Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tingsryd/Alvesta MedlemmarDistriktssköterska Sjuksköterska hemsjukvård Biståndshandläggare Läkare medicinklinik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tingsryd/Alvesta MedlemmarDistriktssköterska Sjuksköterska hemsjukvård Biståndshandläggare Läkare medicinklinik."— Presentationens avskrift:

1 Tingsryd/Alvesta MedlemmarDistriktssköterska Sjuksköterska hemsjukvård Biståndshandläggare Läkare medicinklinik

2 Tingsryd/Alvesta Vid första mötet beskrevs två upplevda problem: Avsaknad av namngiven PAL för patienter inom kommunal hemsjukvård.Avsaknad av namngiven PAL för patienter inom kommunal hemsjukvård. För många återinläggningar av Linnea i slutenvård.För många återinläggningar av Linnea i slutenvård.

3 Tingsryd/Alvesta Två olika undersökningar: 1.Hur många av personer inskrivna inom kommunal hemsjukvård i ett distrikt i vardera Väckelsång och Alvesta hade PAL angiven hos hemsjukvård och vårdcentral

4 Tingsryd/Alvesta Två olika undersökningar: 2.Hur många vårdtagare i Tingsryds kommun blev återinlagda inom slutenvård inom 4 veckor från utskrivning.

5 Tingsryd/Alvesta Mål/syfte 1.Alla Linneor inom kommunal omsorg skall ha en namngiven PAL noterad i hemsjukvårdens och närsjukvårdens journal. 2.Undersöka hur många Linneor som återinskrivs på sjukhus och analysera vad som kan förhindra detta.

6 Tingsryd/Alvesta Tillvägagångssätt 1.Två mätningar med en månads mellanrum och en åtgärd i form av diskussion med berörda parter om PAL angivelse i journaler mellan mätningarna. 2.Via LINK undersöktes totalt 6 månaders återinläggningar inom 4 veckor.

7 Tingsryd/Alvesta Resultat 1 Vid första mätningen 3/3 hade närsjukvården angivit PAL i 18 av 29 fall och hemsjukvården i 5 av 29 fall. Vid andra mätning 4/4 fanns PAL angiven i alla fall.

8 Tingsryd/Alvesta Resultat 2 Från 071115 till 080511 blev 13 av 251 Tingsrydslinneor återinlagda på sjukhus inom 4 veckor efter det att de skrivits ut.

9 Tingsryd/Alvesta Värdering Det är vår bestämda dock subjektiva uppfattning att med en klart angiven PAL ökar säkerheten och kvaliteten i Linneas kontakter med sjukvården.

10 Tingsryd/Alvesta Värdering Klart angiven PAL ger även en ökad trygghet hos hemsjukvårdens personal vilket minskar risken för ”onödiga” vårdtillfällen inom slutenvården. Vi har dock inte kunnat verifiera att ”onödiga” återinläggningar förekommer i någon stor omfattning.

11 Tingsryd/Alvesta Framtid 1.Fortsatt arbete krävs för att hålla journaler uppdaterade gällande PAL. 2.En mer djuplodande undersökning av återinläggningsorsaker och möjligheterna att förhindra täta vårdtillfällen behövs.

12 Tingsryd/Alvesta Slutligen Linnea arbetet har givit oss en större insikt i och förståelse för våra olika arbetsförhållanden vilket tillfört oss mycket. Vattentäta skott hade varit bra för Titanic, de sänker dock Linnea!


Ladda ner ppt "Tingsryd/Alvesta MedlemmarDistriktssköterska Sjuksköterska hemsjukvård Biståndshandläggare Läkare medicinklinik."

Liknande presentationer


Google-annonser