Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Syfte med dagen: ”Att skapa en gemensam bild av vad som händer och vad som är på gång när det gäller regionfrågan.” ”Att ha en gemensam bild om vart vi ska, och hur vi tillsammans kan och ska utveckla Östergötland”

3 ”Regionfrågan” – ständigt aktuell…
1900-talet: Landstinget ansvarigt för regionala frågor 1990-talet: Regionförbund, Regioner mm 2000-talet: Utredningar och regionbildningar 2012: Remiss och ansökan om ”egen” region 2013: Besked från regeringen 2015: Ny organisation på plats

4 Vägen mot ”egen region”
Vintern 2012: Beslut av de politiska partierna Våren 2012: Remiss hos kommunerna Juni 2012: Beslut om ansökan i LF Våren 2013: Utveckling Östergötland startar Hösten 2013: Besked från regeringen Hösten 2013: Remiss Våren 2014: Beslut av riksdag och regering

5 Uppdraget från landstingsfullmäktige:
A t t uppdra till landstingsstyrelsen att omgående initiera ett arbete tillsammans med Regionförbundet Östsam och länets kommuner i syfte att utarbeta en organisationsmodell som från och med 2015 säkerställer god samverkan med länets kommuner och en effektiv hantering av de regionala utvecklingsfrågorna.

6

7 RUP 2030 – anger målen Goda livsvillkor för regionens invånare
Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning Hållbart nyttjande av naturens resurser

8 RUP Åtta strategier Förstärka den samlade handlingsförmågan i Östergötland. Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang. 3 Stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion. 4 Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar. 5 Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling. 6 Stimulera ett dynamiskt företags- och innovationsklimat i Östergötland. 7 Ställa om Östergötland till en robust och resurssnål region. 8 Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet.

9 Två huvuduppdrag Regionalt utvecklingsavtal Politisk organisation

10 Utveckling Östergötland
Styrgrupp: Politiska representanter, en från varje kommun, två från Östsam, två från landstinget, en från länsstyrelsen Tjänstemannagrupp: Kommunchefsgruppen Projektledning: Richard Widén, Roland Nilsson, Peter Wahlberg

11 Politiska ledningsgruppen PLG
PLG består av: Presidierna i Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden samt gruppledare för de partier som inte finns i presidierna (14 personer) Den Politiska ledningsgruppen (PLG) i landstinget ansvarar för att arbeta fram ett förslag till politisk organisation för hela landstinget för nästa mandatperiod. Arbetet har påbörjats, förslag till beslut ska finnas klart under våren för beslut i fullmäktige i juni 2014 Arbetet görs i samverkan med Utveckling Östergötland

12 Ansvarsfördelningen av uppdrag
Utveckling Östergötland Sortering Avtal Struktur för samråd och samverkan Politiska ledningsgruppen - Politisk organisation för ”nya” regionen Politisk organisation Regionalt utvecklingsavtal

13 Politisk organisation
”Grundläggande principer” Målet är: Hälsa – bra liv! Medborgarperspektiv Behovsstyrning Beställar- och utförarmodell Decentraliserad organisation Öppenhet/transparens Effektivitet

14 ???Var är vi just nu…??? En eller flera nämnder?
Beredningar eller utskott? ”Beslutsmandat” för politikerna? Uppdelning av sakfrågor, vilka samband finns? Hur påverkar behovet av samråd? Finns det gemensamma ”teman” som sträcker sig över hela organisationen?

15 Samråd och samverkan Tydlig organisation för samverkan och samråd ska finnas Samråd och samverkan ska omfatta både politik och tjänstemannaberedning ”Sak-samråd” och ”övergripande samråd” Inget färdigt förslag klart ännu!

16 Tillsammans för en bättre utveckling!
Göra detta tillsammans Stärka varandra i utvecklingsarbetet Gå i takt Samordna insatser för att skapa mervärde


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser