Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STUDIETEKNIK INOM SOCIOLOGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STUDIETEKNIK INOM SOCIOLOGI"— Presentationens avskrift:

1 STUDIETEKNIK INOM SOCIOLOGI
Lise Kanckos, doktorand i sociologi Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Varför studera sociologi?
Lära sig tänka sociologiskt Allmänbildande ämne Kan läsa nästan hela utbildningen i form av föreläsningskurser Stor valfrihet bland delområdeskurser, kan specialisera sig på t.ex. kultursociologi, miljösociologi, religionssociologi, musiksociologi Kan ofta välja ett kandidat-/ graduämne enligt personliga intressen En god grund för forskarutbildning: blir specialist på forskningsmetodik Har en egen ämnesförening, Sociologföreningen Anomi Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Kurser i sociologi Aktuell information om sociologikurser finns på sociologins webbsida Många kurser har en sida i Moodle för distribution av powerpoint-slides: printa ut och läs dem! Delta regelbundet i föreläsningar & seminarier och gör anteckningar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

4 Skrivguiden i sociologi
Finns på sociologins webbsida under ”Studier i sociologi” Riktar sig främst till studenter som skriver uppsats eller avhandling i sociologi Tips för litteratursökning Regler för litteraturhänvisningar och citat Hur går seminarier till? Bra att läsa hela guiden i ett tidigt skede av studierna Formella rekommendationer och instruktioner för vetenskapligt skrivande då man skriver uppsatser Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

5 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Tentläsning Sociologitenter bygger oftast på essäsvar (samt ibland flervalsfrågor) Inte utantilläsning, utan att förstå de större sammanhangen Behöver komma ihåg ”gubbar” och teorier Föreläsningsanteckningar fungerar som stöd Bra att göra egna anteckningar vid tentläsningen och repetera dem före tenten Repetera också sammanfattningar i slutet av kapitlen Läsesalsplatser vid biblioteken är bra för koncentrationen Reservera tillräckligt många dagar för tentläsningen! Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

6 Hur skriver jag essäsvar?
Skall vara sammanhängande text (inte franska streck) Det är bättre att skriva ett utförligt svar än att sammanfatta kort Håll hela tiden frågan som du skall besvara i tankarna och håll dig till ämnet Redogör främst för vad kurslitteraturen säger, men du kan också dra egna slutsatser, t.ex. som avslutning Nämn vilka sociologer som har vilka teorier De sociologiska klassikernas teorier är alltid bra att kunna referera till Om du inte vet precis rätt svar på frågan är det ändå bra att försöka skriva ett självständigt reflekterande svar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Hemtentamen Hemtenten ersätter ibland en vanlig skriftlig tent Du har lite längre tid på dig att skriva tenten, och du har även tillgång till kurslitteraturen och annat kursmaterial Mellanting mellan en traditionell tent och en uppsats Vanligen lite längre essäsvar (ca 1-2 A4 sidor på dator) Skriv med egna ord! Tentsvaret skall vara självständigt reflekterande. Samtidigt skall du visa att du har läst och förstått kurslitteraturen Gör tydliga hänvisningar till källorna Det är inte tillåtet att direkt kopiera ur kurslitteraturen eller ur några andra källor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8 Viktigt vid sociologiska uppsatser
Formulera en fråga eller ett problem. Denna frågeställning ska kunna uttryckas kort och koncist Sålla bland den litteratur du hittat. Läs det som är relevant och gör anteckningar Följ de formella krav som anges i skrivguiden Gör stavningskontroll i Word Skriv ut texten och läs igenom och korrigera den upprepade gånger Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

9 Att skriva uppsats i sociologi
1. Välj tema och frågeställning 2. Litteratursökning - Alma, Nelli, Sociological Abstracts - tidskrifter och böcker i ASA-bibban - lärarens/handledarens tips - referenser och litteraturförteckningar i relevant bok/artikel 3. Skapa dig en bild av en diskussion om ett tema ur ett sociologiskt perspektiv 4. Gör en disposition för uppsatsen 5. Ibland ingår en egen undersökning: materialinsamling, analys 6. Skriv uppsatsen & litteraturförteckningen 7. Presentera uppsatsen på seminariet/kursen 8. Förbättra texten enligt seminariets & handledarens förslag Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

10 Mer om studieteknik i sociologi
Under kursen ”Grupparbete i sociologi” skriver studenten sin första sociologiuppsats och diskuterar uppsatsen i grupper Kursen ”Sociologiskt skrivande” är obligatorisk inom ämnesstudierna i sociologi och ett krav för deltagande i kandidatseminarier Skrivguiden: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo


Ladda ner ppt "STUDIETEKNIK INOM SOCIOLOGI"

Liknande presentationer


Google-annonser