Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Imperialism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Imperialism."— Presentationens avskrift:

1 Imperialism

2 Tävling mellan stormakterna Erövringspolitik - imperialism

3 Imperialismens drivkrafter
Industrins behov av råvaror Behov av nya marknader Hög avkastning Ökad efterfrågan på exotiska varor Emigration Nationalism – status – kapprustning  Maktkamp mellan Europas stater Strategiska skäl (militära) Missioner Rasöverlägsenhet (ansåg de själva) Darwinism Vetenskaplig forskning, kartläggning och upptäckarlust

4 Kapplöpningen om Afrika
Outforskad mark, framförallt inlandet 1850 kapplöpningen i full gång Storbritannien och Frankrike var de stora konkurrenterna. Kust till kust-tänket – konflikten i Fashoda 1898

5 Afrika Sydafrika tidigare holländskt, men britter tog över under 1800-talet. Boer Britter ville skapa förbindelse Suezkanalen till Sydafrika Boerkriget Frankrike gör motstånd. Liknande tanke om förbindelse tvärsöver Afrika

6 Afrika Tyskland ger sig in i kapplöpningen ”får det som är över”
Även andra europeiska länder ger sig in. Konfliktladdat… Urinvånare chanslösa Etiopien undantaget

7

8

9 Asien berördes också av imperialismen - Indien
Britterna gjorde anspråk på ett mycket utvecklat och civiliserat område Trängt bort konkurrenter redan på 1700-talet Informellt styre – Ostindiska kompaniet

10 Asien - Indien Kristendomens spridande väckte protester bland hinduer och muslimer  Sepoyupproret 1857 Försiktigare styre från britterna ”juvelen i den brittiska kronan” Import - Bomull, te, vete indigo Export industrivaror

11 Asien Britterna utvidgade - Burma, Malackahalvön
Nederländerna – Indonesien Frankrike – Indokina Afghanistan och Persien ”intresseområde” hos både Storbritannien och Ryssland

12

13 Ryssland Utanför huggsexan Utvidgade vid gränserna. Öster- och söderut
1860 Vladivostock vid Stilla havet i rysk besittning Transibiriska järnvägen Investeringar från västeuropa Konflikt med Japan

14 Det japanska undret Medveten isolation All utländsk påverkan skadlig
Traditionella levnadsmönster Shogunen 1853 Matthew Perry och USA hotar Japan om att öppna landet. Shogunen störtas

15 Det japanska undret Centraliserad förvaltning under kejsaren
Meijirestaurationen  Japan modern industristat & stark militär Krig med Kina Tog ön Formosa och gjorde anspråk på Manchuriet (Japan & Ryssland i konflikt)

16 Mittens rike - Kina Handel restriktiv Silver och Opium
Opiumkriget 1841  Britterna fick Hong Kong och handeln släpptes fri Inre stridigheter – Boxarupproret 1899 ”Den öppna dörrens politik”

17 Imperialismen i Amerika
Monroedoktrinen 1823 Låg profil i världspolitiken Mellanamerika… Filipinerna…

18 Rasism 1859 ”om arternas uppkomst” Charles Darwin Nation, folk, ras
Européer rättfärdigar sina handlingar

19 Imperialismens drivkrafter
Ekonomiskt perspektiv Industrins behov av råvaror Behov av nya marknader Hög avkastning Ökad efterfrågan på exotiska varor Emigration Politiskt perspektiv Nationalism – status - kapprustning Maktkamp mellan Europas stater Strategiska skäl (militära) Idéhistoriskt och socialt perspktiv Missioner Rasöverlägsenhet (ansåg de själva) Darwinism Vetenskaplig forskning, kartläggning och upptäckarlust


Ladda ner ppt "Imperialism."

Liknande presentationer


Google-annonser