Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världshandeln på 1700-talet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världshandeln på 1700-talet"— Presentationens avskrift:

1 Världshandeln på 1700-talet
England och Frankrike de ledande länderna Under 1700-talet fick områdena runt Europa en allt större betydelse. De ledande handelsländerna var nu Storbritannien och Frankrike. Fler handelsstationer grundades i Amerika, Afrika och Asien. Amerika var den kontinent som betydde mest för Europas handel.

2

3 Handel med kolonier Handeln växte i omfattning. I Afrika fanns biliga slavar som kunde användas som arbetskraft på plantager i Amerika. Slavarna köptes i Afrika för industrivaror, vapen och sprit. Fullastade slavskepp korsade Atlanten och från Amerika skeppades främst socker, bomull och tobak tillbaka till Europa.

4

5 Triangelhandeln Den här handeln kallades för Triangelhandeln och fick under 1700-talet en mycket betydelsefull omfattning. Under slutet av 1700-talet skeppades ca slavar per år över till Amerika. Över 6 miljoner slavar exporterades från Afrika. För slavhandeln så var London, Bristol och framförallt Liverpool de dominerande hamnarna

6

7 Asien Asien koloniserades och införlivades i världsekonomin.
Te, kryddor, siden porslin och bomull var varor som importerades till Europa. Kolonierna hade stor betydelse som exportörer av varor till Europa marknader för varor från Europa

8

9 Kapital samlas Kolonierna hade stor betydelse för den kraftiga uppgången för handel och penningekonomi som skedde under 1700-talet. På lite längre sikt bidrog de till att kapital samlades i rika handelsbolag och finanshus. Detta kapital fick sedan stor betydelse för industrialiseringen.

10 Orsaker Vad möjliggjorde denna enorma expansion, som England genomförde från mitten av 1500-talet fram till 1800-talet? Vilka förutsättningar och orsaker fanns som gjorde att man lyckades upprätta sitt världsomspännande handelsnätverk?

11 Orsaker till att England dominerade
England hade god tillgång till sjömän och köpmän god tillgång till arbetskraft och finansiellt kapital. Man ägnade sig tidigt åt ett professionellt sjöröveri, som gav tillgång till kapital. Bättre fartyg och kartor Handelskompanier med Brittiska Ostindiska Kompaniet i spetsen. Mycket fort fick kompaniet handelsmonopol på Indien. Efter år 1700 började kompaniet också handla med Kina. På 1700-talet var Kina inte bara en stor silkeexportör, utan också en ledande exportör av te.

12

13

14 Imperialism Handelskompanierna brydde sig inte om den lokala befolkningens åsikter, utan införde sin administration, sitt språk och sin kultur och t.o.m. användes den lokala befolkningen som en billig arbetskraft.

15 Banker Under den här tiden utvecklades också bankväsendet och penningväsendet starkt i de europeiska länderna.

16


Ladda ner ppt "Världshandeln på 1700-talet"

Liknande presentationer


Google-annonser