Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling
Johan Hallberg Avdelning för hälsofrämjande Landstinget Dalarna

2 I båda fallen behandlas mänskliga basala behov
Hälsofrämjande: ”…den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den”. Ottawadeklarationen 1986, WHO Hållbar utveckling: ”...en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina” Brundtland-kommissionen, 1987, FN. I båda fallen behandlas mänskliga basala behov

3 och hälsosam livsmiljö
När hälsa främjas genom flera olika strategier.. ..uppstår hållbarhets- effekter i omgivningen Välmående ekonomi Framtidstro och god hushållning med resurser Levnads- vanor som främjar hälsa Känsla av sammanhang Dynamiskt och jämlikt samhälle där de mänskliga behoven tillgodoses Hälsa Livgivande miljö med friska ekosystem och hälsosam livsmiljö Stödjande miljöer Psykosociala faktorer som skyddar mot stress

4 Sexton miljömål + elva folkhälsomål
Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling Mer kroppsrörelse i vardagen Grönare mat på tallriken Plats för föräldraskapet Plats för mänskliga möten Balansera stressen Närhet till naturen Närhet till kulturen

5 för hälsa och hållbar utveckling
Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling För analys av befintlig verksamhet För inventering av utvecklingsområden Kommunikationsverktyg för att underlätta Ledarskap Samverkan Delaktighet 5

6 Landmärkesmodellen i Dalarnas miljömål
Hälsofrämjande i sju sektorsdialoger Samhällsplanering Besöksnäring Naturvård och kulturmiljö Jordbruk och odlingslandskap Skogsbruk Handel och konsumtion Transportsystem 6

7 Projekt Del 1. Teoretisk grund (kunskapssammanställning) till hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling inklusive presentation av modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling. Del 2. Handledning för kommuner, länsstyrelser och andra kring att föra in hälsofrämjande som strategi i miljömålsarbetet. Belyser därtill synergierna med social och ekonomisk hållbarhet och exempel på hur Landmärkesmodellen kan användas. Handledningens syfte är att bredda basen av aktörer i arbetet för samhällets hållbarhetsmål med betoning på miljömålen (och samhällsplanering).


Ladda ner ppt "Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser