Organisk kemi: Syntes av en amid Laborationerna är obligatoriska och sker i två grupper. Under laborationerna arbetar man två och två. Laborationshandledningar finns på kurshemsidan. Vid laborationerna ska labbrock och skyddsglasögon bäras. Lokal: Lewis och BrØnsted (B-huset, C-korridoren mellan ingång 23 och 25).

9 Laborationsrapporter:
Regler kring inlämning och rättning av laborationsrapporter finns på kurshemsidan: Rapport ska vara inlämnad senast en vecka efter att det praktiska laborationsmomentet är genomfört. Labbrapporterna skickas elektroniskt till OBS! Ni har tre inlämningar på er för att få rapporten godkänd! Även instruktioner om hur en laborationsrapport bör se ut finns på kurshemsidan.

10 Labbsäkerhet Innan ni får labba måste ni läsa igenom och underteckna att ni tagit del av gäll-ande säkerhetsföreskrifter.

11 Gruppindelning för laborationer och lektioner
Grupp A: EMM 1a + I, Ii, M, DPU, MED, Y m fl* Grupp B: EMM 1b + I, Ii, M, DPU, MED, Y m fl* Alla utom EMM-studenter; Skriv upp er två och två på labblistorna!

12 Hjälpmedel vid tentan Periodiskt system med vissa konstanter (bifogas tentan, finns på hemsidan) Formelsamling (bifogas tentan, finns på hemsidan) Miniräknare

13 Examination Skriftlig tentamen 5hp Skriftliga laborationsrapporter 1hp
Tentamensdatum: 3/6 kl Tre tentor med lösningsförslag finns på kurs-hemsidan.

14 Kursplan Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda. utföra stökiometriska beräkningar. redogöra för drivkrafterna och hastigheten för kemiska reaktioner. förklara begreppet kemisk jämvikt samt dess tillämpning i syra-basjämvikter samt löslighetsjämvikter. redogöra för grundläggande termodynamik och särskilt dess kemiska tillämpning. diskutera olika typer av kemisk bindning och hur dessa inverkar på aggregationstillstånd och andra egenskaper hos fasta ämnen, lösningar och gaser. redogöra för den organiska kemins vanligaste ämnesklasser och deras egenskaper och nomenklatur. beskriva de organiska föreningarnas konformation och stereokemi samt vissa reaktionstyper. utföra vissa elementära kemiska laboratorietekniker samt visa viss färdighet i teoretisk analys av laborativa data.

15 Återkoppling Som helhet har kursen varit bra och studenterna verkar i allmänhet nöjda med den. Föreläsningar: Bra Lektioner: Bra Laborationer: Fungerade bra, dock önskades att laboration 2 låg lite tidigare. Då vi bara fått tillgång till ett block för kursen går det inte att tidigarelägga laborationen då vissa teorimoment behöver gås igenom först för att labben ska ge något. Litteraturen: OK! Några önskade att uppgifterna var på svenska Viktigt att lära sig terminologin även på engelska Examination: OK! Många deluppgifter…. Bred kurs = många delar ska ”checkas av” Studiemiljö: Bra Lika villkor: - Arbetsbelastning: Motsvarar poängen

16 Bred kurs – röd tråd? FOKUS: KEMISK REAKTION
Att kunna räkna på resultat av en kemisk reaktion = STÖKIOMETRI Förutsätter kunskap om ämnenas uppbyggnad = OORGANISK KEMI Hastigheten för en kemisk reaktion = KINETIK Drivkraften för en kemisk reaktion = TERMODYNAMIK Vanliga reaktionstyper med lite speciella egenskaper: SYRA-BASJÄMVIKTER och ORGANISK KEMI

17 Varför ser kursen ut som den gör?
Miljöproblematiken – breda grundkunskaper krävs: Ex. - Försurning (pH-begrepp, buffring) - Metaller; bly, kvicksilver, kadmium mm – spridning i mark och vatten - Växthusgaser och andra luftföroreningar - Organiska ämnens toxiska egenskaper och nedbrytning - Tidsaspekt: Reaktioners hastighet och drivkraft - Experimentella studier: Stökiometri Även inom biotekniken krävs breda kemikunskaper

18 Påbyggnadskurser inom kemiområdet
TFKE53 Miljökemiska principer TFKE50 Material för hållbar energiproduktion TFKE30 Analytisk kemi

19 Stökiometri och kemisk jämvikt
En hel del repetition från gymnasiekemin Föreläsningar med mycket problemlösning För den som vill räkna själv innan finns de tal som gås igenom på föreläsningarna i stökiometri och jämviktslära på kurshem-sidan under föreläsningsfliken


Ladda ner ppt "Välkomna till kursen TFKE52 Grundläggande kemi"

Liknande presentationer


Google-annonser