Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Herman & Brita Utskrivningsprocessen 2011-01-27 Gislaved.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Herman & Brita Utskrivningsprocessen 2011-01-27 Gislaved."— Presentationens avskrift:

1 Herman & Brita Utskrivningsprocessen 2011-01-27 Gislaved

2 Sedan sist… Patienten har fått adekvat information med sig Kallelse till vårdplanering i rätt tid, när personen är färdig Bra dialog= personkännedom, kunskap om varandras arbeten När arbetet kan fungera i hemmet Läkemedelsbiten fungerar Avvikelserna är färre nu…?! Sjukhuset meddelar sig när personer ”skriver ut sig själva” Huvudmännen vet hur de ska nå varandra (telefonnummer finns) med rutinartade arbetssätt kring detta Använder Meddix på ett rutinartat sätt ”min” del i Meddix ska vara oberoende av ”andras” En systemändring av Meddix? Bra rutiner kring användande av Meddix Att patienten är färdig medicinskt sett Att patienten är mentalt förberedd på att gå hem och med på noterna Allt är förberett och klart och hemtjänsten kan möta upp i hemmet Lång förberedelsetid för de med ändrat vårdbehov eller när man inte känner patienten. Mentalt förberedd patient på att få hjälp i hemmet från att ha klarat sig själv Står tydligt var patienten bor och kontakta VC bara när pat bor i eget boende Patienten är vår kund! Ett tydligare kundperspektiv… Hjälpmedelsbiten fungerar! Herman & Brita

3 Vad krävs för att komma vidare? Vårdplanering på rätt ställe där det är bäst för den enskilde. En och samma huvudman? När? Hur förbereder vi oss inför detta? 2012… Den enskildes information i samband med utskrivningen – välinformerad patient.

4 Hur tar vi oss ett steg fram mot ett bättre resultat? Hur får vi till det? Egna bidrag till att göra det bättre. Rätt personer behöver vara med i vårdplaneringar. Ta upp på APT. Hög kvalitet på informationsöverföringen bl a via Meddix. Omvårdnadsepikrisen ska innehålla rätt saker. Dela ut vårdplaneringsbroschyr, prata med Joe. Vilka behöver vara med? Sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare (primärvård, slutenvård, psykiatri) Bjuda in oss till ett läkarmöte? Rehabpersonal? Vi kommer från gruppen och berättar om hur det skulle vara (en grupp som representerar alla huvudmän) Hur vet vi om vi har kommit ett steg framåt? Hur vet vi om en förändring är en förbättring? Färre utskrivningsmeddelande finns kvar i pat. Journal. Färre avvikelser Antal omvårdnadsepikriser/meddelanden som ej kommit ut/skickats i rätt tid

5 Vad behöver komma ut ur dagens möte för att vara värt tiden? Något konkret att göra när vi är färdiga Komma närmare varann vad gäller vårdplaneringsrutiner öka förståelsen för varandra

6 I den bästa av världar Görs snabba bedömningar på akuten för vårdplaneringar – som kan göras direkt En rehab/eftervårdsklinik som komplement Bra mellanvård – patienthotell – Nässjö? Plats för medicinsk färdigbehandlade patienter Lots fungerar bra för vissa men inte för alla. Mediciner finns med för en kort period i hemmet. En god kommunikation mellan oss! Bra framförhållning i patientflödet vid nya patienter eller förändrade insatser med information dessemellan Patienten ska få sina önskemål tillgodosedda Huvudmännen pratar samma språk Stabilitet under vårdtiden Själv få bestämma om sin vård Bra utskrivning med information som är tillräcklig Få veta innan när man ska komma hem Transporter som fungerar, t ex sjukresor

7 Vi testar… Utskrivningsblankett – kan vi testa detta på medicin, kirurg och ortoped? Omvårdnadsepikris? Vilken information behövs från kommunen för att underlätta utskrivning? Kan vi lägga information från kommunen på Landstingets intranät? Medicin bjuder in ortopeden och kirurgen till att träffa biståndshandläggare från GGVV, 16 feb 15-16 (konferensrummet, matsalen) Bjuda in kommunsköterskor (verksamhetsledare) och distriktssköterskor att träffa sjukhusets sjuksköterskor.

8 Hur märker vi skillnad? Avvikelser Fråga patienterna om de är nöjda? Kan vi fråga patienterna om de upplever olika huvudmannaskap? Socialstyrelsen har gjort någon intervjuundersökning, TR kollar detta. Referera till mötet den 16/2 Planer på övriga träffar med sjuksköterskor Referera till Meddix-mötet

9 Hur går vi vidare? Nästa gång träffas vi den 29/3 Biståndshandläggare Rehabpersonal Privata vårdcentraler


Ladda ner ppt "Herman & Brita Utskrivningsprocessen 2011-01-27 Gislaved."

Liknande presentationer


Google-annonser