Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015
Västra Götalands län Jens Sandahl, Analysavdelningen

2 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015
Prognosmaterial finns på webben: Samtliga län och riket

3 Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015
Huvudbudskap: Konjunkturen har återhämtat sig efter svackan… …men förstärks långsammare än tidigare bedömts Sysselsättningen väntas öka under 2015 Arbetslösheten sjunker under 2015 Fortsatt höga krav på efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden Fortsatt fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden Tudelad arbetsmarknad…

4 Konjunkturläget hösten 2014
Svagare BNP-tillväxt i Sverige än väntat Svag export Köpstarka hushåll Långsam återhämtning i den globala ekonomin Strukturella problem i södra Europa. Ekonomisk inbromsning i Tyskland Geopolitisk oro… …Ukraina… Förbättrad situation i USA och Storbritannien. Låga varseltal, gott inflöde av platser Sjunkande arbetslöshetsnivåer

5 Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet Västra Götalands län våren 2007 – hösten 2014

6 Marknadsefterfrågan i privat sektor
Marknadsefterfrågan i privat sektor. Västra Götalands läns delregioner Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning (nettotal)

7 Sysselsättningsutveckling Förvärvsarbetande dagbefolkning (16-64 år) , utfall och prognos 2014: : +9000

8 Arbetslöshetsutveckling 2004-2015 Inskrivna arbetslösa (16-64 år) 2004-2015, utfall och prognos
2013 kv4: 2014 kv4: kv4:

9 Arbetslösa i Västra Götalands län Inskrivna arbetslösa (16-64 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

10 Ungdomsarbetslösheten i länet Inskrivna arbetslösa ungdomar (under 25 år) i Västra Götalands län per vecka Kvinnor: Män:

11 Relativ arbetslöshet (16-64 år) per kommun, oktober 2014 (Andel av den registerbaserade arbetskraften).

12 Relativ ungdomsarbetslösheten (18-24 år) per kommun, oktober 2014 (Andel av den registerbaserade arbetskraften).

13 Arbetslöshet för olika grupper i Västra Götalands län (Andel av den registerbaserade arbetskrafter per grupp, genomsnitt av kvartal 2 och kvartal )

14 Arbetslöshetens utveckling i länet Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern år, och utomeuropeiskt födda

15 Inskrivna arbetslösa fördelade på enskilda grupper, Västra Götalands län, 2006-2014

16 ”Jobbchansen” i länet Utsatta grupper: förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför arbetsnedsättning, arbetslösa i åldern år, och utomeuropeiskt födda. Inskrivna arbetslösa som lämnat till arbete med eller utan stöd under månaden/(kvarstående inskrivna arbetslösa månaden innan + 0,5*nyinskrivna arbetslösa under månaden)

17 Arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet
Bristyrken Överskottsyrken Murare Administratörer och sekreterare Betongarbetare Försäljare, dagligvaror och fackhandel Mjukvaru- och systemutvecklare Receptionister Testare och testledare Köks- och restaurangbiträden IT-arkitekter Vaktmästare Kockar Informatörer Läkare Hudterapeuter Sjuksköterskor Massörer Lastbilsmekaniker Städare Förskollärare Barnskötare Civilingenjörer (olika inriktningar) Elevassistenter VVS-ingenjörer Vårdbiträden Byggnadsplåtslagare Fritidsledare Kranförare Lagerarbetare

18 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar
Den tudelade arbetsmarknaden: Hög arbetslöshet samtidigt som arbetsgivare efterfrågar arbetskraft och inte finner den kompetens de söker Viktigt med fokus på grupper med svag position på arbetsmarknaden Personer med svagare position tillhör ofta någon av de ”utsatta” grupperna: Arbetslösa med förgymnasial utbildning Funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga Utomeuropeiskt födda Arbetslösa personer i åldern år

19


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser