Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015."— Presentationens avskrift:

1 Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015

2 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 442 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens 78,8%. Offentlig verksamhett. 93 verksamheter, svarsfrekvens 89,4 procent. Prognosen redovisar bl.a. Efterfrågeutvecklingen: faktisk och förväntad Sysselsättningsutveckling: faktisk och förväntad Rekryteringsbehov

3 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Konjunkturen nu och framöver Globala tillväxten: USA, Japan och Storbritannien Återhämtning i euroländerna fortsätter Svag utveckling i Frankrike Spanien och Portugal förbättrar sin ekonomi. Fortsatt positiv utveckling av svenska konjunkturen Bygg, handel och den privata tjänstesektorn. Konjunkturen i länet förbättras

4 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Branschstruktur i Kalmar län Källa: SCB, RAMS 2012, förvärvsarbetande dagbefolkning

5 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Branschfördelning inom respektive kommun

6 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Arbetslösheten i Kalmar län, 2004 - april 2014 Källa: Arbetsförmedlingen

7 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Ungdomsarbetslöshet

8 Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa i april 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 9,1 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,0 – 9,0 % 1 = – 6,9 %

9 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften Fördelat på kommun, totalt (16-64 år), april 2014 Hultsfred9,6 Högsby9,4 Västervik8,8 Emmaboda8,6 Torsås8,6 Nybro8,2 Mönsterås8,0 Kalmar7,9 Vimmerby6,6 Borgholm6,4 Oskarshamn6,0 Mörbylånga4,5 Kalmar län7,7 Riket8,0

10 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Arbetslöshetens utveckling i länet Källa: Arbetsförmedlingen

11 Antal arbetslösa Kalmar län Utfall och prognos

12 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Efterfrågan på varor och tjänster det senaste halvåret Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Konjunkturindex

13 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingen

14 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Efterfrågeutveckling Inom respektive bransch

15 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Efterfrågeutveckling Offentlig sektor

16 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Sysselsatta i Kalmar län, 2004 – 2015, prognos för åren 2014 och 2015

17 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Yrkesbarometern / yrkeskompassen Brist- och överskottsyrken på den lokala arbetsmarknaden som identifieras vid Arbetsförmedlingens undersökning ligger till grund för Yrkeskompassen: www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

18 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Brist på arbetskraft ökar. Rekryteringsproblem 22 procent (16 hösten 2013 ) procent av företagen uppger brist. Rekryteringsproblem hos 44 procent (34 hösten 2013) av arbetsgivare inom den offentliga tjänstesekton.

19 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Yrkesbarometern Ett urval av yrken fördelade på bristyrken och överskottsyrken under det närmsta året

20 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Sammanfattning Företagen är mer optimistiska Privata tjänstesektorn mest positiv Även industri, bygg och jordbruk positiv

21 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Arbetslösheten minskar 2014 och 2015. Sysselsättningsökningen 2014 ca 800, 2015 ytterligare 900. Ökningen främst inom privata tjänster men även inom bygg

22 Arbetsmarknadsprognos våren 2014 Utsatta grupper utgör 62 procent av samtliga inskrivna arbetslösa Högst bland de med högst förgymnasial utbildning och bland utrikes födda. Fortsatt hård konkurrensen om jobben vilket främst drabbar de grupper som står långt från arbetsmarknaden


Ladda ner ppt "Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser