Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TEMA: Nationalism Befrielsenationalism och avkolonisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TEMA: Nationalism Befrielsenationalism och avkolonisering"— Presentationens avskrift:

1 TEMA: Nationalism Befrielsenationalism och avkolonisering
OBS! Vill du ha ett annat bildobjekt i den här bilden? Markera bildobjektet och ta bort det. Klicka nu på ikonen Bilder i platshållaren för att infoga ditt eget bildobjekt.

2 Vad är befrielsenationalism?
Befrielsenationalismen enar folkgrupper med målet att samla kraft för kolonialväldenas upplösning och frigöra sig från kolonisatörer De som kämpar för självständighet behöver inte nödvändigtvis ha samma religion, kultur och normer utan det handlar om att man gemensamt vill frigöra sig från imperialistiska intressen Indien har länge använts som exempel för befrielsenationalismen när man genom både våldsamma revolter (Sepoyupproret 1857) och demonstrationer som förespråkade icke-våld (Ghandi och satyagraha) försökte frigöra sig från britterna

3 Orsaker till avkolonisering
Ideologier som förespråkade demokrati, jämlikhet och värderade individens frihet blev allt populärare Atlantpakten 1941 förespråkade självbestämmande (se nästa bild) De tidigare stormakterna hade inte längre råd att bygga imperier Nationalistiska rörelser inom de koloniserade länderna växte

4 Atlantpakten 1941 Storbritannien och Förenta staternas mål med pågående kriget och efterföljande freden Storbritannien och Förenta staterna skulle inte eftersträva territoriell expansion Territoriella förändringar skulle ske i samförstånd med befolkningen Alla nationer har rätt till självbestämmande Handelshinder skall motverkas Det skall tas fram ett globalt ekonomiskt samarbete för socialt välstånd Frihet från begär och fruktan Frihet från haven Avväpning av aggressiva nationer och allmän nedrustning efter kriget

5 Förenta nationerna 1945 VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA
”att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,” ”att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer” ”att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten, att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.”

6

7 Fakta om koloniseringen och avkoloniseringen av Indien
Brittiska Ostindiska Kompaniet började kolonisera Indien redan i början av 1600-talet. Portugal hade tidigare varit närvarande i Indien på grund av eftertraktade kryddor Fransmännen hade närvarat i Indien sedan tidigare och bytt till sig mark från de lokala prinsarna genom att träna upp och strida med sepoys (indiska soldater) åt de lokala prinsarna Britterna såg fransmännens militära och koloniala framgång som ett hot, vilket resulterade i att man började träna upp sina egna sepoys Sjuårskriget tog hårt på Frankrike som inte längre var ett hot mot britternas överlägsenhet – Britterna hade stärkt sin kontroll över Indien

8 Fakta om koloniseringen och avkoloniseringen av Indien
Indierna besvärades av kristna missionärer som ville konvertera hinduer och muslimer Snabba teknologisk modernisering som britterna introducerade irriterade Indiens befolkning som traditionellt var vana vid långsamma och försiktiga kulturella och ekonomiska förändringar Sepoyupproret (1857) startade när rykten sprider sig om att den brittisk-indiska arméns ammunition smörjs i gris- och kofett

9 Fakta om koloniseringen och avkoloniseringen av Indien
Efter Sepoyupproret ( ) stärkte britterna sin kontroll Indierna svarade med att skapa Indiska Nationalistkongressen Krävde inte självständighet från början, utan bättre möjligheter i samhället Man vill ha ett indiskt parlament och tillgång till statstjänster Ghandis kamp för Indiens självständighet genom icke-våldskampanjer började ( ) Saltkampanjen 1930

10 Film – Ghandi The Road to Freedom (BBC dokumentär)
Länk: [Spellista] Ghandi - The Road to Freedom (BBC dokumentär) Frågor relaterade till dokumentären: Hur kan innehållet kopplas till nationalism? Ge några exempel på hur Ghandi gjorde ett sådant stort intryck på människor Ge exempel på argumentationen för att Ghandi ska ha splittrat Indien På vilket sätt kan den här filmen anses vara propaganda? Varför ansåg vissa extremistiska hinduistiska nationalister att Ghandi var en förrädare?


Ladda ner ppt "TEMA: Nationalism Befrielsenationalism och avkolonisering"

Liknande presentationer


Google-annonser